Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΕΠΕΤΕ & Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ !!!


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΕΠΕΤΕ

1. Όπως οι περισσότεροι ίσως γνωρίζετε, η ΕΤΕ παραιτήθηκε από την έφεση που είχε ασκήσει κατά της υπ’αρίθμ. 2048/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με το δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως που άσκησε κατά της ιδίας αποφάσεως. Με την υπ’αρίθμ. 2048/2018 απόφαση έγιναν δεκτοί οι περισσότεροι εκ των ισχυρισμών μας, η κύρια νομική βάση της αγωγής μας και το αίτημά μας να αναγνωριστεί ότι υποχρεούται η τράπεζα να καταβάλλει στους δικαιούχους τις επικουρικές παροχές στο διηνεκές. (Αναλυτικά για το σκεπτικό και το διατακτικό της απόφασης έχουμε ενημερώσει με ανάρτηση στο site του γραφείου μας). 
Ως εκ τούτου, κρίνουμε οτι είναι μια πολύ καλή για μας απόφαση που μας δικαιώνει πλήρως και δεν έχουμε λόγο να την προσβάλλουμε με ένδικο μέσο. Κατά συνέπεια, όσα περί του αντιθέτου διαμείβονται και επιχειρηματολογούνται τελευταίως, είναι επιπόλαια και αβάσιμα και δεν συμβάλλουν στην επιτυχή –προς όφελος όλων- έκβαση της υποθέσεως στον Αρειο Πάγο.

2. Με την αίτηση αναίρεσης της Τράπεζας (ο ορισμός δικασίμου της οποίας δεν μας έχει γνωστοποιηθεί μέχρι σήμερα) η Τράπεζα παραπονείται κατά της πρωτόδικης απόφασης προβάλλοντας –συνοπτικά- ότι α) ο ΛΕΠΕΤΕ είναι φορέας κοινωνικής ασφάλισης, β) ότι δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί επιχειρησιακή πρακτική κάλυψης των ελλειμμάτων του Λογαριασμού από την Τράπεζα διότι (με το σκεπτικό της ότι ο ΛΕΠΕΤΕ είναι ΦΚΑ) αυτό θα ήταν παράνομο και γ) οτι η τράπεζα με δύο ανακοινώσεις της του 2008 είχε δήθεν ενημερώσει ότι δεν θεωρεί ότι έχει υποχρέωση να επιδοτεί το Λογαριασμό.
Ανεξαρτήτως του παραδεκτού και του βασίμου των λόγων αναίρεσης, τους οποίους –ως ισχυρισμούς προβληθέντες στα πρωτοβάθμια δικαστήρια- έχουμε ευχερώς αντικρούσει, εκ των ανωτέρω λόγων είναι προφανές οτι η κρίση του ΑΠ επ’αυτών θα είναι καθοριστική για την πορεία όλων των υποθέσεων που εκκρεμούν σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, ανεξαρτήτως της νομικής βάσεως που έχει προκριθεί από τους νομικούς παραστάτες σε κάθε περίπτωση.

3. Εν όψει όλων των παραπάνω και όσον αφορά το πρακτέο αυτή τη στιγμή, η άποψη του γραφείου μας είναι ότι θα πρέπει όλα τα εμπλεκόμενα με την υπόθεση δικηγορικά γραφεία, να οδηγήσουν κάποιες από τις υποθέσεις τους στον Άρειο Πάγο, παραιτούμενοι από τις εφέσεις τους με Αιτήσεις Αναίρεσης.
Με τον τρόπο αυτό, όλες οι αιτήσεις αναίρεσης που θα ασκηθούν θα συνεκδικασθούν και όλες οι νομικές βάσεις και νομικοί ισχυρισμοί που έχουν υποστηριχθεί για την υπόθεση του ΛΕΠΕΤΕ θα εξετασθούν από τον Άρειο Πάγο. Θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι δεν έχουν όλα τα δικηγορικά γραφεία την ίδια νομική βάση ούτε την ίδια ακριβώς επιχειρηματολογία.
Επίσης, είναι εξαιρετικά πιθανό, λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων, να παραπεμφθεί η υπόθεση στην Ολομέλεια του ΑΠ.(πράγμα που θεωρούμε ότι θα είναι θετική εξέλιξη για ευνόητους λόγους).

4. Παράλληλα με την αίτηση αναίρεσης, η τράπεζα κατάθεσε και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης με την αναίρεση απόφασης. Ενόψει της πρόδηλης αοριστίας και αβασιμότητας των λόγων αναστολής που συνίστανται στην δήθεν «αφερεγγυότητα» των εναγόντων και στην διισχυριζόμενη «πρακτική» αδυναμία της (!) να τους αναζητήσει ανά την επικράτεια για να αναζητήσει όσα τυχόν τους καταβάλλει, θα μας προκαλέσει κατάπληξη και τεράστια απορία, αν η αίτηση αυτή γίνει δεκτή !

5. Η απόφαση της Τράπεζας να «παρακάμψει» τον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, με ο,τι αυτό συνεπάγεται από δικονομική άποψη, δημιουργεί αρκετά ερωτηματικά.
Σίγουρα πάντως υποδηλώνει φόβο και ανασφάλεια της τράπεζας για την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών στο Εφετείο. Τα αν προσπαθεί να δημιουργήσει και τετελεσμένες καταστάσεις, θα κριθεί εκ του αποτελέσματος.

Σε κάθε περίπτωση, το γραφείο μας θα χειριστεί και την υπόθεση αυτή με τον επαγγελματισμό, την σοβαρότητα, την υπευθυνότητα και την μαχητικότητα που πάντα μας διακρίνει. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με όποιο δικηγορικό γραφείο θεωρεί σκόπιμο και ορθό να ακολουθήσει την ανωτέρω στρατηγική.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση

Γιάννης Κυριακόπουλος - Μαρία Σκιαδιώτη & Συνεργάτες

https://www.kyroslawoffices.gr/el/?fbclid=IwAR18Vsbjwgdb5sz0ybc-0Q3szwDM_MchhCaxHCrAetS1xoIIaeJC-pUL0mU

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates