Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: ΠΑΖΑΡΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ & ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ !!!

"ΚΛΕΙΔΙ" Η DG COMP ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Συμφωνούν… διαφωνώντας για τη πρώτη κατοικία !!!Τράπεζες: Το παζάρι για τις κρατικές εγγυήσεις
Το «πράσινο» φως των θεσμών αισιοδοξεί ότι θα λάβει, αυτή την εβδομάδα, η κυβέρνηση, για τον μηχανισμό εγγυοδοσίας τιτλοποιήσεων, ώστε να καταθέσει εν συνεχεία επίσημο αίτημα στη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp) για την πλέον κρίσιμη έγκριση.

Ο μηχανισμός, με την -προσωρινή;- επωνυμία Hellenic Asset Protection Scheme (HAPS), προβλέπει, κατά τα πρότυπα του ιταλικού μοντέλου, την παροχή κρατικής εγγύησης επί των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης (senior note) τιτλοποιήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων με εξασφαλίσεις (στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια).

Η εγγύηση θα παρέχεται, εφόσον πληρούνται σειρά προϋποθέσεων, η αυστηρότητα των οποίων θα κρίνει και το πόσο λειτουργικός ή όχι θα είναι για τις τράπεζες ο μηχανισμός. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η μεταβίβαση του προς τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου στην εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), με τίμημα το οποίο πρέπει να προσδιορίζεται με όρους ελεύθερης αγοράς.

Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες θα γράψουν πιθανότατα ζημίες καθώς τα τιμήματα θα υπολείπονται της καθαρής λογιστικής αξίας των δανείων. Το ύψος της ζημίας θα κριθεί από το ποια λύση θα επιλεγεί, ώστε να υπερκεραστεί το γεγονός ότι οι εκδόσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν έχουν επενδυτική βαθμίδα (investment grade).

Δεν είναι τυχαίο ότι η Eurobank έχει προϋπολογίσει ζημία της τάξης των 1,1 ως 1,4 δισ. ευρώ για την τιτλοποίηση καταγγελμένων ή σε βαθιά καθυστέρηση δανείων, ονομαστικής αξίας 7 δισ. ευρώ και καθαρής λογιστικής αξίας 3,2 δισ, τα οποία διαθέτουν εξασφαλίσεις.

Το SPV, για να χρηματοδοτήσει το τίμημα αγοράς, προχωρά στην έκδοση τριών τάξεων ομολογιών, που έχουν διαφορετική διαβάθμιση στην προτεραιότητα αποπληρωμής. Οι τίτλοι υψηλής διαβάθμισης (senior note) αποπληρώνονται πρώτοι και προβλέπεται να διακρατηθούν, σε πρώτη φάση, από τις τράπεζες.

Ικανή μερίδα των ομολογιών μέσης διαβάθμισης (mezzanine note) θα πρέπει να πωληθούν σε τρίτους επενδυτές, ώστε να θεωρηθεί ότι η έκδοση διενεργείται με όρους αγοράς και να μπορέσει η τράπεζα να περιορίσει αισθητά την επίδραση στο σταθμισμένο ενεργητικό της από τη διακράτηση του senior note ομολόγου.

Οι τίτλοι χαμηλής διαβάθμισης (junior note) αποπληρώνονται μόνο στην -σχεδόν απίθανη- περίπτωση που το SPV εμφανίσει κέρδη, εξού και η τάση μεταξύ των τραπεζών είναι να τους δωρίσουν σε κοινωφελή ιδρύματα. Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου δανείων, που αποτελούν τα καλύμματα των εκδόσεων, ανατίθεται σε εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης, που θα πληρώνεται από το SPV.

Το πρόβλημα με την απουσία investment grade...

Tο Δημόσιο θα παράσχει εγγύηση επί των senior note ομολόγων, εφόσον αυτές έχουν λάβει από έναν ή δύο ανεξάρτητους οίκους την απαιτούμενη βαθμίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης. Σε αντάλλαγμα για την παροχή εγγύησης, το SPV θα καταβάλει, με τη μορφή κουπονιού, στο Δημόσιο ασφάλιστρο κινδύνου, ώστε να μη θεωρηθεί η εγγύηση κρατική ενίσχυση.

Το πρόβλημα για τον εγχώριο μηχανισμό εγγυοδοσίας έγκειται, όπως έχει επανειλημμένα γράψει το Euro2day.gr, στην απουσία επενδυτικής διαβάθμισης(investment grade) για τους τίτλους της Ελληνικής Δημοκρατίας, εξέλιξη που αυξάνει το κόστος του ασφαλίστρου αλλά και το συνολικό κόστος της έκδοσης. 

… και οι εναλλακτικές λύσεις

Για να ξεπεραστεί, υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις: η πρώτη είναι το Δημόσιο να δεσμεύσει, έναντι της εγγυοδοσίας, ένα ποσό από το υφιστάμενο κεφαλαιακό «μαξιλάρι». Αν δεσμεύσει 4 δισ. ευρώ, θα μπορούσε να εγγυηθεί senior note τίτλους αξίας 12 με 16 δισ. ευρώ.

Μέρος των τραπεζών θεωρεί ότι αυτή είναι η προσφορότερη λύση καθώς έτσι αποκτά νόημα η κρατική εγγύηση. Με δεδομένη, όμως, τη διεθνή νευρικότητα και τη δυσκολία πρόσβασης στις αγορές, δεν είναι σίγουρο ότι θα λάβει την απαιτούμενη έγκριση του ESM (σ.σ. λόγω αλλαγής χρήσης μέρος του cash buffer). Επιπρόσθετα, για την κυβέρνηση, μια τέτοια κίνηση θα είχε πολιτικό κόστος, στον απόηχο της επιλογής «καθαρής» εξόδου.

Η δεύτερη λύση ρίχνει την «καυτή πατάτα» στις τράπεζες. Ειδικότερα, για να ξεπεραστεί η απουσία investment grade από τον εγγυητή θα πρέπει είτε οι τράπεζες να παράσχουν υψηλότερης ποιότητας καλύμματα, είτε να τιμολογήσουν χαμηλότερα, ώστε η έκδοση να λάβει αποδεκτή αξιολόγηση από έναν ή δύο ανεξάρτητους οίκους.

Και στις δύο περιπτώσεις αυξάνεται η ζημία για την τράπεζα. Όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, πρόκειται για επιλογή που θα καταστήσει απρόσφορο τον μηχανισμό καθώς, αν το senior note πάρει διαβάθμιση υψηλότερη από τις εκδόσεις του Δημοσίου, δεν υπάρχει λόγος να ζητήσει το SPV κρατική εγγύηση, αναλαμβάνοντας ένα «αλμυρό» ασφάλιστρο κινδύνου.

Οι ανασταλτικοί παράγοντες για υψηλής διαβάθμισης αξιολογήσεις

Προς το παρόν, οι συνθήκες της εγχώριας οικονομίας και το περιβάλλον εντός του οποίου διενεργείται η διαχείριση «κόκκινων» δανείων δεν έχει βελτιωθεί σε τέτοιο βαθμό, που να επιτρέπει να αξιολογηθούν με υψηλότερη αξία δάνεια με εξασφαλίσεις επί ακινήτων.

Ο μέσος χρόνος ρευστοποίησης εξασφαλίσεων παραμένει υψηλός, λόγω αργής απονομής δικαιοσύνης, του πλέγματος νομικής προστασίας (Νόμος Κατσέλη) και της καθυστέρησης που προκαλούν οι ελλιπείς φάκελοι των τραπεζών.

Επιπρόσθετα, οι τιμές έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν, κυρίως για ακίνητα εισοδήματος στην Αθήνα. Η ζήτηση για βιομηχανοστάσια και εμπορικά ακίνητα στην επαρχία παραμένει από χαμηλή έως ανύπαρκτη, ενώ οι τιμές στις κατοικίες ανεβαίνουν, με την προσφορά, όμως, από τις τράπεζες (πλειστηριασμοί, πωλήσεις ανακτηθέντων ακινήτων) να παραμένει χαμηλή, λόγω και της νομικής προστασίας του ενός τρίτου των «κόκκινων» στεγαστικών.Πρώτη κατοικία: Συμφωνούν… διαφωνώντας τράπεζες, κυβέρνηση, Θεσμοί


Συμφωνία με διαφωνίες για το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας διαπιστώνονται μεταξύ τραπεζιτών και Θεσμών.

Στη συνάντηση που είχαν χθες, Τρίτη, οι CEOs των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ο κ. Γ. Χαντζηνικολάου, πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, στη θέση του κ. Ν. Καραμούζη που απουσιάζει στο εξωτερικό, και η ΓΓ της Ένωσης κ. Χαρούλα Απαλαγάκη με τους Θεσμούς και εκπροσώπους της κυβέρνησης, υπήρξε συμφωνία ότι θα πρέπει άμεσα να νομοθετηθεί το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, καθώς στο τέλος Φεβρουαρίου λήγει η δίμηνη παράταση που έχει δοθεί στον νόμο Κατσέλη.

Ωστόσο, προς το παρόν υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες που αφορούν στο όριο προστασίας, στο ύψος του κουρέματος και ποια δάνεια θα εντάσσονται στο νέο πλαίσιο.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση επιθυμεί το όριο προστασίας της πρώτης κατοικίας να διαμορφωθεί στα 200.000 ευρώ (από 280.000 που είναι σήμερα για τρίτεκνη οικογένεια).

Σε αντιδιαστολή, οι τραπεζίτες προτείνουν το όριο να περιοριστεί στα 100.000 ευρώ.

Διαφωνία υπάρχει και στο πώς θα προσδιορίζεται το «κούρεμα».

Η κυβέρνηση επιθυμεί οριζόντια ρύθμιση, στα πρότυπα του κυπριακού μοντέλου «Εστία». Δηλαδή αν κάποιος έχει λάβει δάνειο 200.000 ευρώ και σήμερα η αξία της κατοικίας του είναι στις 140.000, τα υπολειπόμενα 60000 ευρώ να «κουρεύονται».

Οι τραπεζίτες, από την πλευρά τους, προτείνουν να υπάρχουν εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια και το «κούρεμα» να γίνεται αλά καρτ λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική περιουσία κάθε οφειλέτη. Για τον λόγο αυτό, θα μπορούν να «βλέπουν» το συνολικό τραπεζικό προφίλ κάθε δανειολήπτη μέσα από την ενιαία τραπεζική πλατφόρμα.

Το τρίτο είναι ότι η κυβέρνηση επιθυμεί στο νέο πλαίσιο να έχουν δικαίωμα ένταξης όλοι οι δανειολήπτες που έχουν λάβει δάνειο με υποθήκη πρώτη κατοικία (δηλαδή καταναλωτικά, μικρά επιχειρηματικά, επαγγελματικά).

Οι τράπεζες ζητούν, από την πλευρά τους, δικαίωμα προστασίας να έχουν αποκλειστικά και μόνο τα στεγαστικά, καθώς αν ισχύσει η κυβερνητική πρόταση θα ενταχθεί σχεδόν το 90% του συνολικού «κόκκινου» χαρτοφυλακίου.

Πάντως, οι τρεις πλευρές βρίσκονται στην τελική ευθεία για να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό το νέο πλαίσιο που θα είναι η διάδοχη κατάσταση του νόμου Κατσέλη και θα εισάγει τις νέες παραμέτρους προστασίας της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμό (Άρθρο 9).

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Θεσμοί είναι πιο κοντά στην πρόταση των τραπεζών, ενώ εξέφρασαν την ενόχλησή του επειδή υπάρχουν ακόμη και σήμερα δανειολήπτες που χρησιμοποιούν την προστασία του νόμου Κατσέλη μόνο και μόνο για να ανακόπτουν τις διαδικασίες πλειστηριασμού και όχι επειδή αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους.


ΠΗΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates