.

Σάββατο 22 Ιουνίου 2019

ΔΕΔ: ΔΕΝ "ΜΕΤΡΑΝΕ" ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ !!!

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕΣΩ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ...
Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και τα αυτοκίνητα με πινακίδες Βουλγαρίας καθώς εντόπισαν 9.500 τα οποία θεωρούνται ύποπτα, για φορολογικές παραβάσεις των ιδιοκτητών τους !!!Οριστικό είναι το «μπλόκο» της Εφορίας στα τιμολόγια προερχόμενα από μητρικές εταιρείες της Βουλγαρίας ή της Κύπρου, τα οποία δεν «μετράνε» για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.

Με απόφασή της η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκλεισε οριστικά αυτό το «παράθυρο» που χρησιμοποιούσαν αρκετές ελληνικές εταιρείες, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα ώστε να αποφεύγουν την πληρωμή φόρων.

Το «κόλπο» ήταν το ακόλουθο: Στήνεται μια εταιρεία στη Βουλγαρία ή στην Κύπρο ή σε άλλη χώρα με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς». Κατόπιν ίδρυαν μια εταιρεία στην Ελλάδα η οποία ήταν θυγατρική της εταιρείας του εξωτερικού η οποία ήταν η μητρική.

Η θυγατρική στην Ελλάδα φορολογείται με βάση το ελληνικό φορολογικό σύστημα, δηλαδή με συντελεστές υψηλότερους σε σχέση με εκείνους της Βουλγαρίας ή της Κύπρου.

Εκτός των άλλων μεθόδων αποφυγής της φορολογίας, η θυγατρική εταιρεία που έχει έδρα την Ελλάδα,προμηθευόταν τιμολόγια από την μητρική του εξωτερικού, τα οποία τα χρησιμοποιούσε για να εκπέσει δαπάνες, από τα ακαθάριστα έσοδά της.

Το «παράθυρο» αυτό κλείνει οριστικά και δεν μπορεί η θυγατρική να εκπέσει τιμολόγια που έχουν εκδοθεί από τη μητρική της, η οποία έχει έδρα σε κράτος με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».

Τέτοιες χώρες είναι εκείνες που ο φορολογικός τους συντελεστής είναι ίσος ή μικρότερος του 50% του ελληνικού φορολογικού συντελεστή. Η Κύπρος και η Βουλγαρία, παρότι είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτηρίζονται χώρες με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».

Στην Κύπρο ο φόρος στα κέρδη ανέρχεται στο 12,5% και δεν υπάρχει φόρος στη διανομή μερίσματος, ενώ στη Βουλγαρία ο φορολογικός συντελεστής είναι ακόμα χαμηλότερος και ανέρχεται στο 10%. Στην Ελλάδα ο φόρος επί των κερδών ανέρχεται στο 29%.

Με την τελευταία απόφαση της ΔΕΔ, (ΔΕΔ Θ 1033 - 07/05/2019) απέρριψε δαπάνες που εταιρείας της Βόρειας Ελλάδας, η οποία ήταν θυγατρική εταιρεία η οποία έχει έδρα στη Βουλγαρία. Η ΔΕΔ αναγνώρισε και υιοθέτησε το αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου, και επικύρωσε τον φόρο εισοδήματος που είχαν καταλογίσει οι ελεγκτικές υπηρεσίες.

Εικονικές συναλλαγές

Όπως έχει εξηγήσει η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου στις συγκεκριμένες περιπτώσεις το πρόβλημα δεν είναι η πραγματική μεταφορά έδρας λόγο της ευνοϊκότερης φορολογίας, αλλά η εικονική μεταφορά της επιχείρησης. «Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των φορολογικών αρχών το 80% επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων που ιδρύθηκαν σε γειτονικές χώρες είναι καθαρά εικονικές».

Είναι εταιρίες-σφραγίδες, εταιρίες που έχουν μόνο ΑΦΜ, ούτε καν εταιρίες που έχουν μεταφέρει ένα μέρος της δραστηριότητας αλλού και ένα μέρος κράτησαν εδώ. Είναι εταιρίες χωρίς προσωπικό και καμία πραγματική δραστηριότητα, ανέφερε.

«Εδώ θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι μια ελληνική επιχείρηση που έχει μεταφέρει την έδρα της στο εξωτερικό αλλά είτε με σχέση μητρικής θυγατρικής, είτε με σχέση κεντρικού - υποκαταστήματος έχει κρατήσει την δραστηριότητα στην Ελλάδα, φορολογείται για αυτή την δραστηριότητα στην Ελλάδα» σημείωσε.

Η κ. Παπανάτσιου αποσαφήνισε, ότι πρακτικές για πλασματική μεταφορά κόστους της μητρικής ή μέσω διαφόρων τεχνασμάτων δεν αναγνωρίζονται από τις ελληνικές αρχές και χαρακτηρίζονται εικονικές από τον έλεγχο. Τέτοιες πρακτικές είναι παράνομες είτε το γνωρίζουν είτε όχι οι επιχειρηματίες».

Σύμφωνα εξάλλου με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, ο φορολογικός έλεγχος αγνοεί τις συναλλαγές που είναι εμφανές ότι αποτελούν «τεχνητή διευθέτηση», δηλαδή είναι εικονικές, προκειμένου η επιχείρηση να φορολογηθεί με τους συντελεστές του τρίτου Κράτους και όχι με τους συντελεστές που ισχύουν στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί η εικονικότητα, επιβάλλεται κανονικά ο φόρος και άλλες κυρώσεις και έτσι χάνονται τα πλεονεκτήματα που επιχείρησε να κερδίσει ο επιχειρηματίας «μεταφέροντας» στο εξωτερικό τη δραστηριότητά του.

Ακόμη, η εικονική μεταφορά μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβότερα, καθώς, εάν ο έλεγχος διαπιστώσει ότι υπάρχουν διανεμηθέντα κέρδη (μερίσματα), τα συγκεκριμένα ποσά θα φορολογηθούν ως κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστές από 22% από το πρώτο ευρώ και έως 45% (για πάνω από 40.000 ευρώ).

Ελέγχονται επίσης οι δαπάνες που επικαλείται η επιχείρηση, οι ενδοομιλικές και οι διασυνοριακές συναλλαγές μητρικής-θυγατρικής και το πιθανότερο είναι το αποτέλεσμα του ελέγχου, να αυξήσει πολύ περισσότερο τη φορολογητέα ύλη της συγκεκριμένης επιχείρησης.

…και αυτοκίνητα με πινακίδες Βουλγαρίας

Παράλληλα οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ, από το σύνολο των αυτοκινήτων με πινακίδες Βουλγαρίας, εντόπισαν 9.500 αυτοκίνητα τα οποία θεωρούνται ύποπτα, για φορολογικές παραβάσεις των ιδιοκτητών τους.

Η συνήθης παράβαση είναι η αποφυγή των τεκμηρίων διαβίωσης, αλλά και η αποφυγή πληρωμής των τελών κυκλοφορίας και του φόρου πολυτελείας, καθώς τα περισσότερα είναι μεγάλου κυβισμού, ενώ φυσικά τα περισσότερα κυκλοφορούν στη Βόρεια Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα η έκθεση της ΑΑΔΕ αναφέρει ότι το 2018 «πραγματοποιήθηκε λήψη και επεξεργασία στοιχείων αναφορικά με οχήματα που αποταξινομήθηκαν στην Ελλάδα και επαναταξινομήθηκαν στη Βουλγαρία, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Από την επεξεργασία αυτή προέκυψαν περίπου 9.500 υποθέσεις οχημάτων, οι οποίες προωθήθηκαν αρμοδίως, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι κάτοχοί τους».
Σε ότι αφορά στα αυτοκίνητα, όπως έχει αποκαλύψει το Σin στις 11 Φεβρουαρίου 2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, πλέον θα συνυπολογίζονται στην ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του ιδιοκτήτη και τα αυτοκίνητα, με ξένες πινακίδες, τα οποία κυκλοφορούν στην Ελλάδα από Έλληνες φορολογούμενους, ενώ θα τους επιβάλλεται και φόρος πολυτελείας.


πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates