Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΒΟΜΒΑ ΠΠΑΘΗΝΩΝ 1596/2019: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!!


Μπορούν οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις να παρασταθούν σε δίκη που έχει ξεκινήσει ο δανειολήπτης ;;;

Ο νόμος για τις εταιρείες διαχείρισης δεν έχει δώσει σε αυτές τη δυνατότητα να παρίστανται στο δικαστήριο ως αμυνόμενες.

Αυτό ήρθε να επιβεβαιώσει η αδημοσίευτη μέχρι σήμερα απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπ’ αριθμ. 1596/2019, η οποία και απεφάνθη, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του αρ. 2 Ν4354/2015, ως ανωτέρω αναφέρθηκε, η εν λόγω εταιρεία διαχείρισης νομιμοποιείται ως μη δικαιούχος διάδικος να εγείρει κάθε ένδικο βοήθημα και να προβαίνει σε κάθε άλλη διαδικαστική ενέργεια για την είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, καθώς και να κινεί παρίσταται ή συμμετέχει σε προπτωχευτικές διαδικασίες εξυγίανσης, πτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, διαδικασίες διευθέτησης οφειλών και ειδικής διαχείρισης των άρθρων 61 ν. 4307/2014. Η νομιμοποίηση αυτή, βάσει του Ν. 4354/2015, είναι περιορισμένη, υπό την έννοια ότι δεν περιλαμβάνει το σύνολο των δικών, αλλά περιορίζεται στις αναφερόμενες στην εν λόγω διάταξη περιπτώσεις. […] Συνεπώς όλες οι πράξεις που διενεργήθηκαν από τη διαχειρίστρια εταιρεία… είναι απαράδεκτες».

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates