Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

ΝΣΚ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ !!!

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις για την προστασία καταναλωτή επιβάλλονται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη δικαστική κρίση !!!Με γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 13α παρ. 2 του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, στις περιπτώσεις παράβασης των άρθρων 2 και 8 του νόμου αυτού.

Ειδικότερα, το ερώτημα τη Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή αφορούσε στο εάν η επιβολή διοικητικών κυρώσεων από τη Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13α παρ. 2 του ν. 2251/1994,

α) στην περίτπωση παράβασης εκ μέρους προμηθευτών του άρθρου 2 (Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ) – Καταχρηστικοί Γενικοί Όροι) του ως άνω νόμου, τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης των πολιτικών δικαστηρίων, καθώς και της έκδοσης της προβλεπόμενης στο άρθρο 10 παρ. 21 του ίδιου νόμου υπουργικής απόφασης,

β) στην περίπτωση παράβασης του άρθρου 8 (ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες), αν υφίσταται δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων, με βάση τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου.

Σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τμήματος Β, οι προβλεπόμενες στο άρθρο 13α παρ. 2 του ν. 2251/1994 διοικητικές κυρώσεις, ενόψει του σκοπού δημοσίου συμφέροντος που εξυπηρετούν, δηλαδή την προστασία των δικαιωμάτων και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, που ανάγεται σε πρώτιστο καθήκον του Κράτους, επιβάλλονται χωρίς καμία εξαίρεση από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, για κάθε παράβαση των διατάξεων του ως άνω νόμου, επομένως και των διατάξεων των άρθρων 2 (Γενικοί Όροι Συναλλαγών (ΓΟΣ) – Καταχρηστικοί Γενικοί Όροι) και 8 (ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες) του νόμου αυτού, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη δικαστική κρίση, η οποία να διαπιστώνει την παραβίασή τους.

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση 235/2019.


ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates