Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

ME 6.000.000€ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ Η FRIESLAND ΤΟ ΕΠΙ 13 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΤΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ !!!

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΕ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
Τώρα θέλει να κλείσει την υπόθεση πληρώνοντας πρόστιμο το πολύ μέχρι 6.000.000€...Με πρόστιμο μόλις 6 εκατ. ευρώ προσπαθεί να κλείσει την ανοικτή υπόθεση που έχει η FrieslandCampina Hellas με την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Για τον πολυεθνικό συνεταιριστικό Ολλανδικό Όμιλο η ιστορία αρχίζει τον Οκτώβριο του 2018 όταν η εταιρεία έλαβε την εισηγητική έκθεση του Εισηγητή της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην οποία περιλαμβάνονται αιτιάσεις περί παράβασης των άρθρων 1, 2 του νόμου 3959/2011περί Ελεύθερου Ανταγωνισμού.

Η Friesland Campina Hellas με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού παραβίασε τα άρθρα 1 και 2 του νόμου περί Ελεύθερου Ανταγωνισμού με τα οποία απαγορεύονται ρητώς και κατηγορηματικώς όλες οι συμφωνίες και οι εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων και όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια, και ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται:

α) στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής,
β) στον περιορισμό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης ή των επενδύσεων,
γ) στην κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού,
δ) στην εφαρμογή στο εμπόριο άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές, ιδίως στην αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης, αγοράς ή άλλης συναλλαγής, κατά τρόπο που δυσχεραίνει τη λειτουργία του ανταγωνισμού,
ε) στην εξάρτηση της σύναψης συμβάσεων από την αποδοχή, εκ μέρους των συναλλασσόμενων, πρόσθετων παροχών, οι οποίες από τη φύση τους ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες δεν συνδέονται με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών.

Δηλαδή ο πολυεθνικός όμιλος καταστρατήγησε τα βασικά άρθρα περί του Ανταγωνισμού όταν τα υπόλοιπα 48 αναφέρονται στη διαδικασία και στα δικαιώματα των παραβατών. 

Από την πλευρά του ,ο επικεφαλής της FrieslandCampina Hellas κ. Κωνσταντίνος Μαγγιώρος με βάση την ετήσια έκθεση της εταιρείας δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχος για τις εξελίξεις παρότι παραβιάστηκαν οι βασικές αρχές περί Ανταγωνισμού της αγοράς.

Ο ίδιος λαμβάνει ως δεδομένο ότι στο χειρότερο σενάριο για την εταιρεία είναι να τις επιβληθεί ένα πρόστιμο των 6 εκατ. ευρώ.

Πάντως στελέχη της αγοράς θεωρούν ότι Επιτροπή Ανταγωνισμού όταν ολοκληρώσει της έκθεσή της θα πρέπει να αποτιμήσει και τις οικονομικές επιπτώσεις των ενεργειών της εταιρείας καθώς «πιάστηκε» να διαμορφώνει στην αγορά παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων τις τιμές σε επίπεδο χονδρικής πώλησης.

Και προσθέτουν τι άλλο πρέπει να κάνει μία εταιρεία του μεγέθους της Friesland η οποία στη συνέχεια θα «καθαρίσει» με ένα πρόστιμο της τάξης των 6 εκατ. ευρώ.

Το 2018 ήταν μια κακή χρονιά για τη εταιρεία καθώς εμφάνισε ζημιές προ φόρων που ανήλθαν σε 10,4 εκ. έναντι κερδών 0,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με την οικονομική χρήση του 2017.

Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε οριακά και υποχώρησε στα 267,5 εκατ. ευρώ έναντι 270 εκατ. ευρώ το 2017.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ζημιές προήλθαν κυρίως από την διοικητική αναδιοργάνωση ύψους 15 εκατ. ευρώ καθώς πληρώθηκαν δικαιώματα προς την μητρική εταιρεία.

Η διοίκηση του Κωνσταντίνου Μαγγιώρου είναι αισιόδοξη για τη φετινή χρήση και αναμένει θετικό πρόσημο τόσο στις πωλήσεις όσο και στη κερδοφορία.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates