Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 666/2020: ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!!

Ο ΤΟΛΜΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΝΙΚΑ & ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ !!!
Μετά την πρωτόδικη απόφαση-κόλαφο 2197/2018, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ είχε το θράσος να προσφύγει στο Εφετείο, με αποτέλεσμα να να δημιουργήσει η ίδια την, μνημειακή πλέον, τελεσίδικη νομολογία 666/2020 του 3Μελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία, η ίδια η τράπεζα, έβαλε ταφόπλακα στην νομιμοποίησή της να εισπράττει και να επισπεύδει την εκτέλεση των δήθεν απαιτήσεών της από τα δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες των κυπριακών τραπεζών, αφού αυτά, στην πραγματικότητα, δεν μεταβιβάστηκαν νομότυπα και, έτσι, δεν περιήλθαν ποτέ στο ενεργητικό της.
Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω ήταν, ο Δανειολήπτης της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ, εκτός από την τελεσίδικη δικαίωσή του, να διεκδικεί σήμερα και αποζημίωση από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κατά των εκπροσώπων της οποίας εκκρεμεί πλέον και μήνυση-έγκληση για τελεσθείσα απάτη στο Δικαστήριο !!! 
Τους ευχόμαστε καλά ξεμπερδέματα .....
Τα θερμά συγχαρητήρια όλης της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ στον επικεφαλής νομικό της Επιστημονικής μας Ομάδας και Αντιπρόεδρο του Σωματείου μας, Δικηγόρο πΑΠ ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΑΜΟ, για την πραγματικά μνημειακή αυτή δικαστική απόφαση, η οποία θα διδάσκεται για πολλά χρόνια στις Νομικές Σχολές των Πανεπιστημίων όλης της χώρας !!!  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΔΩ :
https://www.kinima-ypervasi.gr/p/blog-page_3.html

Τα πραγματικά περιστατικά που ιστορούνται στην ανακοπείσα διαταγή πληρωμής, δεν καθιστούν την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ δικαιούχο της απαίτησης εκ της δανειακής σύμβασης και, έτσι, ενεργητικά νομιμοποιούμενη στην έκδοση διαταγής πληρωμής !!!ΤΕΛΕΣΜΕΝΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ !!!

Από όλα τα πραγματικά περιστατικά, αποδεικνύεται αδιαμφισβήτητα ότι, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.”, κόντρα στον θεσμικό της ρόλο, εκμεταλλευόμενη την εξουσιαστική θέση της, ΜΕΘΟΔΕΥΣΕ, την έκδοση εκτελεστού τίτλου, δυνάμει του οποίου, εν συνεχεία, προέβη στην επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης, καθόσον, επέδωσε ακριβές αντίγραφο α΄ εκτελεστού απογράφου με επιταγή προς πληρωμή, ενώ, ενεγράφη το στοιχείο αυτό και στο Αρχείο Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς της εταιρείας «Τειρεσίας Α.Ε.».

Από τα προεκτεθέντα, αποδεικνύεται η συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος της απάτης στο δικαστήριο, δεδομένου ότι, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.”, ενώπιον του κου Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που εξέδωσε την εν λόγω διαταγή πληρωμής, εν γνώσει της, προέβαλε ψευδή πραγματικό ισχυρισμό και ταυτόχρονα προσκόμισε, με επίκληση, ψευδή αποδεικτικά στοιχεία, προς παραπλάνηση του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και έτσι, παρέπεισε τον παραπάνω Δικαστή, ο οποίος έλαβε υπ’ όψιν, για το σχηματισμό της δικανικής του πεποιθήσεως, τα επικληθέντα και προσκομισθέντα από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.” έγγραφα, τα οποία είχαν αναληθές περιεχόμενο και πλανηθείς, εξέδωσε την δυσμενή απόφαση [διαταγή πληρωμής] για την περιουσία του καθ’ ου, η οποία, αποτελούσα εκτελεστό τίτλο, συνιστά επέλευση βλάβης, ήτοι βλάβης παρούσης, χωρίς να χρειάζεται εκτέλεσή της, το αντίστοιχο, δε, αυτής περιουσιακό όφελος, επεδίωκε η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.”, να περιποιήσει εις εαυτόν.


Επίσης, αποδεικνύεται η συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος της απόπειρας απάτης στο δικαστήριο, δεδομένου ότι, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.”, ενώπιον τόσο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στην δίκη της ανακοπής, κατά της διαταγής πληρωμής, όσο και ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, στην δίκη της Εφέσεως, εν γνώσει της, προέβαλε ψευδή πραγματικό ισχυρισμό και ταυτόχρονα προσκόμισε με επίκληση ψευδή αποδεικτικά στοιχεία, προς παραπλάνηση των Δικαστών, πλην όμως, δεν παρέπεισε αυτούς.

Και, ακόμη, σε κάθε περίπτωση, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.”, δολίως, παραβίασε το καθήκον αληθείας, με την εν γνώσει της, α) υποβολή ψευδούς αίτησης έκδοσης διαταγής πληρωμής και με την επίκληση και προσκόμιση ψευδών αποδεικτικών μέσων και β) με την υποβολή ψευδών ισχυρισμών με τις προτάσεις της και με την επίκληση και προσκόμιση ψευδών αποδεικτικών μέσων, στην δίκη της ανακοπής και της εφέσεως, δυνάμει των οποίων, επιδίωξε την καταβολή μη δικαιούμενου χρηματικού ποσού. Η ως άνω συμπεριφορά της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.”, όπως αυτή εκδηλώθηκε, με τις ως άνω, επί μέρους πράξεις της, σε συνδυασμό με τους σκοπούς, τα μέσα και τις μεθόδους που χρησιμοποίησε, εκμεταλλευόμενη την εξουσιαστική της θέση, αντίκειται, στο σύνολό της, κατά αντικειμενική κρίση, σύμφωνα με την αντίληψη του σκεπτομένου με χρηστότητα και σωφροσύνη κοινωνικού ανθρώπου, στην κοινωνική ηθική και στις θεμελιώδεις δικαιϊκές αρχές, πάνω στις οποίες στηρίζεται το θετικό δίκαιο, συνεπώς αντίκειται στα χρηστά ήθη. Η συμπεριφορά δε αυτή της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.”, εκδηλώθηκε με πρόθεση επαγωγής ζημίας, τουλάχιστον με τη μορφή ενδεχομένου δόλου, η οποία, τελικά και πραγματοποιήθηκε, βρίσκεται δε σε άμεσο αιτιώδη σύνδεσμο, με τη ζημία αυτή, η οποία συγχρόνως απέφερε αντίστοιχη ωφέλεια στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία “Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.”.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates