.

Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ: ΣΤΑ 31,9 ΔΙΣ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ !!!Ήταν "ενοχλητική" η παρουσία τους, ειδικά στην ΝΑ Ευρώπη....

Στα 31,9 δισ. ευρώ έχει μειωθεί το ενεργητικό των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης της παρουσίας τους εκτός Ελλάδος.

Μόνο σε μία χρονιά, μεταξύ Δεκεμβρίου 2017 και Δεκεμβρίου 2018, το ενεργητικό των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό μειώθηκε κατά 11,9%, καθώς στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχεδίων αναδιάρθρωσής τους που είχαν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε την πώληση των θυγατρικών της στην Αλβανία και τη Νότιο Αφρική, η Τράπεζα Πειραιώς στη Ρουμανία και τη Σερβία και η Eurobank στη Ρουμανία. Κατόπιν αυτού, το 2018 καταγράφηκε μείωση και στο μερίδιο των διεθνών δραστηριοτήτων στο συνολικό ενεργητικό σε ενοποιημένη βάση (Δεκέμβριος 2018: 12,7%, Δεκέμβριος 2017: 14,1%).

Η σταδιακή αποεπένδυση των τραπεζών από θυγατρικές εξωτερικού είχε ως αποτέλεσμα τη διαχρονική συρρίκνωση των εσόδων και των κερδών από τις διεθνείς δραστηριότητες. Το 2018 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 144 εκατ. ευρώ, έναντι 242 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017 σε συγκρίσιμη βάση (ζημιογόνες ήταν οι δραστηριότητες σε Αλβανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Ωστόσο, εφεξής οι προοπτικές για την κερδοφορία, τη ρευστότητα και την ποιότητα χαρτοφυλακίου των διεθνών δραστηριοτήτων διαγράφονται θετικές, λαμβάνοντας υπόψη τους υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τη σταδιακή επικέντρωση των ελληνικών τραπεζών σε συγκεκριμένες αγορές.

Σε ό,τι αφορά στην ποιότητα των δανειακών χαρτοφυλακίων των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό, τα δάνεια σε καθυστέρηση ανέρχονται σε 4 δισ. ευρώ (μειωμένα κατά 15,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017) και αντιπροσώπευαν τον Δεκέμβριο του 2018 το 21% του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, το ποσοστό δανείων σε καθυστέρηση στο σύνολο των δανείων ανέρχεται σε 17% για τα επιχειρηματικά δάνεια, σε 31% για τα στεγαστικά δάνεια και για τα καταναλωτικά δάνεια σε 13%. Τα επιχειρηματικά δάνεια σε καθυστέρηση παρουσίασαν μείωση τον Δεκέμβριο του 2018 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017 (-33% σε συγκρίσιμη βάση), ενώ τα στεγαστικά δάνεια σε καθυστέρηση και τα καταναλωτικά δάνεια σε καθυστέρηση παρουσίασαν αύξηση κατά 17% και 1% αντίστοιχα (σε συγκρίσιμη βάση).

Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 69% (Δεκέμβριος 2017: 65,4%). Όσον αφορά τη ρευστότητα, ο δείκτης δάνεια προς καταθέσεις βελτιώθηκε (Δεκέμβριος 2018: 91%, Δεκέμβριος 2017: 106%). Αναλυτικότερα, οι καταθέσεις εμφάνισαν αύξηση κατά 9,2% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017 σε συγκρίσιμη βάση, ενώ οι χορηγήσεις μειώθηκαν κατά 5,5% σε συγκρίσιμη βάση.

Σημειώνεται ότι ως προς τη γεωγραφική κατανομή, η Νοτιοανατολική Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 76,2% του συνολικού ενεργητικού των διεθνών δραστηριοτήτων των ελληνικών τραπεζών, με κυριότερη παρουσία στην Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Τα χρηματοοικονομικά κέντρα, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο, το Λουξεμβούργο και η Γερμανία, αντιπροσωπεύουν το 21,6%, με τη μεγαλύτερη παρουσία να εμφανίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το μερίδιο της ΝΑ Ευρώπης στις καταθέσεις και στα δάνεια εξωτερικού είναι ακόμη μεγαλύτερο (87,1% και 85,7% αντίστοιχα), όπου συγκεντρώνεται και ο μεγαλύτερος αριθμός υπηρεσιακών μονάδων και προσωπικού.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates