Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019

ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) !!!

ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ - ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ  ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Ακυρώθηκε μια ακόμη διαταγή πληρωμής από δάνειο
της MARFIN EGNATIA ΒΑΝΚ, λόγω αναπόδεικτης ενεργητικής νομιμοποίησης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και, έτσι, ο δανειολήπτης, έσωσε ολόκληρη την περιουσία του και τους τραπεζικούς του λογαριασμούς, από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις !!!

Θερμά συγχαρητήρια, για μια ακόμη φορά, στον επικεφαλής νομικό της Επιστημονικής μας Ομάδας, Δικηγόρο πΑΠ ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΑΜΟ, για τη νέα αυτή απόφαση, που ανοίγει, ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ πλέον, τον δρόμο της ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ χιλιάδων ανυποψίαστων δανειοληπτών των κυπριακών τραπεζών, που κινδυνεύουν να χάσουν τις επιχειρήσεις και τις περιουσίες τους από την αυθαιρεσία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ !!!
Για περισσότερες αποφάσεις ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
https://www.kinima-ypervasi.gr/p/blog-page_3.html Με τον πρώτο (κύριο) λόγο της υπό κρίση ανακοπής τους, οι ανακόπτοντες εκθέτουν ότι η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε για απαίτηση απορρέουσα από την υπ’ αριθμ. xxxxxxxx σύμβαση με την Τράπεζα με την επωνυμία «MARFIN EGNATIA ΒΑΝΚ», διάδοχος της οποίας τυγχάνει η καθ’ ης, δίχως όμως σε αυτήν (διαταγή πληρωμής) να προκύπτει η ενεργητική νομιμοποίηση της καθ’ ης (ως ειδικής διαδόχου), δηλαδή δίχως να έχει αποδειχτεί ότι η ένδικη απαίτηση της καθ’ ης πράγματι υφίστατο, κατά το χρόνο της ειδικής διαδοχής της «MARFIN EGNATIA ΒΑΝΚ» από την καθ’ ης. 


Ότι, ειδικότερα, η καθ’ ης, θεωρώντας εαυτόν δικαιοπάροχο της από 23/9/2013 με αριθμ. xxxxxxxxx σύμβασης πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, που συνήφθη μεταξύ των ανακοπτόντων και της Τράπεζας με την επωνυμία «MARFIN EGNATIA BANK», ένεκα ειδικής διαδοχής, δυνάμει της από 26/3/2013 « Σύμβασης Πώλησης και Μεταβίβασης» μεταξύ της Τράπεζας με την επωνυμία «ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔHMOΣIA ETAIPEIA ΛΙΜΙΤΕΔ» (όπως εξελίχθηκε ακολούθως η Τράπεζα με την επωνυμία «MARFIN EGNATIA BANΚ»), επεδίωξε και πέτυχε την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, χωρίς να έχει αποδείξει: (α) ότι το επίδικο δάνειο (των ανακοπτόντων) συγκαταλεγόταν στο CD του όρου 5.1 της από 26/3/2013 Σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης μεταξύ της Τράπεζας με την επωνυμία «ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔHMOΣIA ETAIPEIA ΛΙΜΙΤΕΔ» (όπως εξελίχθηκε ακολούθως η Τράπεζα «MARFIN EGNATIA BANK») και της καθ’ ης, (β) ότι πράγματι υφίστατο επαλήθευση του «Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα» του όρου 5.1 της άνω Σύμβασης μεταξύ της άνω Τράπεζας και της καθ’ ης, δηλαδή ότι το επίδικο δάνειο υπήρχε κατά το χρόνο της αποτίμησης και της ειδικής διαδοχής, (γ) ότι το επίδικο δάνειο δεν αποτέλεσε εξασφάλιση για καλυμμένες ομολογίες, όπως προβλεπόταν στην άνω Σύμβαση, (δ) ότι το επίδικο δάνειο ενεγράφη στο Δημόσιο Βιβλίο, όπως προβλεπόταν στην άνω Σύμβαση, (ε) ότι το επίδικο δάνειο δεν «ρευστοποιήθηκε» λογιστικώς ως εξασφάλιση σε καλυμμένες ομολογίες, όπως προβλεπόταν στην άνω Σύμβαση και (στ) αν διατηρούσε έννομο συμφέρον επί της απαίτησης της πιστωτικής συμβάσεως κατά την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής, δηλαδή ότι είχε εγγεγραμμένη την εν λόγω απαίτηση στο ενεργητικό της (λογαριασμός επίδικων απαιτήσεων από πελάτες) και ότι δεν την είχε εγγράψει στο παθητικό της και στα αποτελέσματα χρήσης της ως ζημία.

Η ακύρωση της Διαταγής Πληρωμής αποτελεί τη μοναδική σίγουρη και νομικά αξιόπιστη λύση, για την προστασία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη, από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς !!! 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΕΙΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ
Το Κίνημα ΥΠΕΡΒΑΣΗ είναι σήμερα το μοναδικό όπλο αποτελεσματικής άμυνας των Δανειοληπτών, κόντρα στην αυθαιρεσία του τραπεζικού συστήματος !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
https://www.kinima-ypervasi.gr/p/blog-page_23.htmlΔεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates