Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019

FITCH: ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα αντιμετωπίσουν ένα αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με το «ξέπλυμα» χρήματος, αναφέρει ο οίκος Fitch Ratings, επισημαίνοντας ότι από το 2020 τίθεται σε ισχύ η οδηγία AMLD5 (Fifth Anti-Money Laundering Directive).

Βραχυπρόθεσμα, η αυστηρότερη εποπτεία ενδέχεται να αυξήσει τον εντοπισμό παραβιάσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να τιμωρηθούν περισσότερες τράπεζες. 

Μακροπρόθεσμα, το νέο καθεστώς θα είναι θετικό για τον τραπεζικό τομέα της ΕΕ, καθώς θα αναγκάσει τις τράπεζες να ενισχύσουν τις διαδικασίες και τους ελέγχους. Ωστόσο, οι αμφιβολίες σχετικά με τις ικανότητες επιβολής των αρχών ενδέχεται να εξακολουθήσουν να υφίστανται, ελλείψει πανευρωπαϊκής υπηρεσίας επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

«Η AMLD5 εισάγει περαιτέρω μέτρα για την αύξηση της διαφάνειας των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και επεκτείνει το εύρος και την ένταση των κανονιστικών ελέγχων.
Οι έρευνες που αποκαλύπτουν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή ελλείψεις στη διαχείριση κινδύνου ή διακυβέρνηση μιας τράπεζας μπορεί να οδηγήσουν σε ζημιές στη φήμη, πρόστιμα ή επιχειρηματικούς περιορισμούς. 

Τέτοια ευρήματα θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν σε αρνητική δράση αξιολόγησης, ιδίως εάν τα πρόστιμα ή άλλα ζημιά πλήξουν την κεφαλαιοποίηση, το franchise ή το χρηματοδοτικό προφίλ της κάθε τράπεζας.

Οι περισσότερες παραβιάσεις των κανόνων για την καταπολέμηση της παράνομης διαφθοράς υπήρξαν από μεγάλες τράπεζες.

Ωστόσο, οι συνέπειες τείνουν να είναι πιο σοβαρές για τις μικρότερες τράπεζες, οι οποίες ενδέχεται να μην διαθέτουν τους πόρους για την απορρόφηση μεγάλων προστίμων ή άλλων ζημιών που προκύπτουν από παραβίαση», σχολιάζει ο αμερικανικός οίκος, με αφορμή το πρόσφατο σκάνδαλο μεγατόνων της Danske Bank, στο οποίο εμπλέκονται εν τέλει και άλλες τράπεζες της Γηραιάς Ηπείρου.


ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates