Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ !!!

 


Με τη νέα κ.υ.α. 36124/1194/11-09-2020 παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020 η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», ως κυρώθηκε και ισχύει.


ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates