Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Σάββατο 20 Ιουλίου 2019

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΧΡΥΣΕΣ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥ ΔΣ !!!

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕ "ΑΙΜΑ" ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Στις 335.000 ευρώ θα προταθούν οι μικτές αποδοχές του διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με το προσχέδιο των προτάσεων που τεθούν προς ψηφοφορία στη γενική συνέλευση της στις 31 Ιουλίου 2019, ενώ η πρόταση για την αμοιβή του προέδρου ανέρχεται στις 256.000 ευρώ !!!
Επισημαίνεται εδώ ότι η μικτή αμοιβή του αντιπροέδρου ανέρχεται στις 109 χιλ. ευρώ, ενώ τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα αμείβονται με 42 χιλ. ευρώ ετησίως.
Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση πρόταση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, θα προτείνει και την έγκριση των αμοιβών του 2018 οι οποίες ήταν συνολικού ποσού 797.749,42 ευρώ (συνολικό ετήσιο καθαρό ποσό μετά τις τυχόν κρατήσεις για ασφαλιστικούς οργανισμούς και φόρο εισοδήματος). 

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στα μέλη τα οποία ανέλαβαν καθήκοντα ή αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του 2018, σύμφωνα με τις σημειώσεις που παρατίθενται κατά περίπτωση κάτω από τον πίνακα των αμοιβών, τα ποσά τα οποία αναφέρονται εντός του πίνακα αφορούν στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο απασχολήθηκαν στην Τράπεζα.

Επιπρόσθετα, σε ορισμένα μέλη Δ.Σ. καταβλήθηκε αποζημίωση αποχώρησης συνολικού ποσού 450.000 ευρώ.ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates