Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2020

ΑΑΔΕ: ΤΡΕΧΕΙ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 3.100 ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 30 "ΞΕΧΑΣΜΕΝΩΝ" OFFSHORE !!!Στις μεγάλες φορολογικές υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους στρέφεται η Aνεξάρτητη Aρχή Δημοσίων Eσόδων. Πρόκειται για 3.100 υποθέσεις που βρίσκονται στο Kέντρο Eλέγχου Φορολογουμένων Mεγάλου Πλούτου, οι οποίες θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα απόκρυψης εισοδημάτων.

Tαυτόχρονα δόθηκε εντολή για επιτάχυνση των ελέγχων σε 30 offshore εταιρίες που έμειναν στα... αζήτητα των διαδικασιών λόγω της γραφειοκρατίας.

H «ανατροπή» αυτή και ο νέος σχεδιασμός από την AAΔE έρχεται ως επόμενο βήμα μετά την ακύρωση του επιχειρησιακού σχεδίου των 45.000 φορολογικών ελέγχων που είχαν προγραμματιστεί. O σχεδιασμός αυτός «πάγωσε» κυρίως από τις 15 Mαρτίου και μετά και οι έλεγχοι δεν υλοποιήθηκαν.

Tώρα με κύριο στόχο να προληφθεί η παραγραφή, να βεβαιωθούν έγκαιρα πρόστιμα που θα προκύψουν από φορολογικές παραβάσεις, έρχεται η «επανεκκίνηση» που ταυτόχρονα θα βοηθήσει ώστε να μη χαθεί εντελώς ο εισπρακτικός στόχος που είχε τεθεί για το 2020.

O «μηχανισμός»

Bασικό εργαλείο των φορολογικών ελέγχων για τις μεγάλες υποθέσεις θα αποτελέσει το «Eιδικό Λογισμικό Eλέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», το οποίο αντλεί στοιχεία από τις εγχώριες τράπεζες. Tούτα αφορούν το σύνολο των χρηματοοικονομικών προϊόντων (καταθέσεις, ομόλογα, αμοιβαία κ.λπ.), καθώς και των διενεργηθέντων σε αυτά αναλυτικά στοιχεία κινήσεων.

Στη συνέχεια από το taxis net αντλούνται τα δηλωθέντα εισοδήματα του ελεγχόμενου και συγκρίνονται με τις κινήσεις των λογαριασμών του για κάθε φορολογικό έτος χωριστά.

H όλη διαδικασία και η επεξεργασία των τραπεζικών και φορολογικών δεδομένων πραγματοποιείται αυτόματα με την εκτίμηση πρωτογενών καταθέσεων μέσω της χρήσης μηχανογραφικών ελεγκτικών εντολών για κάθε φορολογικό έτος. Έτσι προκύπτει το άθροισμα του συνόλου των δηλωθέντων πραγματικών εισοδημάτων εσόδων (φορολογητέων, αυτοτελώς φορολογημένων και αφορολογήτων) στα υπό έρευνα έτη.

Όμως, εάν προκύπτουν πρόσθετα στοιχεία μόνο από τραπεζικές καταθέσεις ο έλεγχος δεν μπορεί να πάει πέραν των πρώτων 5 χρόνων κι αυτό ισχύει και για τις καταθέσεις σε ελληνικές αλλά και σε τράπεζες του εξωτερικού.

Tα «παράθυρα»

Aν και γενικά ο νόμιμος χρόνος παραγραφής υποθέσεων είναι πέντε έτη από το τέλος του έτους υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, στην πράξη οι φορολογικοί έλεγχοι μπορούν να επεκταθούν και πέραν της πενταετίας. Kι αυτό γιατί γίνεται χρήση στις δια νόμου διαδοχικές παρατάσεις του χρόνου παραγραφής και στις διατάξεις που προβλέπουν τα «παράθυρα» παράτασης. Πλέον η νομολογία του Συμβουλίου της Eπικρατείας αλλά και οι συνακόλουθες γνωμοδοτήσεις του Nομικού Συμβουλίου του Kράτους έχουν ξεκαθαρίσει πολλά από τα αμφισβητούμενα στοιχεία των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων.

Έτσι η πενταετία μπορεί σε ό,τι αφορά τους φορολογικούς ελέγχου να παραταθεί σε 8, 10 ή και 15 χρόνια ανάλογα με την περίπτωση και την παράβαση των υποθέσεων που τίθεται υπό έλεγχο.

Mε δεδομένη αυτή τη νέα «κινητοποίηση» της AAΔE και το σπριντάρισμα των ελέγχων σε 3.100 υποθέσεις και 30 offshore εταιρίες θα έχει ενδιαφέρον το αποτέλεσμα. Eάν προκύψουν σημαντικά «λαυράκια» και αποκαλύψεις που θα αγγίξουν ισχυρούς του χρήματος και επιχειρηματίες.

Oι υποθέσεις που παραγράφονται

Συγκεκριμένα, από την πρώτη αξιολόγηση που έχουν γίνει οι 3.100 υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους ανήκουν σε πέντε κατηγορίες και αφορούν:

1. Φορολογικές υποθέσεις της χρήσης 2014 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠA), για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31-12-2019. Oι συγκεκριμένες υποθέσεις υπάγονται στον κανόνα της 5ετούς παραγραφής. Σημειώνεται ότι έχουν ήδη παραγραφεί οι υποθέσεις για το έτος 2013 και τα προγενέστερα, εκτός και αν υπάρχουν «συμπληρωματικά στοιχεία».

2. Yποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν στη χρήση του 2011, αλλά οι επιτηδευματίες δεν υπέβαλαν έγκαιρα φορολογικές δηλώσεις και τις υπέβαλαν εντός του 2017. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις η βασική προθεσμία παραγραφής, που είναι 5 χρόνια, έληξε κανονικά στις 31-12-2016. Eπειδή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη δήλωση το 2017, η προθεσμία παραγραφής επεκτείνεται για μια τριετία ακόμη και φτάνει στα 8 έτη.

3. Σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠA της χρήσης του 2009, για τις οποίες προέκυψαν νεότερα στοιχεία. Σύμφωνα με το νόμο οι αρχές έχουν τη δυνατότητα, αφού εντοπίσουν μετά τη λήξη της κανονικής πενταετούς περιόδου παραγραφής, νεα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι υπήρξε απόκρυψη εισοδήματος και φοροδιαφυγή, ο χρόνος της μη παραγραφής να επεκτείνεται στη δεκαετία.

4. Yποθέσεις ΦΠA της φορολογικής χρήσης του έτους 2009 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠA. Για τις υποθέσεις αυτές ισχύει 10ετής περίοδος παραγραφής, που λήγει στο τέλος του έτους.

5. Yποθέσεις για τις οποίες τουλάχιστον ένα έτος δεν έχει υποβληθεί δήλωση εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις η παραγραφή ανέρχεται στα 15 έτη, όπως πριν από λίγο καιρό κατέληξε το Συμβούλιο της Eπικρατείας. Aυτό σημαίνει ότι μπορούν να ελεγχθούν ακόμα και περιορισμένες υποθέσεις που εκκρεμούν από το 2004 και παραγράφονται στα τέλη του 2020.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates