Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2019

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΕΡΔΙΣΕ(ΕΝ ΜΕΡΕΙ) ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΜΕ ΤΗ FRAPORT !!!

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ "ΤΖΑΜΠΑ" 14 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ...ΖΗΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ
Ουσιαστικά με την απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου δέχθηκε ότι κακώς αναγνωρίστηκε από την Ε.Ε.Τ.Δ. ότι οι ζημιές από την έλλειψη συντήρησης στα περιφερειακά αεροδρόμια ανέρχονται στο συνολικό ύψος των 27.112.129,23 ευρώ αλλά πρακτικά αφήνει ανοιχτό οι Γερμανοί να πάρουν την αποζημίωση των 27 εκατ. ευρώ, εφόσον όμως προσκομίσει τα ανάλογα τιμολόγια για τις εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού !!!Μερικά δεκτές έγιναν από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), με απόφαση που έλαβε στις 10 Ιουλίου, δύο προσφυγές σε διαιτησία του Ελληνικού Δημοσίου κατά της Fraport Greece, που διαχειρίζεται τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το Ελληνικό Δημόσιο είχε προσφύγει κατά των ανωνύμων εταιρειών, με την επωνυμία « Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Α' Α.Ε.» και «Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Β' Α.Ε.» και κατά των Πορισμάτων της Επιτροπής Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών (Ε.Ε.Τ.Δ.), με ημερομηνία 13.12.2017.

Η Ε.Ε.Τ.Δ. είχε αναγνωρίσει πως το Ελληνικό Δημόσιο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στη Fraport Greece αποζημίωση για ζημίες που επήλθαν στα περιφερειακά αεροδρόμια και σε κινητά περιουσιακά στοιχεία των περιφερειακών αεροδρομίων, εξαιτίας της μη προσήκουσας συντήρησής τους, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού που είχε προκηρύξει το ΤΑΙΠΕΔ μέχρι την ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.

Το διαιτητικό δικαστήριο δέχθηκε ότι κακώς (δηλαδή κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και των συμβατικών όρων των Συμβάσεων Παραχώρησης) αναγνωρίστηκε από την Ε.Ε.Τ.Δ. ότι οι ζημιές από την έλλειψη συντήρησης κ.λπ. στα περιφερειακά αεροδρόμια ανέρχονται στο συνολικό ύψος των 27.112.129,23 ευρώ.

Θεώρησε επίσης, πως κακώς η Επιτροπή εκτίμησε πως πληρούνται οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου για αποζημίωση της Fraport Greece με το συγκεκριμένο ποσό. Ετσι εξαφάνισε τα πορίσματα, με ημερομηνία 13.12.2017 της Ε.Ε.Τ.Δ., κατά το μέρος που με αυτά έγιναν δεκτά τα αναγνωριστικά αιτήματα της Fraport Greece, ως προς την έκταση της υποχρέωσης του Δημοσίου προς αποζημίωσή τους.

Πρακτικά, όμως, η Fraport Greece μπορεί να πάρει την αποζημίωση των 27 εκατ. ευρώ, αφού προσκομίσει τα τιμολόγια για τις εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης εξοπλισμού στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια. Στην ουσία, δηλαδή, το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο θεώρησε ότι ο γερμανικός όμιλος μπορεί να πάρει την αποζημίωση μόνο αν προσκομίσει τα σχετικά τιμολόγια και όχι νωρίτερα όπως είχε αποφασίσει η τεχνική επιτροπή.


πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates