.

Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ !!!Στη σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την μελέτη και την πρόταση λύσεων επί του δικονομικού πλαισίου εκδίκασης των διαφορών του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» και την εναρμόνιση προς στις επιταγές της παρ.1 του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, για την εύλογη διάρκεια της δίκης και την αποτελεσματικότητα της έννομης προστασίας, προχώρησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τους:1) Παναγιώτη Γιαννόπουλο του Σταύρου, Επίκουρο Καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως Πρόεδρο,2) Βασίλειο Φούρκα του Νικολάου, Ειρηνοδίκη Α΄ Τάξης Αθηνών,3) Ακριβή Ερμίδου του Ιωάννη, Ειρηνοδίκη Αθηνών και Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων,4) Γεώργιο Δελή του Βασιλείου, Ειρηνοδίκη Γ΄ Τάξης Αθηνών,5) Δήμητρα Σταματίου του Γεωργίου, Συνεργάτη στο Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δικηγόρο-LLM,6) Γεωργία Ρούσσου του Βασιλείου, Δικηγόρο Αθηνών και7) Χριστίνα Γλυκού του Βασιλείου, Δικηγόρο Αθηνών, ως μέλη.Η ομάδα εργασίας οφείλει να περατώσει το έργο της έως τις 31/3/2020.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates