Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

ΕΚΤ: 42 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ !!!
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του SREP του 2018


Σαράντα δύο τράπεζες της ευρωζώνης αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας τα οποία συνδέονται με ποιοτικά (και όχι ποσοτικά) χαρακτηριστικά του ενεργητικού τους, μία εξ αυτών αντιμετωπίζει και ποσοτικό πρόβλημα (διαθέτοντας δείκτες ρευστότητας χαμηλότερους από αυτούς που ορίζει η ΕΤΚ), ενώ δύο τράπεζες αντιμετωπίζουν τόσο ποσοτικό όσο και ποιοτικό πρόβλημα με τη ρευστότητα τους. Τούτα προκύπτουν από τά αποτελέσματα της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) του 2018 που διενήργησε η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα.

Οι συνολικές ανάγκες για κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (common equity tier 1 - CET1) βάσει της SREP αυξήθηκαν σε 10,6% το 2018 από 10,1% το 2017, γεγονός που αποδίδεται στην τελευταία φάση της σταδιακής υλοποίησης του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου.

Οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες βάσει της SREP δεν περιλαμβάνουν τα συστημικά αποθέματα ασφαλείας και το αντικυκλικό απόθεμα ασφαλείας. Τα περισσότερα σημαντικά ιδρύματα διαθέτουν ήδη επίπεδα κεφαλαίου που υπερβαίνουν τα επίπεδα CET1 και τα αποθέματα ασφαλείας όπως απαιτούνται από την ΕΚΤ και τις εθνικές αρχές αντίστοιχα. Το κεφάλαιο CET1 είναι το υψηλότερης ποιότητας κεφάλαιο μιας τράπεζας, το οποίο αποτελείται κυρίως από κοινές μετοχές, και μετρά την κεφαλαιακή ευρωστία της.

Σύμφωνα με τα συνολικά αποτελέσματα της SREP 2018, η δομή διακυβέρνησης και η διαχείριση κινδύνων των τραπεζών επιδεινώθηκαν σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο της SREP, ενώ η αξιολόγηση της διαχείρισης από τις τράπεζες των κινδύνων για τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη. Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων αρκετών τραπεζών εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να βελτιώνεται.

Πέραν του ότι ζήτησε από τις τράπεζες να διακρατούν συγκεκριμένο επίπεδο κεφαλαίου, η ΕΚΤ επέβαλε επίσης μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας ως μέρος της SREP, τα οποία μεταξύ άλλων μπορεί να αφορούν τη βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αναγκών τους σε ρευστότητα, τα σχέδια χρηματοδότησής τους ή/και την ενδοημερήσια ρευστότητά τους. Επιπλέον, η ΕΚΤ επέβαλε μέτρα ποιοτικού χαρακτήρα σε περισσότερες από 80 τράπεζες, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αδυναμιών από την εσωτερική διακυβέρνηση και τη διαχείριση κινδύνων έως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την ποιότητα δεδομένων.


Την ίδια ώρα η Ελβετία ετοιμάζεται να θεσπίσει αυστηρότερους κεφαλαιακούς κανόνες για τις τράπεζες της


H Ελβετία προτείνει νέους κανονισμούς για τα αποθεματικά ρευστότητας των τραπεζών της.
Αυτό πρακτικά θα οδηγούσε τράπεζες, όπως η UBS Group AG και η Credit Suisse Group AG να διαθέσουν επιπλέον 24 δισ. ελβετικά φράγκα σε αποθεματικά.

Το υπουργείο Οικονομικών της Ελβετίας. σταθμίζει μια τροποποίηση των κανόνων για την κεφαλαιακή επάρκεια, προκειμένου να διασφαλίσει πως οι μητρικές εταιρείες συστημικώς σημαντικών τραπεζών θα κεφαλαιοποιηθούν επαρκώς σε περίπτωση κρίσης. 

Πρόκειται για μία εξέλιξη, που έρχεται μετά την ανησυχία σχετικά με τον αντίκτυπο των πιθανών αυξήσεων των επιτοκίων στα δάνεια ακινήτων, όπως αναφέρει το Bloomberg.

«Τα πρόσθετα κεφάλαια που χρειάζονται οι δύο μεγάλες τράπεζες για να απορροφήσουν τις ζημίες ανέρχονται σε συνολικά περίπου 24 δισεκατομμύρια φράγκα», αναφέρει μία έκθεση που συνοδεύει την ανακοίνωση.

Επομένως, το συνολικό κόστος αναχρηματοδότησης για τις δύο τράπεζες θα αυξηθεί ετησίως κατά 170 εκατομμύρια φράγκα, σύμφωνα με την έκθεση. 

Οι διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια προτάσεων θα διαρκέσουν μέχρι τις 12 Ιουλίου.Από το protothema.gr και bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates