.

Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

ΠΟΙΟΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ;;; ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ+ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ !!!

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Η οργανωμένη, συλλογική προσφυγή στην Δικαιοσύνη, με την υποστήριξη μιας εξειδικευμένης Επιστημονικής Ομάδας Νομικών, Δικηγόρων, Οικονομολόγων, Λογιστών, Πραγματογνωμόνων, Δικαστικών Επιμελητών, Μαθηματικών, Αναλογιστών, Τραπεζικών Διαμεσολαβητών & Τραπεζικών Στελεχών, είναι σήμερα το μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος. Και, η ΥΠΕΡΒΑΣΗ, έκανε αυτή την πολυτέλεια των τραπεζών και των λίγων προνομιούχων, πράξη για τους πολλούς Δανειολήπτες !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
http://www.kinima-ypervasi.gr/2016/10/blog-post_49.htmlAlpha Bank: Ενημέρωση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο τιτλοποίησης και μεταβίβασης απαιτήσεων

Η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40 (Τ.Κ. 102 52) (εφεξής «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι προχωρά, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3156/2003, σε μεταβίβαση και τιτλοποίηση απαιτήσεων, από δάνεια ή/και πιστώσεις καταναλωτικής στεγαστικής και επιχειρηματικής πίστης, κατά κύριο λόγο σε καθυστέρηση ανεξαρτήτως καταγγελίας ή μη (εφεξής «Απαιτήσεις»).

Οι Απαιτήσεις μεταβιβάζονται στην εταιρία ειδικού σκοπού του Ν. 3156/2003 με την επωνυμία GALAXY II FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (εφεξής «Εταιρία Ειδικού Σκοπού»), η οποία εδρεύει στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Δουβλίνο (1-2 VICTORIA BUILDINGS, HADDINGTON ROAD, DUBLIN 4, D04 XN32), με αριθμό καταχώρησης στο μητρώο εταιριών της Ιρλανδίας 657099.

Η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση των Απαιτήσεων δεν επηρεάζει τη θέση των οφειλετών ή άλλων ενεχομένων προσώπων, ούτε τους όρους αποπληρωμής των σχετικών οφειλών, περιλαμβανομένου του τρόπου καταβολής, που εξακολουθεί να πραγματοποιείται μέσω της Τράπεζας.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω τιτλοποίησης και μεταβίβασης, τα προσωπικά δεδομένα των οφειλετών της Τράπεζας, καθώς και αυτά των λοιπών φυσικών προσώπων, που συνδέονται με τις Απαιτήσεις υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, (π.χ. παρόχων εξασφαλίσεων, ειδικών ή καθολικών διαδόχων, πληρεξουσίων δικηγόρων, αντικλήτων, τρίτων στα χέρια των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού κλπ.), και τα οποία αφορούν στις ως άνω Απαιτήσεις, διαβιβάζονται, δυνάμει του άρθρου 10 παρ. 21 του Ν.3156/2003 από την Τράπεζα στην Εταιρία Ειδικού Σκοπού.

Η Τράπεζα κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού διατηρεί τη διαχείριση των Απαιτήσεων και στη συνέχεια θα αναθέσει υπηρεσίες διαχείρισης μέρους των τιτλοποιημένων απαιτήσεων στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS FINANCIAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (εφεξής «CEPAL»), η οποία εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής (Συγγρού 209-211, 171 21), έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων του Ν.4354/2015, στην οποία επίσης διαβιβάζονται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα που συνδέονται με τις Απαιτήσεις, για τους σκοπούς παροχής υπηρεσιών διαχείρισης στο πλαίσιο της ως άνω διαχείρισης.

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στην οποία προβαίνει η Τράπεζα, το χρόνο τήρησης αυτών, καθώς και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ((EE) 679/2016) και τον τρόπο άσκησης αυτών, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Έκδοση Μάιος 2018) που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (https://apps.alpha.gr/GDPR/files/GDPR.pdf).

Για την αναλυτικότερη ενημέρωση ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν:
  • από την Εταιρία Ειδικού Σκοπού, μέσω του σχετικού Εντύπου της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (https://www.alpha.gr/el/idiotes/gdpr),
  • από την Cepal, μέσω της ιστοσελίδας της (http://www.cepal.gr/policy.html).


Πηγή:
iefimerida.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates