Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Σάββατο, 25 Μαΐου 2019

ΤΑ STARBUCKS & ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΙ ΑΥΤΟ:
Η "ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΦΕ" ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΩΝ 1.100.000€ ΑΠΟ ΤΟ ΣΔΟΕ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ...100.000€ !!!
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/05/1100000-100000.htmlΤι γράφει το mononews.gr :

Το προηγούμενο Σάββατο, στις 2 το μεσημέρι, ο γνωστός για το χιούμορ του bon vivant επιχειρηματίας Πάνος (Πανάρας) Μαρινόπουλος έμπαινε σε ένα μικρό αλλά ακριβό εστιατόριο του Νέου Ψυχικού. Ο ίδιος με την παρέα του κάθισαν περίπου 2 ώρες και συζητούσαν σε χαλαρούς ρυθμούς. 

Το εστιατόριο αυτό βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, την εταιρεία δηλαδή που ήταν για δεκαετίες ο μεγάλος ανταγωνιστής των σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος.

Το βέβαιο είναι, ότι τώρα η οικογένεια των Μαρινόπουλων δεν έχει τις σκοτούρες των σούπερ μάρκετ.

Έχει όμως άλλα σημαντικά προβλήματα.

Όπως για παράδειγμα τα χρέη στις τράπεζες μιας εκ των μεγάλων εταιρειών τους.

Όπως επίσης και τον έλεγχο από την εφορία που θα γίνει, σύμφωνα με απόλυτα εξακριβωμένες πηγές, στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ για τα έτη 2010 έως 2016.

Χρωστάει 17 εκατ. στις τράπεζες

Μπορεί η Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ ΑΕΕ να χρωστά κοντά στα 17 εκατομμύρια στις τράπεζες οι οποίες έχουν καταγγείλει τις σχετικές συμβάσεις αλλά τα καφέ Starbucks παραμένουν ανοικτά. Γιατί; Μα γιατί η εταιρεία των Μαρινόπουλων, και ειδικότερα της πλευράς της οικογενείας που δεν σχετιζόταν με τα σούπερ μάρκετ, είναι η διακαιοχρήστρια του σήματος της αμερικανικής πολυεθνικής.

Και η αμερικανική πολυεθνική διατηρεί ισχυρά κατοχυρωμένο συμβατικό δικαίωμα να πάρει πίσω το σήμα της.

Έτσι ούτε πλειστηριασμός ούτε ειδική διαχείριση ούτε άλλο μοντέλο μπορεί να εφαρμοσθεί ως αναγκαστικό μέτρο.

Πόσο μάλλον που οι πληροφορίες θέλουν τον Πάνο (Πανάρα) Μαρινόπουλου να διαθέτει άριστες προσωπικές σχέσεις με τον βασικό, μέτοχο της αμερικανικής εταιρείας.

Τονίζεται ότι, ενώ στη διοίκηση της Marinopoulos Coffee Company, με έδρα στον Άλιμο, βρίσκονται οι Παναγιώτης Mαρινόπουλος του Iωάννη (πρόεδρος), Παναγιώτης Mαρινόπουλος του Δημητρίου (αντιπρόεδρος) και Στέφανος Mαρινόπουλος του Iωάννη.
Εγκλωβισμένες

Επομένως οι τράπεζες παραμένουν εγκλωβισμένες αφού αν κινηθούν νομικά εναντίον της εταιρείας για να ανακτήσουν τα δάνεια τους κινδυνεύουν να πάρουν ένα δίκτυο καταστημάτων καφέ χωρίς την ταμπέλα των Starbucks.

Μία λύση θα μπορούσε να είναι να αναλάβουν οι ίδιοι οι Μαρινόπουλοι την αναδιάρθρωση του δανεισμού, χωρίς απομείωση του, μέσα από ένα νέο business plan και κατόπιν αναχρηματοδότησης των καταγγελμένων δανείων.

Όμως αυτό παρουσιάζει δυσκολίες που σχετίζονται τόσο με το νομικό μοντέλο εφαρμογής μιας τέτοιας λύσης όσο και με ζητήματα που άπτονται της ηθικής πλευράς του ζητήματος.

Επιπλέον ενδέχεται να περιπλεχτούν με την άλλη εταιρεία των Μαρινόπουλων, την Gap που επίσης βρίσκεται σε ένα «ενδιάμεσο καθεστώς» και που νομοτελειακά εκτιμάται πως θα επιχειρήσουν να ταχτοποιήσουν επίσης οι επιχειρηματίες.

Να σημειωθεί πως τόσο τα Starbucks όσο και τα Gap έχουν περάσει κάτω από την ομπρέλα της πλευράς της οικογενείας που έχει διαχωρίσει τη θέση της και τα περιουσιακά της στοιχεία από αυτά του Λεωνίδα Μαρινόπουλου και των υιών του που είχαν τον έλεγχο των σούπερ μάρκετ.

Η Κυπριακή θυγατρική
Η βιωσιμότητα των Starbucks στην Ελλάδα λέγεται πως χρηματοδοτείται από αυτή της κυπριακής συνδεδεμένης εταιρείας και σύμφωνα με πληροφορίες του mononews.gr ο κύκλος εργασιών της το 2015 ήταν στα ίδια επίπεδα με αυτά του δανεισμού της ενώ εμφάνιζε ζημιές σε λειτουργικό επίπεδο.

Επιπλέον πληροφορίες αναφέρουν πως η Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ ΑΕΕ έχει μπροστά της φορολογικό έλεγχο μετά από σχετική απόφαση των αρμοδίων αρχών.

Ας δούμε όμως και τι αναφέρει για αυτό αλλά και άλλα θέματα η Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή/ Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρείας η οποία αν και δεν έχει δημοσιευθεί τέθηκε στην προσοχή της Real News και του mononews.gr.

Τι τονίζεται στην έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή/ Λογιστή


Στην επισήμανση Γνώμης με Επιφύλαξη σημειώνεται ότι «η Εταιρεία δεν έθεσε υπόψη μας ανάλυση των φορολογητέων και εκπεστέων προσωρινών διαφορών καθώς και την συμφωνία αυτών με την φορολογική βάση και λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων αυτής.

Συνεπώς, στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν στην διάθεση μας επαρκή στοιχεία για να διαμορφώσουμε γνώμη για την ακρίβεια των αναβαλλόμενων φόρων καθώς και για την πληρότητα και ακρίβεια των γνωστοποιήσεων που έχουν γίνει επί των ανωτέρω χρηματοοικονομικών καταστάσεων σχετικά με το θέμα αυτό κατά τα όσα προβλέπονται από το ΔΛΠ 12».

Επίσης εφιστάται η προσοχή «στην σημείωση 2.1.5 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 έχει καταστεί αρνητικό και ανέρχεται στο ποσό των 28.127.674 χιλ, ενώ κατά την ως άνω ημερομηνία το σύνολο των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού της Εταιρείας υπολείπεται του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτής κατά ποσό 25.555,442 χιλ. Επιπροσθέτως, στην ιδία ως άνω σημείωση αναφέρεται ότι στην χρήση του 2016, η Εταιρεία δεν εξυπηρετεί τα υφιστάμενα δάνεια της σύμφωνα µε τις συμβατικές της υποχρεώσεις λόγω ελλείψεως σχετικής ρευστότητας.

Για την αντιμετώπιση του ανωτέρου θέματος, είναι σε εξέλιξη πλάνο αναδιοργάνωσης των υφιστάμενων δανείων σε συνεργασία µε τις πιστώτριες τράπεζες.

Πέραν των ανωτέρω στην ως άνω σημείωση γίνεται αναφορά στην ύπαρξη σημαντικών αβεβαιοτήτων ως προς την έκβαση του εγχειρήματος διάσωσης και εξυγίανσης της μητρικής Εταιρείας της µε την επωνυμία εταιρείας «Μαρινόπουλος Α.Ε.».

Φυσικά, τα δυο αυτά τελευταία ζητήματα έχουν εξελιχθεί έκτοτε καθώς τα δάνεια καταγγέλθηκαν από το 2017, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ στη μητρική προχωρούν μέτρα.

Πάντως οι ορκωτοί ανέφεραν τότε πως «η ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη λειτουργία της ως δρώσα οικονομική μονάδα, βασίζεται στην επιτυχή έκβαση των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων µε τις πιστώτριες τράπεζες µε αντικείμενο την τροποποίηση των υφιστάμενων δανειακών συμβάσεων και την αναδιάρθρωση των δανείων κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε αυτό να μπορεί πλέον να εξυπηρετηθεί µέσω των δημιουργούμενων από την λειτουργική δραστηριότητα της Εταιρείας ιδίων ταμειακών ροών αλλά και της επίδρασης των υπαρκτών αβεβαιοτήτων αναφορικά µε την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος διάσωσης και εξυγίανσης της «Μαρινόπουλος Α.Ε.»

Οι ανωτέρω συνθήκες, μαζί µε τα υπόλοιπα θέματα που παρατίθενται στην σημείωση 2.1.5 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητα της.

Οι ως άνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και συνεπώς δεν έχουν γίνει οι προσαρμογές εκείνες που ενδεχομένως θα ήταν απαραίτητες αν η Εταιρεία δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει απρόσκοπτα την δραστηριότητα της στο προβλεπτό μέλλον».

O πλειστηριασμός

Eνδεικτική της κατάστασης είναι, πάντως, όπως είχε αποκαλύψει το mononews.gr, στις 4 Απριλίου 2019 ο πλειστηριασμός με επισπεύδουσα τη Eurobank, για ομολογιακό δάνειο της «Mαρινόπουλος Eταιρία Kαφέ A.E.», το 2014.

Στις 24 Oκτωβρίου, θα βγει στο σφυρί (με τιμή 1ης προσφοράς 676.778 ευρώ) διώροφη μεζονέτα 416,43 τ.μ. στο οικιστικό συγκρότημα «Eσπερίδες» στην Kηφισιά, η οποία ανήκει στην οφειλέτιδα «Aδελφοί Mαρινόπουλοι Συμμετοχών και Διοίκησης Eπιχειρήσεων».Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates