.

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΛΗΣΤΡΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ & ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ !!!
Τα επιτόκια καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα της χώρας μας είναι σχεδόν μηδενικά, ενώ τα επιτόκια δανεισμού σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά είναι πανύψηλα και ασύμφορα, και ταυτόχρονα οι χορηγήσεις δανείων είναι ανεπαρκέστατες ή δεν υπάρχουν.


Στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής “παράδοξο”: Τα επιτόκια που δίνουν οι ελληνικές τράπεζες για τις καταθέσεις συγκλίνουν με τα αντίστοιχα των τραπεζών της Ευρώπης και είναι σχεδόν μηδενικά (από 0% έως 0,5% για προθεσμιακές καταθέσεις κι αν αφαιρέσεις τον πληθωρισμό περίπου 0,6% τα επιτόκια γίνονται μηδενικά ή και αρνητικά), ενώ τα επιτόκια των δανείων είναι πολλαπλάσια από τα ευρωπαϊκά, συχνά προσεγγίζουν διψήφιο ποσοστό κι ακόμα χειρότερα δάνεια χορηγήσεων δεν υπάρχουν και απαιτούν δυσεύρετες εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις.

Αυτή η νοσηρή αντιαναπτυξιακή κατάσταση των τραπεζών και του τραπεζικού συστήματος αποτελεί μια από τις πιο θεμελιώδεις αιτίες που η χώρα δεν μπορεί να αναταχθεί και χάνει συνεχώς έδαφος και ανταγωνιστικότητα.

Μια απολύτως αναγκαία κατεύθυνση για ένα πρόγραμμα προοδευτικής αναζωογόνησης της οικονομίας είναι η εθνικοποίηση των τραπεζών ώστε το χρηματοπιστωτικό σύστημα να αναλάβει έναν άλλο ρόλο που θα υπηρετεί αποτελεσματικά την ευρεία χρηματοδότηση παραγωγικών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και δραστηριοτήτων και ένα πρότυπο ανάπτυξης με σαφή κοινωνικό χαρακτήρα και προσανατολισμό.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates