Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Τρίτη 23 Απριλίου 2019

ΟλΑΠ 04/2019 (ΔΑΝΕΙΑ CHF): ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ & ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ !!!


Στον ν. 2251/1994, δεν ενσωματώθηκε το άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας 93/13, όμως, η Οδηγία 93/13 είναι υπερκείμενη της ενσωμάτωσης νομοθεσία. Και, επειδή το άρθρο 291 ΑΚ υφίσταται, όντως ο σχετικός όρος είναι "δηλωτικός".

Περαιτέρω, η νομολογία ΕΕ, θέλει τον σχετικό όρο "ουσιώδη".

Έτσι, προκύπτει το εύλογο ερώτημα : Η ευρωπαϊκή νομολογία, ανήκει, ναι ή όχι, στο υπερκείμενο, ευρωπαϊκό παράγωγο δίκαιο ;;;

Εάν ναι, δια της αποκαταστατικής μεθόδου, θα έπρεπε να θεωρηθεί ανενεργή η διάταξη 291 ΑΚ.

Το ως άνω, όμως, γεγονός (ουσιαστικά, έλεγχος σκοπιμότητας του νομοθετικού έργου) παραβιάζει ευθέως το άρθρο 26 του Συντάγματος (διάκριση των εξουσιών)

Εν κατακλείδι, καταλήγουμε στο ερώτημα των ερωτημάτων : Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, σε ποιά έκταση είναι υπερκείμενο των Εθνικών Συνταγμάτων ;;;

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates