Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

Η PQH ΒΓΑΖΕΙ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ 220.000 ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΥΨΟΥΣ 2,4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ !!!

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ
Το Κίνημα ΥΠΕΡΒΑΣΗ είναι σήμερα το μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
http://www.kinima-ypervasi.gr/2016/10/blog-post_49.html
Το προς πώληση χαρτοφυλάκιο Αίολος αφορά 175.000 δανειολήπτες με δάνεια στις υπό εκκαθάριση τράπεζες

Στη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την εκποίηση απαιτήσεων χαρτοφυλακίου δανείων Αίολος (Aeolus), προχωρά η ΡQΗ ως ειδικός εκκαθαριστής. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο δανείων Αίολος (Aeolus) ύψους 2,4 δισ. ευρώ που αφορά 175.000 δανειολήπτες και 220.000 συμβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό καλεί νομικά πρόσωπα να υποβάλουν μη δεσμευτικές προσφορές για την αγορά και απόκτηση χαρτοφυλακίου απαιτήσεων από εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις.

Τι περιλαμβάνει το πακέτο

Το Χαρτοφυλάκιο Aeolus αφορά σε απαιτήσεις από εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά και μικρά δάνεια επιχειρήσεων χωρίς εξασφαλίσεις των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε., Proton Bank, Probank, FB Τράπεζα, Πανελλήνια Τράπεζα, Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου - Λήμνου, Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκάνησα, Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας και Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου.

Ποια η διαδικασία

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να υποβάλουν Μη Δεσμευτική Πρόσφορα μέχρι την 23η Αυγούστου 2019. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις. Στην 1η Φάση Υποβολής Μη Δεσμευτικών Προσφορών, τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα υποβάλουν μη δεσμευτική προσφορά, θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων (VDR), όπου γνωστοποιούνται πληροφορίες σχετικές με το Χαρτοφυλάκιο Aeolus και υποβάλλουν Μη Δεσμευτική Προσφορά, η οποία περιλαμβάνει μη δεσμευτική οικονομική προσφορά συνοδευόμενη από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.

Στη 2η Φάση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών προβλέπεται πως σε συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων που θα επιλέξει η PQH θα αποσταλεί επιστολή σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Process Letter - 2η Φάση). Τα επιλεχθέντα μέρη υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές, εκ των οποίων θα προκριθούν οι επικρατέστερες με βάση το τίμημα.


πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates