Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2020

EBA: ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!!


Τι μεταδίδει το bankingnews.gr : 

Σημαντικές αλλαγές θα επιχειρήσουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί για να προστατέψουν τις ευρωπαϊκές τράπεζες από μια νέα δυνητική λαίλαπα κόκκινων δανείων σε περίπτωση μιας καινούριας γενικευμένης κρίσης.

Η ΕΒΑ, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών επιχειρεί να βάλει φραγμό στην απαίτηση νέων κεφαλαιακών μαξιλαριών, ανάγκη που διαμορφώνουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στις τράπεζες στο σύνολό τους. 

Αυτό θα το πράξει η αρχή, "σπάζοντας σε "ψιλά" τον κίνδυνο και προσμετρώντας τον σε κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας που οι τράπεζες χρηματοδοτούν

Οι τράπεζες θα προσμετρούν τον κίνδυνο αναλόγως των τομέων δραστηριότητας που θα χρηματοδοτούν υπηρετώντας συγχρόνως ένα τρίπτυχο κριτηρίων που είναι το μέγεθος του δανείου, η επικινδυνότητα και η διασύνδεση.

Ετσι λοιπόν τα κεφαλαιακά μαξιλάρια θα "χτίζονται" με βάση τον κίνδυνο που διέπει τις τράπεζες ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας που αυτές χρηματοδοτούν . Με τον τρόπο αυτόν προσμετράται σωστότερα η επικινδυνότητα των δανείων που χορηγούνται και καλύπτονται εκ των προτέρων αρτιότερα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που τυχόν θα δημιουργηθούν.

Το στοιχείο αυτό αναμένεται να βοηθήσει πολύ την Ελληνική Αγορά και τις ελληνικές τράπεζες που διαθέτει σημαντικό κομμάτι κόκκινων δανείων σε τομείς της αγοράς οι οποίοι φαίνεται να βρίσκονται σε ανάταξη όπως είναι για παράδειγμα η αγορά της οικοδομής.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) ξεκίνησε λοιπόν τη σχετική διαβούλευση με στόχο τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που είναι εκτεθειμένοι σε χρηματοδοτικά ανοίγματα, στα οποία οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εφαρμόζουν τη δημιουργία αποθεμάτων κάλυψης συστημικού κινδύνου σύμφωνα με την οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στον καθορισμό ενός κοινού πλαισίου για την εναρμόνιση του σχεδιασμού των κατάλληλων τομέων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων με τα οποία μπορεί να εφαρμοστεί ένα ρυθμιστικό σύστημα που θα καλύπτει τους κινδύνους, διευκολύνοντας έτσι μια κοινή προσέγγιση σε ολόκληρη την ΕΕ. Η διαβούλευση πραγματοποιείται έως τις 12 Μαΐου 2020.

Η διαβούλευση καθορίζει τις συνιστώσες που αφορούν σε χρηματοδοτικά ανοίγματα και τις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι αρμόδιες αρχές προκειμένου να ρυθμίσουν τις απαιτήσεις αποθεματικών για την αντιμετώπιση ενός συστημικού κινδύνου. Μια προϋπόθεση για τον ορισμό ενός τομέα χρηματοδοτικών ανοιγμάτων είναι η συστημική συνάφειά του σύμφωνα με την ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση που διενεργεί η αρμόδια αρχή.

Το έγγραφο διαβούλευσης συνιστά τρία κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε τέτοιες αξιολογήσεις: μέγεθος, επικινδυνότητα και διασύνδεση.

Πιο συγκεκριμένα και εν προκειμένω για τη χώρα μας άλλα κεφαλαιακά αποθέματα απαιτεί η χρηματοδότηση της τουριστικής δραστηριότητας ( που βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη) και άλλη της κλωστοϋφαντουργίας.

Το παρόν έγγραφο διαβούλευσης καθορίζει γενικές αρχές για να εξασφαλιστεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της αντιμετώπισης του συστημικού κινδύνου που προκύπτει από το προσδιορισμένο τομέα που χρηματοδοτείται και των τυχόν συνολικών επιδράσεων της οικονομίας στον τομέα αυτόν.

Συγκεκριμένα, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να αποφεύγουν αδικαιολόγητες αλληλεπιδράσεις.
Ας σημειωθεί πως όλα τα παραπάνω εντάσσονται σε επιμέρους αλλαγές που θα επηρεάσουν και τις μεταβολές οι οποίες προετοιμάζονται σε ότι αφορά τα νέα stress tests των τραπεζών, αυτά που θα διενεργηθούν μετά από μια διετία.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates