Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019

ΠΑΓΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ !!!Κρύβουν ότι ο ακατάσχετος λογαριασμός δεν προστατεύει τους οφειλέτες από όλες τις κατασχέσεις, καθώς για τα χρέη προς τράπεζες+λοιπούς ιδιώτες πρέπει να ακολουθηθεί πρόσθετη διαδικασία

Τι μεταδίδει η neaselida.gr:

Άλλο ο ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός για οφειλές προς το Δημόσιο (δηλαδή, για χρέη προς Εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία) και άλλο ο ακατάσχετος λογαριασμός για χρέη προς τράπεζες, εμπορικές επιχειρήσεις (π.χ. δόσεις από αγορές) ή προς άλλον ιδιώτη (που του οφείλετε χρήματα και τα έχει κατοχυρώσει δικαστικά).

Πολλοί φορολογούμενοι που έχουν δηλώσει τον λογαριασμό μισθοδοσίας ή σύνταξης ως ακατάσχετο στο TAXISnet νομίζουν ότι προστατεύονται από όλες τις κατασχέσεις. Τελικά, όμως, πέφτουν στην παγίδα που στήνουν οι τράπεζες, οι οποίες δεν προθυμοποιούνται πάντα να ενημερώσουν ότι α λογαριασμός δεν προστατεύεται από κατασχέσεις για δάνεια που έχουν «κοκκινίσει», οφειλές ή χρέη από πιστωτικές κάρτες. Αυτό συμβαίνει γιατί οι πολίτες πρέπει να πάνε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της τράπεζας τους και να δηλώσουν ξεχωριστά τον ίδιο λογαριασμό ως ακατάσχετο, αλλά με βάση το άρθρο 20 του ν. 4161/2013, για να προστατεύονται και από τις κατασχέσεις για οφειλές προς ιδιώτες. Με τη βοήθεια της ΕΚΠΟΙΖΩ, η «Δημοκρατία» παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προστατέψετε τους λογαριασμούς σας από κατασχέσεις.

Ας δούμε τι ισχύει σε κάθε περίπτωση:

Οφειλές προς ιδιώτες:

Λογαριασμός μισθοδοσίας/σύνταξης: Το άρθρο 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστατεύει τους μισθούς, τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές παροχές που κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς από την κατάσχεση, ανεξαρτήτως ποσού, με ελάχιστες εξαιρέσεις για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σε περίπτωση πού η τράπεζα δεσμεύσει τον μισθό ή τη σύνταξή σας για οφειλές που διατηρείτε προς αυτήν, μπορείτε να προσφύγετε δικαστικά ή να ζητήσετε τη βοήθεια της ΕΚΠΟΙΖΩ.

Λογαριασμός καταθέσεων: Με βάση το άρθρο 20 του ν. 4161/2013, μπορείτε να δηλώσετε ως ακατάσχετο κάποιον λογαριασμό καταθέσεων. Ο νόμος σάς προστατεύει για ποσό έως 1500 € για λογαριασμό με έναν δικαιούχο και έως 2.000 € για κοινούς λογαριασμούς.

Οφειλές προς Δημόσιο: Ας δούμε τώρα η ισχύει σχετικά με τις κατασχέσεις που μπορούν να κάνουν οι τράπεζες για οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Λογαριασμός μισθοδοσίας/σύνταξης: Για τις οφειλές σας προς το Δημόσιο δεν ισχύει το ακατάσχετο μισθών/ συντάξεων ανεξαρτήτως ποσού. Ο φορολογούμενος καταρχάς πρέπει να έχει δηλώσει τον λογαριασμό μισθοδοσίας/σύνταξης ως ακατάσχετο στο TAΧISnet.
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, ισχύουν τα εξής:

Για ποσά μέχρι 1.000 € δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση.

Για ποσά από 1.000 € έως 1.500 €, το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει το 1/2 του ποσού που ξεπερνά τα 1.000 €. Π.χ., αν έχετε μισθό 1.300 €, το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει το μισό των 300 € ευρώ, δηλαδή 150 €.

Για ποσά μεγαλύτερα των 1.500 €, το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει όλο το ποσό που ξεπερνά τα 1.500 €, συν 250 € που αντιστοιχούν στο 1/2 των 500 €, όπως είδαμε στη δεύτερη κατηγορία. Π.χ., αν έχετε μισθό 1.700 €, το Δημόσιο μπορεί να κατασχέσει τα 200 € που ξεπερνούν τα 1.500 € συν 250 €, δηλαδή συνολικά 450 €.

Λογαριασμός καταθέσεων: Με βάση το άρθρο 31 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, ισχύει ακατάσχετο για καταθέσεις μέχρι 1.250 € σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, είτε πρόκειται για ατομικό είτε για κοινό λογαριασμό.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates