Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ: ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ !!!
Τη διόρθωση λαθών στις φορολογικές δηλώσεις, χωρίς πρόστιμα, που έχουν ήδη υποβάλει περίπου 3.000.000 φορολογούμενοι παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Από σήμερα, στην εφαρμογή του Taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2020, προστέθηκε το εικονίδιο με την ένδειξη «τροποποιητική», η οποία δεν αφορά μόνο το έτος 2020, αλλά και τα φορολογικά έτη μέχρι και το 2015.

Έτσι ο φορολογούμενος που έχει ήδη υποβάλει τη φορολογική του δήλωση για το 2020 και διαπιστώνει εκ των υστέρων ότι κάνει κάποιο λάθος ή έχει παραλείψει να δηλώσει κάποιο στοιχείο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, μπορεί να επιλέξει τη συγκεκριμένη ένδειξη να μπει στη φορολογική του δήλωση να πραγματοποιήσει τις αλλαγές που θέλει και να την υποβάλει οριστικά. Αμέσως μετά θα λάβει νέο εκκαθαριστικό σημείωμα, με βάση τα νέα δεδομένα της δήλωσής του.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι ακόμη και αν με τη νέα εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης προκύπτει αυξημένος φόρος, ο φορολογούμενος που θα προβεί στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης δεν θα τιμωρηθεί με πρόστιμο.

Η δυνατότητα διόρθωσης της φορολογικής δήλωσης, χωρίς πρόστιμο παρέχεται μόνο εάν η τροποιητική υποβληθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, οι εμπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται μέχρι και τις 30-06-2020, ενώ οι εκπρόθεσμες αρχικές ή οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα «παράδοξο», καθώς η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ήταν στις 30 Ιουνίου, αλλά παρατάθηκε μέχρι τις 29 Ιουλίου. Με βάση τις σημερινές οδηγίες της ΑΑΔΕ, εμπρόθεσμες θα θεωρούνται οι τροποιητικές δηλώσεις μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Πότε μπαίνουν πρόστιμα και πότε όχι

Ωστόσο, ενώ η εμπρόθεσμες διορθώσεις είναι χωρίς πρόστιμα, δεν ισχύει το ίδιο για τις δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, καθώς τότε επιβάλλονται τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι για κάθε τροποποιητική ή συμπληρωματική δήλωση, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ύψους:
 • 100 ευρώ, για τα φυσικά πρόσωπα,
 • 250 ευρώ, για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και
 • 500 ευρώ για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικό βιβλία.

Στην τρέχουσα συγκυρία, έχουν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις κάτι λιγότερο από 3 εκατ. φορολογούμενοι, επί συνόλου περίπου 6,5 εκατ. δηλώσεων που αναμένονται φέτος. Όλοι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να τις διορθώσουν χωρίς πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.

Εξυπακούεται, ότι αν με τη διόρθωση των στοιχείων της δήλωσης, αναγραφεί κάποιο εισόδημα που ξεχάστηκε ή κάποιο στοιχείο που αυξάνει την τεκμαρτή δαπάνη, τότε γίνεται επανυπολογισμός του φόρου και διαμορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα. Αν οι διορθώσεις γίνουν εμπρόθεσμα δεν θα καταλογιστεί και το πρόστιμο της εκπρόθεσμης υποβολής ενώ αν γίνουν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, τότε θα επιβαρυνθεί και με πρόστιμο.

Πώς γίνονται οι διορθώσεις βήμα – βήμα

Από την υπηρεσία των τροποποιητικών δηλώσεων μπορείτε να υποβάλετε την αρχική εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2015 και μετά ή την τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα ίδια έτη, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 (Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας) ή/και το έντυπο Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Μπορείτε επίσης να δείτε και να εκτυπώσετε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός σας και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα / πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, για τα οικονομικά έτη 2003 και μετά.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι φορολογούμενοι που θέλουν να διορθώσουν τις υποβληθείσες δηλώσεις είναι:
 • Επιλέγω το έτος για το οποίο επιθυμώ την υποβολή δήλωσης.
 • Επιβεβαιώνω τα προσωπικά μου στοιχεία (ΑΜΚΑ, Ημ.Γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).
 • Συμπληρώνω τα έντυπα Ε2 και Ε3 εφόσον υπάρχει υποχρέωση. Η σύζυγος υποβάλει τα συνυποβαλλόμενα έντυπα με τους δικούς της κωδικούς πρόσβασης.
 • Συμπληρώνω το έντυπο Ε1. Σχετικά μηνύματα καθοδηγούν τον χρήστη και τον ενημερώνουν για τυχόν ανάγκη ελέγχου της υποβληθείσας δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ.
 • Ενημερώνομαι για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.
 • Υποβάλω τη δήλωση.
 • Εκτυπώνω τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Πότε δεν επιβάλλονται «εκπρόθεσμα» πρόστιμα

Στην περίπτωση που περάσει η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ή και προσαυξήσεις, εάν οι τροποιήσεις αφορύν τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα. Αν ο εργοδότης εκδώσει καθυστερημένα τη βεβαίωση αποδοχών και ο μισθωτός υποβάλει τροποποιητική δήλωση εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση, δεν βαρύνεται με πρόστιμο.
 • Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν σε διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.
 • Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.
 • Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων όπως π.χ. τόκων κ.λπ).
 • Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, που αφορά στη διαγραφή συζύγου μετά από διαζύγιο.
 • Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή/συμπλήρωση λογαριασμού IBAN
 • Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν στη «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους. Σε περίπτωση φιλοξενίας, συμπληρώνεται ο υποπίνακας του κωδικού 801 τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που σας φιλοξενεί, τα τ.μ. της οικίας και τους μήνες φιλοξενίας. Εάν το πρόσωπο που σας φιλοξενεί έχει ήδη υποβάλλει φορολογική δήλωση και δεν έχει δηλώσει τη φιλοξενία, θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για να σας συμπεριλάβει στους φιλοξενούμενους.
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates