Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: 9 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΓΙΑ 950 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ !!!
Eνωση Εισαγγελέων Ελλάδος: "Nαι στην κοινωφελή εργασία! Αλλά με ποιούς;"


"Kοινωφελής εργασία;"

- Ναι, αλλά πώς; Οταν, μόνο στο νομό Αττικής, εννέα επιμελητές κοινωνικής αρωγής, επιβλέπουν την έκτιση 950 εκκρεμών υποθέσεων κοινωφελούς εργασίας;".
Προτάσεις για βελτίωση του νομοσχεδίου με τις αλλαγές, που προωθεί η κυβέρνηση στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, κατέθεσε στο πλαίσιο της διαβούλευσης η Ενωση Εισαγγελέων Ελλάδας.

Διαβάστε την ανακοίνωση:

14/11-4-2019

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Π.Κ. ΚΑΙ Κ.Π.Δ.


Κ. Υπουργέ,
K.κ. Πρόεδροι και Μέλη των Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών του ΠΚ και του Κ.Π.Δ.,
Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος ως και δημοσίως έχει αναφέρει, επικροτεί την πρωτοβουλία αναμόρφωσης του ποινικού μας συστήματος και εκσυγχρονισμού αυτού προς τον σκοπό της επιτάχυνσης και ποιοτικής αναβάθμισης της ποινική δίκης.
Σε κάθε περίπτωση: Η θεσμοθέτηση της κοινωφελούς εργασίας ως κύριας μορφής έκτισης ποινής επί πλημμελημάτων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αν ενισχυθεί αναλογικά ο κλάδος επιμελητών κοινωνικής αρωγής που είναι αρμόδιος για την επίβλεψη της έκτισης. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως αυτή τη στιγμή υπηρετούν στο Νομό Αττικής μόνο 9 επιμελητές κοινωνικής αρωγής οι οποίοι επιβλέπουν την έκτιση 950 περίπου εκκρεμών υποθέσεων.

Οι νεοσύστατοι θεσμοί ποινικής διευθέτησης των εκκρεμών υποθέσεων, άνευ προσφυγής στη χρονοβόρα ακροαματική διαδικασία, αναβαθμίζουν τον δικαιοδοτικό ρόλο του Εισαγγελέα, εντούτοις απαραίτητη προϋπόθεση για την πετυχημένη πρακτική εφαρμογή τoυς, είναι η ενίσχυση του Εισαγγελικού κλάδου σε ανθρώπινο δυ
ναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, διαφορετικά εν τοις πράγμασι θα αδρανοποιηθούν.

Θα παρακαλούσαμε να λάβετε σοβαρά υπόψη τις προτάσεις –παρατηρήσεις μας για την επεξεργασία και σύνταξη των οποίων λάβαμε υπόψη στατιστικά δεδομένα των Εισαγγελιών της χώρας, το ψήφισμα και τα πεπραγμένα της Ολομέλειας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τις προτάσεις που απέστειλαν στην Ε.Ε.Ε. οι συνάδελφοι –μέλη της.

Κύριοι άξονες των προτάσεων μας είναι:

  • α) η επιτάχυνση της ποινικής δίκης δίχως όμως απομείωση της ποιότητας απονομής της και περιστολής δικαιωμάτων των κατηγορουμένων,
  • β) η εξάλειψη ενδεχομένου παραγραφής σοβαρών εκκρεμών υποθέσεων και δημιουργίας αισθήματος αδικίας και ατιμωρησίας στους θιγόμενους πολίτες,
  • γ) ο εξορθολογισμός των ποινών με τη διατήρηση όπως της αρχής της αναλογικότητας μεταξύ της προβλεπόμενης ποινής και της ποινικής απαξίας /αποτελέσματος της αξιόποινης πράξης, προς εξυπηρέτηση των αρχών της γενικής και ειδικής πρόληψης,
  • δ) η απάλειψη αστοχιών/ ασαφειών στη διατύπωση επιμέρους διατάξεων που θα επιφέρουν δυσχέρεια και υπηρεσιακή δυσλειτουργία κατά την πρακτική εφαρμογή τους.
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.


Από το dikografies.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates