Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

ΜΟΛΙΣ ΤΟ 22,7% ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ !!!Από το σύνολο των εισαγωγών των 26,79 δισ. ευρώ από τις Τρίτες χώρες το 2018 οι 20,5 δισ. ευρώ (76,58%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου το δολάριο

Στοιχεία για το διεθνές εμπόριο αγαθών με Τρίτες χώρες, τα οποία παρουσιάζουν τη συνολική αξία των εισαγωγών από Τρίτες χώρες και των εξαγωγών προς Τρίτες χώρες, κατά το νόμισμα, στο οποίο καταρτίζεται το εμπορικό τιμολόγιο της συναλλαγής, καθώς και κατά τις κύριες ομάδες προϊόντων της τυποποιημένης ταξινόμησης του διεθνούς εμπορίου έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η συνολική αξία των εισαγωγών από τις Τρίτες χώρες το 2018 ανήλθε σε 26,79 δισ. ευρώ, εκ των οποίων συναλλαγές εισαγωγών αξίας 20,5 δισ. ευρώ (76,58%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου δολάριο ΗΠΑ και συναλλαγές εισαγωγών αξίας 6,10 δισ. ευρώ (22,77%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου ευρώ. Συναλλαγές εισαγωγών αξίας 173,21 εκατ. ευρώ (0,65%) πραγματοποιήθηκαν με άλλο νόμισμα τιμολογίου πλην εθνικού νομίσματος των κρατών μελών εκτός ευρωζώνης, του ευρώ και του δολαρίου και συναλλαγές εισαγωγών αξίας 2,43 εκατ. ευρώ (0,01%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου εθνικό νόμισμα των κρατών μελών εκτός ευρωζώνης.

Αντίστοιχα, η συνολική αξία των εξαγωγών προς τις Τρίτες χώρες κατά το 2018 ανήλθε σε 15,78 δισ. ευρώ, εκ των οποίων συναλλαγές εξαγωγών αξίας 10,242 δισ. ευρώ (64,87%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου δολάριο ΗΠΑ, συναλλαγές εξαγωγών αξίας 5,43 δισ. ευρώ (34,41%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου ευρώ, συναλλαγές εξαγωγών αξίας 107,69 εκατ. ευρώ (0,68%) πραγματοποιήθηκαν με άλλο νόμισμα τιμολογίου πλην εθνικού νομίσματος των κρατών μελών εκτός ευρωζώνης, του ευρώ και του δολαρίου και συναλλαγές αξίας 5,39 εκατ. ευρώ (0,03%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου εθνικό νόμισμα των κρατών μελών εκτός ευρωζώνης.

Ειδικότερα, από την ανάλυση της ποσοστιαίας κατανομής των στοιχείων των εισαγωγών από τις τρίτες χώρες, κατά νόμισμα τιμολογίου και κατά ομάδα προϊόντων παρατηρείται ότι όσον αφορά στις εισαγωγές με νόμισμα τιμολογίου ευρώ, το 78,2% της συνολικής αξίας των συναλλαγών αφορά σε βιομηχανικά προϊόντα, το 15,7% σε πρωτογενή προϊόντα πλην πετρελαιοειδών και το 5,9% σε προϊόντα πετρελαιοειδών. Αντίστοιχα, όσον αφορά στις εισαγωγές από τρίτες χώρες με νόμισμα τιμολογίου δολάριο ΗΠΑ, το 63,1% της συνολικής αξίας των συναλλαγών αφορά σε προϊόντα πετρελαιοειδών, το 25,5% σε βιομηχανικά προϊόντα και το 11,3% σε πρωτογενή προϊόντα πλην πετρελαιοειδών.

Όσον αφορά στις συναλλαγές εισαγωγών από τις τρίτες χώρες με νόμισμα τιμολογίου εθνικό νόμισμα των κρατών μελών εκτός ευρωζώνης, το 97,0% της συνολικής αξίας αφορά σε βιομηχανικά προϊόντα και το 2,9% σε πρωτογενή προϊόντα πλην πετρελαιοειδών.

Αντίστοιχα, από την ανάλυση της ποσοστιαίας κατανομής των στοιχείων εξαγωγών προς τις τρίτες χώρες, όσον αφορά στις εξαγωγές σε νόμισμα τιμολογίου ευρώ, το 54,9% της συνολικής αξίας αφορά σε βιομηχανικά προϊόντα, το 32,4% σε πρωτογενή προϊόντα και το 10,6% σε προϊόντα Πετρελαιοειδών. Αντίστοιχα, όσον αφορά στις συναλλαγές εξαγωγών προς τις τρίτες χώρες με νόμισμα τιμολογίου δολάριο ΗΠΑ, το 77,0% της συνολικής αξίας των συναλλαγών αφορά σε προϊόντα πετρελαιοειδών, το 13,3% σε βιομηχανικά προϊόντα και το 8,3% σε πρωτογενή προϊόντα πλην πετρελαιοειδών.


ΠΗΓΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates