Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ+ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΙΝΑΧΘΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΑ 356 ΔΙΣ !!!
Στα 356 δισ. ευρώ αυξήθηκε το δημόσιο χρέος στο τέλος του 2019


Μικρή αύξηση κατέγραψε χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 σε σχέση με το τέλος Σεπτεμβρίου 2019. Συγκεκριμένα, ανήλθε στα 356 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,16 δισ. ευρώ, σε σχέση με το τέλος Σεπτεμβρίου 2019.

Από στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους προκύπτει πως τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου και τα χρήματα που κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους αυξήθηκαν στο τέλος Δεκεμβρίου 2019.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 22,8 δισ. ευρώ


Συγκεκριμένα, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 22,8 δισ. ευρώ, από 20,2 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019 και τα χρήματα στον λογαριασμό εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους ανήλθαν από 38,1 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, στα 689 εκατ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2019.

Η πηγή χρηματοδότησης που αυξήθηκε στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 ήταν αυτή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, μέσω αξιοποίησης της πώλησης τίτλων με τη μέθοδο της επαναγοράς (repos) σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, το Δεκέμβριο του 2019 ο ενδοκυβερνητικός δανεισμός μέσω των repos διαμορφώθηκε στα 28,9 δισ. ευρώ, που είναι 7,83 δισ. ευρώ περισσότερα από το Σεπτέμβριο, οπότε και είχαν διαμορφωθεί στα 21,07 δισ. ευρώ.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 το 98,9% του συνολικού χρέους ήταν εκπεφρασμένο σε ευρώ, όταν στο τέλος Σεπτεμβρίου το σχετικό ποσοστό ήταν στο 98,2%!

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης που είχε σταθερό επιτόκιο αντιστοιχούσε στο 94,6% του συνολικού χρέους, όταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019 αντιστοιχούσε στο 93,8% του συνολικού χρέους.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης που είχε κυμαινόμενο επιτόκιο αντιστοιχούσε στο 5,4% του συνολικού χρέους, όταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019 αντιστοιχούσε στο 6,2% του συνολικού χρέους.

Αυξημένο στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 ήταν και το κομμάτι του χρέους που δεν διαπραγματεύεται σε οργανωμένες αγορές, καθώς αντιστοιχούσε στο 80,8% του συνολικού χρέους, από 79,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019. Το διαπραγματεύσιμο χρέος από 20,2% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, μειώθηκε στο 19,2% στο τέλος Δεκεμβρίου 2019.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates