Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟ TITLOS !!! ΠΟΣΑ ΔΙΣ ΣΤΟΙΧΙΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ;;;
Συμφωνία ακύρωσης του Titlos της Goldman Sachs

Μετά από μακρά επεξεργασία ο ΟΔΔΗΧ (ΥΠΟΙΚ) και η Εθνική Τράπεζα κατέληξαν σε συμφωνία "ακύρωσης” του περιβόητου "Titlos” με αμοιβαίο όφελος. Πρόκειται για τη συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων (IRS), ένα σύνθετο/παράγωγο προϊόν του 2001 της συμφωνίας ΥΠΟΙΚ – Goldman Sachs με σκοπό την "ελάφρυνση" τότε του χρέους.

Όπως έγινε γνωστό, τη συμφωνία για την ακύρωση του "Titlos” μεταξύ ΥΠΟΙΚ/ΟΔΔΗΧ και της Εθνικής Τράπεζας επεξεργάζονταν εδώ και καιρό στελέχη των δύο πλευρών, που γνωρίζουν όλα τα στοιχεία του παραγώγου ανταλλαγής επιτοκίων, που είχε συναφθεί το 2001 μεταξύ του ΥΠΟΙK και της Goldman Sachs. Kαι στη συνέχεια πουλήθηκε από την Goldman Sachs στην Εθνική Τράπεζα το 2008.

Το ΥΠΟΙΚ συμφώνησε τα τελευταία 24ωρα με την Εθνική Τράπεζα την ακύρωση της συμφωνίας ανταλλαγής υποχρεώσεων επιτοκίων (IRS), που είχε συναφθεί στα τέλη του 2008 μεταξύ των δύο πλευρών. Η συμφωνία προβλέπει την ακύρωση της αρχικής συμφωνίας ονομαστικής αξίας 5,5 δισ. ευρώ (τρέχουσας αναπόσβεστης αξίας 4,03 δισ. ευρώ) αντί του ποσού 3,3 δισ. ευρώ που αντιπροσωπεύει την τρέχουσα αξία του παράγωγου προϊόντος.

Το ΥΠΟΙΚ θα "πληρώσει" το ποσό αυτό στην Εθνική Τράπεζα με τη μορφή τριών ομολόγων λήξης 2023, 2025 και 2026 συνολικής αξίας 3,3 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία το ομόλογο λήξης 20/3/2023 θα ανέρχεται στα 250,2 εκατ. ευρώ και θα φέρει επιτόκιο 2,90%, το ομόλογο λήξης 20/3/2025 θα ανέρχεται στα 964 εκατ. ευρώ και θα φέρει επιτόκιο 3,25% και το ομόλογο λήξης 20/3/2026 θα ανέρχεται στα 2,1 δισ. ευρώ και θα φέρει επιτόκιο 3,35%.

Η συμφωνία αυτή ακυρώνει το συγκεκριμένο παράγωγο προϊόν που αφενός αποτελούσε μία διαρκή μακροπρόθεσμη αιμορραγία (πλήρωνε μια σημαντική επιτοκιακή διαφορά στην Εθνική Τράπεζα), κερδίζοντας ταυτόχρονα λόγω της χαμηλότερης τρέχουσας αξίας του περί τα 723 εκατ. ευρώ, μειώνοντας έτσι ισόποσα το χρέος. Ταυτόχρονα η Εθνική παίρνοντας στο χαρτοφυλάκιό της τα τρία ομόλογα βελτιώνει και επιτυγχάνει την αναταξινόμηση των ποσών του αρχικού προγράμματος αποπληρωμής κεφαλαίου του IRS, σε έσοδα από τόκους, ενισχύοντας τον σχετικό λογαριασμό κατά 112 εκατ. ετησίως. Επιπρόσθετα η Τράπεζα βελτιώνει την θέση της, ισχυροποιώντας με μεγάλη διαφορά τη σύνθεση του ενεργητικού της με τρία assets υψηλής ρευστότητας της τάξης των 3,3 δισ. ευρώ.

Πέραν αυτών, όμως η διαγραφή του προϊόντος αυτού "σβήνει” από τον ισολογισμό και των δύο πλευρών μια συμφωνία η οποία κουβαλάει στις πλάτες της "κατηγορίες" του παρελθόντος σύμφωνα με τις οποίες η συμφωνία με την Goldman Sachs (η οποία είχε μεταβιβασθεί στην Εθνική Τράπεζα το 2008) είχε γίνει εργαλείο απόκρυψης του πραγματικού χρέους για να βελτιωθούν τα στοιχεία ένταξης της Ελλάδας στο ευρώ... Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτής για την ακύρωση του IRS έγινε δυνατή σε μεγάλο βαθμό σήμερα γιατί και από τις δύο πλευρές (ΟΔΔΗΧ και Εθνική Τράπεζα) την ανέλαβαν και την έφεραν σε πέρας στελέχη των δύο πλευρών που γνώριζαν εξ αρχής τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες είχε συγκροτηθεί.


Από το capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates