Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ: Η ΣΕΡΒΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΚΟΥΡΕΜΑ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ !!!

ΤΟ 15%, ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ 38%, ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΡΒΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Οι δανειολήπτες έχουν 30 ημέρες προθεσμία να ενημερώσουν τις τράπεζες αν αποδέχονται την πρόταση, η οποία περιλαμβάνει, επίσης, την εφαρμογή επιτοκίου, που ήταν σε ισχύ την 31η Μαρτίου για δάνεια που χορηγήθηκαν σε ευρώ.

Τι μεταδίδει το euro2day.gr:

Τη δυνατότητα σε δανειολήπτες με στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο να ζητήσουν τη μετατροπή τους σε ευρώ, λαμβάνοντας μερική άφεση οφειλής, έδωσε η κυβέρνηση της Σερβίας, εξέλιξη που πλήττει όσες τράπεζες δραστηριοποιούνται στην αγορά, μεταξύ των οποίων και η θυγατρική της Eurobank, Eurobank A.D Beograd.

Στις 25 Απριλίου το τοπικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο, ο οποίος υποχρεώνει τις τράπεζες, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του, να προτείνουν στους κατόχους στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο τη μετατροπή του ανεξόφλητου υπολοίπου σε ευρώ.

Ο νόμος προβλέπει περικοπή χρέους (σ.σ. «κούρεμα»), που προκύπτει από τη μετατροπή, κατά 38%. Το 15% θα καλυφθεί από το σερβικό Δημόσιο και το υπόλοιπο από τις τράπεζες, στις οποίες, όμως, παρέχεται, ως μέτρο ανακούφισης, πίστωση φόρου ύψους 2% επί του εναπομείναντος δανειακού υπολοίπου.

Επομένως, η καθαρή μέγιστη επίπτωση περιορίζεται στο 21% για τις τράπεζες.

Το «κούρεμα» εκπίπτει φορολογικά, με βάση την τοπική νομοθεσίας φορολογίας εισοδήματος εταιρειών. Οι δανειολήπτες έχουν 30 ημέρες προθεσμία να ενημερώσουν τις τράπεζες αν αποδέχονται την πρόταση, η οποία περιλαμβάνει, επίσης, την εφαρμογή επιτοκίου, που ήταν σε ισχύ την 31η Μαρτίου για δάνεια που χορηγήθηκαν σε ευρώ.


Τρεις από τις τέσσερις εγχώριες συστημικές τράπεζες έχουν αποχωρήσει από τη σερβική αγορά, πουλώντας τις θυγατρικές τους. Στην Σερβία δραστηριοποιείται, πλέον, μόνο η Eurobank, μέσω της θυγατρικής της Eurobank A.D Beograd.

Όπως προκύπτει από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Eurobank, η σερβική θυγατρική της είχε στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις για μετατροπή, σύμφωνα με το νόμο, ύψους 95 εκατ. ευρώ.

Το μέγιστο ποσό της περικοπής (21% επί του δανειακού υπολοίπου) του εν λόγω συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου, που ενδέχεται να επιβαρύνει την Eurobank Beograd ανέρχεται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, προκειμένου να εκτιμήσει τις επιπτώσεις του νέου νόμου, οι οποίες θα εξαρτηθούν από το βαθμό ανταπόκρισης των δανειοληπτών.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates