.

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020

ΤΑΡΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ: ΝΕΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ+ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗΣ !!!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΛΜΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΕΔΩ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2017/10/blog-post_997.html
Δικηγόρος δανειολήπτης δικαιώθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών, σε αντιδικία του με Τράπεζα για την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων τα οποία η δανειολήπτρια τράπεζα Eurobank τα διαβίβασε σε εισπρακτική εταιρεία χωρίς να τον ενημερώσει.

Το δικαστήριο δέχθηκε ότι εξαιτίας των παράνομων ενεργειών της τράπεζας ο ενάγοντας δικηγόρος υπέστη προσβολή της προσωπικότητας του και ηθική βλάβη, επιδικάζοντας του αποζημίωση ύψους 5869,40 με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής. Παράλληλα το δικαστήριο απέρριψε ένσταση της ενάγομενης τράπεζας περί καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος.

Ειδικότερα, η τράπεζα το Μάιο του 2007 είχε χορηγήσει στον ενάγοντα δικηγόρο, επαγγελματικό δάνειο ποσού 21.600 ευρώ. ωστόσο κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών ο ενάγων, λόγω της υφιστάμενης κρίσης, είχε δυσκολία στην εξυπηρέτηση του εν λόγω δανείου με αποτέλεσμα η τράπεζα να καταγγείλει την σύμβαση και εκδόθηκε διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία κλήθηκε ο ενάγων να καταβάλλει στην 
εναγομένη το ποσόν των 23204,54 Ευρώ. Κατά της διαταγής πληρωμής άσκησε ανακοπή η οποία απορρίφθηκε και στην συνέχεια άσκησε έφεση ενώ απέστειλε εξώδικο προς την τράπεζα διαμαρτυρόμενος, μεταξύ άλλων, για την διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων χωρίς την προηγούμενη έγκριση του, ζητώντας να τον ενημερώσουν και να του χορηγήσουν αντίγραφα όλων των αναθέσεων αλλά και των ανακλητικών πράξεων προς τρίτα (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα, με τις οποίες τα κατέστησε γνώστες προσωπικών του δεδομένων.

Διευρύνθηκε ο κύκλος του υπεύθυνου επεξεργασίας


Ακολούθησε απαντητική επιστολή της τράπεζας με την οποία του γνωστοποιούσε τις εταιρείες που είχε διαβιβάσει τα δεδομένα του ενώ διαπιστώθηκε ότι η ενημέρωση, που αναγράφεται και γίνεται από την εναγομένη προς τον ενάγοντα, δεν είναι η οριζόμενη στο αρθ. 11 του νόμου σε συνδυασμό και με το αρθ. 2§ια εδ. α,β, από Οικονομικό Οργανισμό του μεγέθους της εναγομένης και του πλήθους των εταιριών που έχουν εξάρτηση εξ αυτής. Ο δικηγόρος δεν γνώριζε ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα διαβιβαστούν στις εισπρακτικές αυτές εταιρείες, ούτε τους λοιπούς αποδέκτες κατά το όνομα, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία εξατομίκευσης αυτών και των τυχόν εκπροσώπων, που θα έπρεπε να γνωρίζει. Ούτε, όμως, τηρείτο και η διάταξη του αρθ. 10 του νόμου, που ορίζει για το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας, που πρέπει να αποδεικνύεται ότι τηρήθηκε, αλλά δεν αποδεικνύεται. Ούτε υπήρξε η ειδική και ρητή συναίνεση του ενάγοντα προς αυτά. Κατά τον τρόπο αυτό, που ακολούθησε η εναγομένη, διευρύνεται ο κύκλος του υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως και του εκτελούντος αυτή και των αποδεκτών, που δεν είναι σύμφωνο με το πνεύμα και τους ορισμούς του νόμου και την οικονομική εκμετάλλευση των δεδομένων του υποκειμένου, που πρέπει να είναι συγκεκριμένη την κάθε φορά και περιορισμένη στους σκοπούς και το χρόνο διάρκειας της σύμβασης.

Τον ενοχλούσαν ακατάπαυστα

Σύμφωνα με την αγωγή του δικηγόρου από το 2015 μέχρι και το 2018 οι εισπρακτικές εταιρείες τον ενοχλούσαν διαρκώς και ήταν πάντοτε πιεστικές, φορτικές κάποιες φορές αγενείς. Πολλές φορές του τηλεφωνούσαν σε ακατάλληλες ώρες στην οικία του… Στην αγωγή του υποστήριζε ότι οι προαναφερόμενες παράνομες και υπαίτιες (από πρόθεση) πράξεις και παραλείψεις της εναγομένης (δια των προστηθέντων οργάνων της) προσέβαλαν την προσωπικότητα του ενάγοντος και προκάλεσαν σ’ αυτήν σημαντική ηθική βλάβη, ενώ τα όργανα των εναγομένων, κατά την επεξεργασία (διαβίβαση, λήψη, καταχώρηση, χρήση) των προσωπικών δεδομένων αυτής, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του, όφειλαν να γνωρίζουν την πιθανότητα επέλευσης της προαναφερόμενης ηθικής βλάβης.

Η τράπεζα δια των πληρεξουσίων δικηγόρων της υποστήριξε ότι ο δικηγόρος καταχρηστικά ασκεί το δικαίωμα του, αφού γνώριζε ότι είχε δώσει την συναίνεση της για την δέουσα επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και αφετέρου προσπαθεί να αποφύγει την εξόφληση των υποχρεώσεων του. Το δικαστήριο απέρριψε την ένσταση της ως νόμω αβάσιμη. Σύμφωνα με την κρίση του δικαστηρίου υπήρξε παραβίαση του ν.2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates