Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Κυριακή, 5 Απριλίου 2020

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΒΑΝΟΣ: Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ !!!Οι αλλαγές στις δανειακές οφειλές φυσικών προσώπων προς τις τράπεζες στην εποχή του Κορωνοϊού


Του Δημήτρη Αλβανού 
Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω

Οι μεγάλες επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία δεν μπορούσαν να μην επηρεάσουν τους δανειολήπτες και τις σχέσεις τους με τις τράπεζες.

Έτσι λοιπόν εκδόθηκε σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 75/30.3.2020), η οποία προβλέπει την αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων αναφορικά με τους νόμους 4469/2017 (εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων), 4605/2019 (προστασία κύριας κατοικίας) και 3869/2010 (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων).

Ειδικότερα στο άρθρο 5 της σχετικης ΠΝΠ προβλέπεται:


  1. Αναστολή προθεσμιών διενέργειας διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων. Οι προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών και λοιπών πράξεων των άρθρων 7, 8 και 11 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62) και του άρθρου 74 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), καθώς και οι προθεσμίες του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 και της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4605/2019 αναστέλλονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Προϋπόθεση για την αναστολή είναι η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4469/2017 και στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019.
  2. Για οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 δυνάμει της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55) και της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών η καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων των ν. 4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010 (Α΄ 130), χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης. Για οφειλέτες που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις, δύναται να χορηγηθεί η ως άνω αναστολή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από τον πιστωτή.
Με απλά λόγια, μπορεί να υπάρξει τρίμηνη αναστολή δόσεων στους δανειολήπτες, οι οποίοι:

  1. Έχουν ήδη υπαχθεί στο καθεστώς του “νόμου Κατσέλη”
  2. Έχουν ήδη ενταχθεί στον εξωδικαστικό
  3. Έχουν ήδη υπαχθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την “προστασία” της πρώτης κατοικίας
  4. Ήταν ενήμεροι μέχρι την πανδημία
Ειδικότερα για τους δανειολήπτες του “νόμου Κατσέλη”, η τρίμηνη αναστολή αφορά αυτούς που πλήττονται από τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, δηλαδή αφορά αυτούς που ο ΚΑΔ τους έχει συμπεριληφθεί στις πληττόμενες δραστηριότητες, καθώς και τους εργαζομένους που έχουν τεθεί οι συμβάσεις τους σε αναστολή. ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ ΟΛΟΥΣ τους δανειολήπτες που κατέφυγαν στο Νόμο 3869/10 με τις τροποποιήσεις του. Συνεπώς αυτοί που δεν υπάγονται στις παραπάνω περιπτώσεις συνεχίζουν να πληρώνουν κανονικά προσωρινές διαταγές και δοσολόγια δικαστικών αποφάσεων, σύμφωνα τουλάχιστον με την σχετική ΠΝΠ.

Φυσικά οι δανειολήπτες έχουν την δυνατότητα να διαπραγματευτούν “ιδιωτικά” με την τράπεζα, τα funds ή τις εταιρείες διαχείρισης προς αναζήτηση καλύτερης ρύθμισης και να αιτηθούν την τρίμηνη αναστολή των καταβολών, ένεκα ανωτέρας βίας. Αυτό όμως θα κρίνεται προσωποπαγώς από τα πιστωτικά ιδρύματα και εναπόκειται στην διακριτική τους ευχέρεια η αποδοχή ή όχι του αιτήματος. Στην πράξη μολονότι τυπικά γίνεται διαπραγμάτευση, σχεδόν πάντα απλά προσχωρούμε στην από πριν έτοιμη σύμβαση-ρύθμιση του δανειστή

Εκτός από την ΠΝΠ όμως καλό είναι να θυμόμαστε ότι ο κάθε δανειολήπτης έχει δικαιώματα που του αναγνωρίζει το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο. Κάνοντας χρήση αυτών μπορεί να πετύχει διευθέτηση της οφειλής του ή και γενναίο κούρεμα, χωρίς να χρειάζεται να “παρακαλάει” την τράπεζα, το fund ή τον όποιο διαχειριστή της απαίτησης.

Επιγραμματικά, μπορεί να επικαλεστεί την απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών, όπως ορίζεται στο άρθρο του 388 του ΑΚ. Η νομολογία ήταν ιδιαίτερα αρνητική μέχρι τώρα, όμως από τη στιγμή που “βρισκόμαστε σε πόλεμο”, είναι σφόδρα πιθανό να μεταστραφεί. Επίσης πριν κάνουμε οποιαδήποτε ρύθμιση, πρέπει να θυμόμαστε ότι αν το δάνειο δεν πληρωθεί για 3 ή 6 μήνες στη σειρά, απαγορεύεται η τράπεζα να υπολογίζει τους εξωλογιστικούς τόκους, τους οποίους οφείλει να διαγράψει. Όλα τα δάνεια περιέχουν παράνομες χρεώσεις, όπως λάθος υπολογισμό του επιτοκίου που συνδέεται με Euribor, υπολογισμό τόκων με έτος 360 ήμερων, τοκοποίηση της εισφοράς του νόμου 128/75 κλπ. Αυτά δεν τα γνωρίζει ο υπάλληλος της τράπεζας ή της εισπρακτικής, αλλά και να τα γνωρίζει δεν είναι δουλειά του να μας τα πει ώστε να πληρώσουμε λιγότερα και καλό είναι να τα διεκδικήσουμε μόνοι μας.

Συμπερασματικά, με κλειστά Δικαστήρια και αναστολή καταδιωκτικών μέτρων δεν υφίσταται λόγος να μας πιάσει πανικός και να ρυθμίσουμε βεβιασμένα, αποδεχόμενοι οφειλές που μπορούμε να μειώσουμε. 

Η πανδημία με τους σωστούς χειρισμούς μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής για τον δανειολήπτη, αρκεί να γίνουν οι σωστοί χειρισμοί από μέρους του.

ΠΗΓΗ
https://www.grtimes.gr/apopsi/oi-allages-stis-daneiakes-ofeiles-fysikon-prosopon-pros?_route_=apopsi/oi-allages-stis-daneiakes-ofeiles-fysikon-prosopon-pros&_route_=apopsi%2Foi-allages-stis-daneiakes-ofeiles-fysikon-prosopon-pros&fbclid=IwAR3v0KArtk2fYDUK4OnAtjsHHKYyo7CSbLDTdLVhDoML4-YJt-aawTWu9Do

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates