Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΑΖΙΚΗ «ΕΚΠΑΡΑΘΥΡΩΣΗ» ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!

ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΖΗΤΗΘΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΩΡΙΤΕΡΕΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥΣ, ΕΝΩ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΘΑ ΠΕΤΙΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ
Έρχεται δηλαδή fast track εκκαθάριση τους από τις τράπεζες !!!

Τις οδηγίες των θεσμών παρακολουθεί η κυβέρνηση που ετοιμαζει σχέδιο δράσης και θα νομοθετήσει προκειμένου να επιταχυνθεί η εκκαθάριση των αφερέγγυων δανειοληπτών που βρίσκονται υπό την ομπρέλλα του νόμου Κατσέλη με διαδικασίες οι οποίες τρενάρουν πέραν της 1ης Ιανουαρίου του 2021. 


Στο πλάισιο αυτό χιλιάδες δανειολήπτες θα κληθούν από τις τράπεζες να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

Ας σημειωθεί πως ούτως ή άλλως πολλές υποθέσεις οδηγήθηκαν στο διηνεκές με την παύση λειτουργίας των δικαστηρίων γεγονός που κάνει την συγκεκριμένη κατάσταση πιο δύσκολη.

Θεωρούν πως το εγχείρημα ίσως και να μην έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του επόμενου χρόνου όμως τα πιστωτικά ιδρύματα θα προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν το εγχείρημα στο τέλος του 2021.

Μια νέα πλατφόρμα θα δημιουργηθεί και οι τράπεζες θα ζητήσουν από τους δανειολήπτες να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους μέσα από αυτήν την πλατφόρμα.


Πρόκειται για δανειολήπτες οι οποίοι αναμένουν χρόνια πολλά να εκδικαστεί η αίτηση υπαγωγής τους στο νόμο.

Στόχος του εγχειρήματος είναι να επαναπροσδιοριστεί σε ενωρίτερες διασίμους η εξέταση των παραπάνω υποθέσεων.

Οσοι από τους δανειολήπτες δεν δεχθούν να ζητήσουν μέσα από την ίδια πλατφόρμα τον επαναπροσδιορισμό της ημερομηνίας εντός των πλαισίων που θα θέτει ο νόμος, αυτό θα θεωρείται αυτομάτως ως απόσυρση του αιτήματος.

Σύμφωνα με τις δεσμέσεις της ελληνικής κυβέρνησης προς τους θεσμούς όπως αυτή αποτυπώνεται στην έκθεση αξιολόγησης της Commission από τη χώρα μας προβλέπονται και όπως αυτή έχει καταγραφεί από το Bankingnews:

-Ο υποχρεωτικός ανασχεδιασμός των ημερομηνιών που προβλέπουν πολύ μεταγενέστερες δικάσιμους ώστε αυτές να έρθουν εγγύτερα. Με ηλεκτρονικό τρόπο αυτό θα γίνει για όλες τις υποθέσεις των οποίων η ημερομηνία ακρόασης είναι πέρα της 1ης Ιανουαρίου 2021.Τούτο αποτελεί ένα αναγκαίο μέτρο προκειμένου να επιτευχθεί έγκαιρη μείωση του όγκου των ληξιπρόθεσμων δανείων δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός υποθέσεων έχουν προσδιοριστεί να δικαστούν σε ημερομηνίες που είναι πολλά χρόνια μετά.

-Για να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη καθυστέρηση ως μέρος των τακτικών των στρατηγικών κακοπληρωτών στην περίπτωση που ο αιτών δε ζητήσει τον επαναπροσδιορισμό της ημερομηνίας εντός των πλαισίων που θα θέτει ο νόμος, αυτό θα θεωρείται ως απόσυρση του αιτήματος.

-Προβλέπεται ακόμη η δημιουργία ηλεκτρονικής υπηρεσίας εγγράφων στους θεσμικούς πιστωτές το κράτος και τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης

-Η αντικατάσταση των ζωντανών ακροάσεων με διαδικασία κατάθεσης εγγράφων.

-Σε περίπτωση κατά την οποία περισσότερο των 50% των πιστωτών συμφωνούν σε ένα πλάνο αναδιάθρωσης ο δικαστής θα έχει τη δυνατότητα να επικυρώνει τη συμφωνία αντί να εκδίδει απόφαση

-Οι δικαστές θα μπορούν να δημοσιεύουν το επιχειρησιακό μέρος της κρίσης τους πριν από την ολοκληρωμένη απόφαση προκειμένου να διευκολυνθούν οι πιστωτές στην επεξεργασία του σχεδίου των δόσεων.

-Προβλέπεται χρήση της διαμεσολάβησης ως εργαλείο για την επίλυσης υποθέσεων.

-Ανάπτυξη μίας e πλατφόρμας για τον επαναπροσδιορισμό των ακροάσεων εξ' αποστάσεως.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates