Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ: ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ !!!
Τι ανακοινώνει σχετικά το kyroslawoffices.gr :


Σας ενημερώνουμε ότι οι ομαδικές αγωγές που έχουν κατατεθεί για την πρόωρη λήξη του προγράμματος «Στεγαστικό Ταμιευτήριο» κατά της Τράπεζας EUROBANK, βρίσκονται σε εξέλιξη και η διαδικασία προχωρά με την κατάθεση των έγγραφων ισχυρισμών μας ενώπιον του Δικαστηρίου. Βασικό αίτημά μας με τις εν λόγω αγωγές είναι η εξόφληση όλων των δανείων κατά το χρόνο λήξης του προγράμματος.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι αναφορικά με τα ποσά που πιστώθηκαν στους ατομικούς λογαριασμούς των δανείων, έχουν προκύψει νέα, σημαντικά οικονομικά δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά, που βασίζονται σε ειδική οικονομοτεχνική μελέτη που διεξήγαγε ειδικός πραγματογνώμονας διορισμένος από την Ένωση Μετόχων και Φίλων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, δημιουργούν τη στέρεα νομική και πραγματική βάση ώστε να τεκμηριώσουμε το αίτημά μας για τη διεκδίκηση ποσών κατά πολύ μεγαλύτερων από αυτά που πιστώθηκαν σε κάθε δανειολήπτη τον Απρίλιο του 2015.


Με τα νέα αυτά δεδομένα, θεωρούμε επιβεβλημένη την κατάθεση νέων ομαδικών αγωγών για την διεκδίκηση των ποσών που αντιστοιχούν σε κάθε δανειολήπτη, με στόχο την σημαντική απομείωση των υπολοίπων των δανείων του. Σας ενημερώνουμε λοιπόν, ότι η δικηγορική εταιρεία μας θα προβεί άμεσα στην κατάθεση νέων αγωγών κατά της EFG με αίτημα την πίστωση σε κάθε λογαριασμό δανείου του επιπλέον ποσού που προέκυψε βάσει της ως άνω οικονομοτεχνικής μελέτης.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με την Ένωση Μετόχων και Φίλων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ή με το γραφείο μας για τις διαδικαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και τα τυχόν απαιτούμενα έγγραφα.

Επισημαίνουμε ότι στις νέες αγωγές μπορούν να συμμετάσχουν και όσοι δεν είχαν συμπεριληφθεί στις προηγούμενες αγωγές.

 Προθεσμία συμμετοχής έως: 17/11/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αγωγή, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας στο 2103633104, 2103388426 ή στο info@kyroslawoffices.gr. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Καραπέτσα Βασιλική.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates