.

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ !!!

ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Οι απαιτήσεις κάλυψης θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τα επίπεδα αποδεκτής πιστωτικής προστασίας(εξασφαλίσεις) των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο μέλλον, λόγω των υφέσεων που προκάλεσε η κρίση του 2008, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ψήφους 426 υπέρ, έναντι 151 κατά και 22 αποχών.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα μέτρα αυτά θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της Τραπεζικής Ένωσης, στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς και στην κερδοφορία των τραπεζών, ενώ θα ενθαρρύνουν τον δανεισμό, ο οποίος θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη.

Ως μη εξυπηρετούμενα ορίστηκαν τα δάνεια, οι δόσεις των οποίων είναι απλήρωτες για πάνω από 90 ημέρες, ή που είναι απίθανο να αποπληρωθούν πλήρως. Συμπληρωματικά προς τους κανόνες για τα ίδια κεφάλαια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τη θέσπιση κοινών ορίων για την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

Κάθε τράπεζα θα πρέπει να δημιουργήσει αποθεματικά για την κάλυψη ζημιών από μελλοντικά δάνεια τα οποία θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε μη εξυπηρετούμενα. Οι απαιτήσεις κάλυψης για τις τράπεζες, ωστόσο, θα διαφοροποιούνται, ανάλογα με τα επίπεδα αποδεκτής πιστωτικής προστασίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αν π.χ. έχουν κατατεθεί εγγυήσεις ή αν είναι μη εξασφαλισμένα. Το είδος των εγγυήσεων που χρησιμοποιούνται, όπως για παράδειγμα η εγγύηση ακινήτων, θα λαμβάνεται επίσης υπόψη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι νέοι κανόνες, που έχουν ήδη συμφωνηθεί ανεπίσημα με το Συμβούλιο, θα ισχύουν μόνο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν εκδοθεί μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού.


Από το emea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates