Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΡΑΕ ΣΕ ΔΕΗ: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ "ΚΛΕΒΕΤΕ" ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΥΠΩΝ CO2 !!!Προθεσμία δύο μηνών έχει δώσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στη ΔΕΗ προκειμένου να προσαρμόσει την πρακτική της σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των βιομηχανικών καταναλωτών για τη χρέωση CO2 στα τιμολόγια Μέσης και Υψηλής τάσης, στους κανόνες διαφάνειας που επιβάλλει ο Κώδικας Προμήθειας.

Πρόκειται για απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ που ελήφθη εντός του Μαρτίου και η σχετική επιστολή κοινοποιήθηκε στη ΔΕΗ στις αρχές Απριλίου και ως εκ τούτου η επιχείρηση καλείται έως τα τέλη Μαΐου να αναπροσαρμόσει τα στοιχεία που παρέχει στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να τηρείται η αρχή της διαφάνειας αλλά να είναι δυνατή η επαλήθευση τους με βάση τα στοιχεία της ΕΕ.

Υπερβολικές επιβαρύνσεις

Το ζήτημα εκκρεμεί σχεδόν ένα χρόνο, με τη ΡΑΕ να έχει ζητήσει ήδη από τον περασμένο Μάιο, διορθώσεις στον τρόπο υπολογισμού των τιμολογίων και καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, και τη ΔΕΗ να υπόσχεται ότι θα αντιμετωπίσει το θέμα χωρίς ωστόσο οι αλλαγές που έκανε να ικανοποιούν την Αρχή.

Σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ που ανακίνησε το θέμα με αλλεπάλληλες αναφορές προς τη ΡΑΕ, ο τρόπος υπολογισμού της χρέωσης των ρύπων από τη ΔΕΗ και κυρίως της αναπροσαρμογής της συγκεκριμένης χρέωσης, χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια και επιτρέπει υπερβολικές επιβαρύνσεις, πολύ μεγαλύτερες από το κόστος που υφίσταται η ίδια η ΔΕΗ για τα δικαιώματα εκπομπών CO2.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΡΑΕ στην τελευταία επιστολή της προς τη ΔΕΗ επισημαίνει την αδυναμία επαλήθευσης του υπολογισμού του κόστους εκπομπών CO2, λόγω αδυναμίας πρόσβασης στα προσωρινά μηνιαία απολογιστικά στοιχεία των συνολικών εκπομπών CO2 της ΔΕΗ.

Επαληθευσιμότητα της ακρίβειας της χρέωσης

Στην ίδια επιστολή αναφέρεται ακόμη ότι η ΔΕΗ έχει μεν ενημερώσει ότι δρομολόγησε τη διαδικασία εμπλουτισμού της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων σχετικά με τις παραμέτρους υπολογισμού της ρήτρας αναπροσαρμογής CO2 με τη δημοσίευση των επιμέρους τιμών των παραμέτρων στον ιστότοπο της εταιρείας, ωστόσο οι πληροφορίες που παρέχονται αναφορικά με μια συγκεκριμένη συνιστώσα, η οποία αφορά το συνολικό ύψος των μηνιαίων εκπομπών CO2 για το σύνολο των σταθμών παραγωγής της ΔΕΗ, δεν είναι συγκρίσιμη με τον τρόπο δημοσιοποίησης με τα αντίστοιχα στοιχεία που δημοσιοποιούνται από την αρμόδια ΓΔ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου και αναρτώνται οι ετήσιες εκπομπές CO2 του προηγούμενου έτους ανά σταθμό παραγωγής της ΔΕΗ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα η ΡΑΕ στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και επαληθευσιμότητας της ακρίβειας της χρέωσης, όπως ορίζεται από τον Κώδικα Προμήθειας, καλεί τη ΔΕΗ να προχωρήσει σε αναμόρφωση των στοιχείων στην ιστοσελίδα της, σύμφωνα με την οποία θα αναρτώνται οι μηνιαίες εκπομπές CO2 ανά σταθμό παραγωγής της ΔΕΗ, ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων ετήσια επαλήθευση των τιμών της παραμέτρου, σε σχέση με τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία της Κομισιόν.

Στην επιστολή της ΡΑΕ σημειώνεται ακόμη ότι δίνεται στη ΔΕΗ τόσο μεγάλο χρονικό περιθώριο προσαρμογής (δυο μήνες) εξαιτίας της εξαιρετικής κατάστασης που επικρατεί λόγω της κρίσης του κορωνοϊού.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates