.

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

ΠΟΙΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ;;;

Η ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΟΛΙΚΟ ΑΛΛΟΘΙ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ, ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΝΑ ΚΟΥΝΑΝΕ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - ΑΥΤΟΙ ΕΠΙΝΟΗΣΑΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΤΣΙ, ΝΑ ΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ !!!
Αν η ελληνική Δικαιοσύνη θέλει να λέγεται ανεξάρτητη, στα ελάχιστα περιθώρια του αυτεπάγγελτου που της απέμειναν, ας ξεκινήσει μια προκαταρκτική έρευνα για την διερεύνηση των ευθυνών εκείνων που πλούτισαν, κάνοντας την ευκαιρία κρίση, προκειμένου, στην συνέχεια, να ξαναπλουτίσουν με τα μνημόνια, κάνοντας την κρίση ευκαιρία .... Ας κληθούν λοιπόν πρώτοι να απαντήσουν, στα συγκεκριμένα αυτά ερωτήματα, όλοι ανεξαιρέτως οι Διοικητές ΤτΕ, από το 2000 μέχρι και σήμερα !!!Νομισματική πολιτική

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως μέλος του Ευρωσυστήματος συμμετέχει στη χάραξη της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ και είναι αρμόδια για την εφαρμογή της στην Ελλάδα.

Πρωταρχικός σκοπός της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ είναι η διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών. Με άλλα λόγια, το κύριο καθήκον της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος, είναι να διατηρεί την αγοραστική δύναμη του ευρώ. Αυτό το καθήκον αντανακλά τη γενικά αποδεκτή άποψη ότι, με τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, η νομισματική πολιτική συμβάλλει σημαντικά στη διατηρήσιμη ανάπτυξη, την οικονομική ευημερία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η νομισματική πολιτική αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι κεντρικές τράπεζες προκειμένου να επηρεάσουν το κόστος και τη διαθεσιμότητα του χρήματος σε μια οικονομία. Οι αποφάσεις αυτές, αφορούν τα επιτόκια και τους όρους με τους οποίους οι εμπορικές τράπεζες δανείζονται χρήματα από τις κεντρικές τράπεζες. Ως αποτέλεσμα, επηρεάζονται αντίστοιχα τα επιτόκια με τα οποία δανείζονται οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από τις εμπορικές τράπεζες.

Η νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ εφαρμόζεται με αποκεντρωμένο τρόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, μέλος του οποίου είναι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, διαμορφώνει τη νομισματική πολιτική και λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις, ενώ οι εθνικές κεντρικές τράπεζες είναι αρμόδιες για την εφαρμογή τους στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως μέλος του Ευρωσυστήματος, είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος στην Ελλάδα, παρέχει ρευστότητα στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα και δέχεται καταθέσεις από αυτά στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, ενημερώνει το ελληνικό κοινό για τη νομισματική πολιτική που ακολουθείται στη ζώνη του ευρώ, μέσα από τις τακτικές εκδόσεις της (Έκθεση του Διοικητή, Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική).

ΠΗΓΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates