Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ !!!Μετά τις ανατροπές, οι οποίες έχουν συντελεσθεί στο πεδίο των συντάξεων αλλά και των προνοιακών επιδομάτων την περίοδο 2016 -2018, ήλθε η ώρα για ανατροπές στα ασφαλιστικά επιδόματα τα οποία χορηγεί ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στον οποίο εντάχθηκαν το 2017 όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης.

Τα εν λόγω επιδόματα αφορούν αποκλειστικά τους ασφαλισμένους και διακρίνονται από τα προνοιακά επιδόματα τα οποία δικαιούνται και εκείνοι οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι. Επίσης, δίδονται με εισοδηματικά κριτήρια και αποκλειστικά κρατική επιχορήγηση, από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η κυβέρνηση προχωρά στην αναθεώρηση του συστήματος των ασφαλιστικών επιδομάτων του ΕΦΚΑ, μέσα από τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονισμού παροχών των σχετικών επιδομάτων, ο οποίος προβλεπόταν στον νόμο Κατρούγκαλου (τέθηκε σε ισχύ από τον Μάιο του 2016), αλλά δεν είχε έως τώρα διαμορφωθεί και, έτσι, εφαρμοσθεί. Ωστόσο, φαίνεται πως πλησιάζει πλέον η ώρα των αλλαγών και σε αυτό το πεδίο.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Capital.gr, το σχέδιο πορίσματος ειδικής επιτροπής του ΕΦΚΑ προβλέπει τις ακόλουθες προτάσεις αλλαγών για καθεμία παροχή (μη συνταξιοδοτική) του εν λόγω ασφαλιστικού υπερφορέα:

1. Επίδομα ασθενείας

Η πρώτη βασική αρχή θα πρέπει να είναι ο διαχωρισμός των ασφαλισμένων σε μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Για τους μισθωτούς εργαζόμενους, ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ, δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι άμεσα ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ εφόσον η αποχή τους από τη εργασία λόγω ασθένειας διαρκεί πάνω από 3 ημέρες από την αναγγελία της ασθένειας.

Ως χρονική προϋπόθεση λήψης του επιδόματος, προτείνεται να είναι οι 100 ημέρες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή το αμέσως προηγούμενο 12μηνο πριν από την αναγγελίας της ασθένειας.

Ειδικότερα για τους οικοδόμους, για τη συμπλήρωση των ημερών αυτών θα λαμβάνονται υπόψη οι ημέρες άδειας και η προσαύξηση 20%.

Η έναρξή της επιδότησης είναι από την 4η ημέρα της αναγγελίας της ασθένειας και έχει διάρκεια:

-Έως 182 ημέρες για την ίδια ή διαφορετικές παθήσεις εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους. Εάν η ανικανότητα οφείλεται σε φυματίωση, το επίδομα δεν καταβάλλεται για περισσότερες από 360 ημέρες.

-Έως 360 ημέρες για την ίδια πάθηση εφόσον υπάρχουν 300 ημέρες εργασίας στα δύο προηγούμενα ημερολογιακά έτη ή στο προηγούμενο 24μηνο που προηγείται της αναγγελίας της πάθησης.

-Έως 720 ημέρες για την ίδια πάθηση {άρθρο 35 παρ. 1 στ. του α.ν. 1846/1951 (Α΄179) που προστέθηκε με τα άρθρο 11 παρ.2 και 5 του ν.1759/1988 (Α΄50), άρθρο 38 παρ.5β του α.ν. 1846/1951 που προστέθηκε με τα άρθρο 11 παρ.5 του ν.1759/1988 (Α΄50) άρθρο 28 παρ. 1β του α.ν. 1846/1951}, προτάθηκε να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το ισχύον καθεστώς ως ακολούθως :

α. 4.500 ημέρες εργασίας πριν την αναγγελία της πάθησης, από τις οποίες οι 300 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στα αμέσως προηγούμενα πέντε (5) έτη από αυτό της αναγγελίας πάθησης

β. στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου: 1.500 ημέρες εργασίας, από τις οποίες οι εξακόσιες (600) τουλάχιστον τα πέντε (5) τελευταία έτη, τα αμέσως προηγούμενα από την αναγγελία της πάθησης.

γ. στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν συγκεντρώνει καμία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, δικαιούται επιδόματος ασθένειας, εφόσον ανάλογα με την ηλικία του πληροί τις απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις ως ακολούθως:

Ηλικία
Χρόνος Εργασίας
Ηλικία
Χρόνος Εργασίας
Μέχρι το 21ο έτος
300 ημέρες
Μέχρι το 38ο έτος
2.340 ημέρες
" " 22ο έτος
420 ημέρες
" " 39ο έτος
2.460 ημέρες
" " 23ο έτος
540 ημέρες
" " 40ο έτος
2.580 ημέρες
" " 24ο έτος
660 ημέρες
" " 41ο έτος
2.700 ημέρες
" " 25ο έτος
780 ημέρες
" " 42ο έτος
2.820 ημέρες
" " 26ο έτος
900 ημέρες
" " 43ο έτος
2.940 ημέρες
" " 27ο έτος
1.020 ημέρες
" " 44ο έτος
3.060 ημέρες
" " 28ο έτος
1.140 ημέρες
" " 45ο έτος
3.180 ημέρες
" " 29ο έτος
1.260 ημέρες
" " 46ο έτος
3.300 ημέρες
" " 30ο έτος
1.380 ημέρες
" " 47ο έτος
3.420 ημέρες
" " 31ο έτος
1.500 ημέρες
" " 48ο έτος
3.540 ημέρες
" " 32ο έτος
1.620 ημέρες
" " 49ο έτος
3.660 ημέρες
" " 33ο έτος
1.740 ημέρες
" " 50ο έτος
3.780 ημέρες
" " 34ο έτος
1.860 ημέρες
" " 51ο έτος
3.900 ημέρες
" " 35ο έτος
1.980 ημέρες
" " 52ο έτος
4.020 ημέρες
" " 36ο έτος
2.100 ημέρες
" " 53ο έτος
4.140 ημέρες
" " 37ο έτος
2.220 ημέρες
" " 54ο έτος
4.200 ημέρες
 Σημείωση: Το επίδομα καταβάλλεται και για τις μη εργάσιμες ημέρες


Αναφορικά με τις περιπτώσεις επανεπιδότησης, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν έχει προϋποθέσεις για τη συνέχιση της επιδότησης λόγω ασθένειας για 360 ημέρες, δικαιούται επανεπιδότηση για την ίδια πάθηση μετά 2ετία από τη λήξη της τελευταίας ημέρας επιδότησης των 182 ημερών, και αντίστοιχα 3ετίας από τη λήξη της τελευταίας ημέρας επιδότησης των 360 ημερών και εφόσον έχουν δημιουργηθεί καινούριες χρονικές προϋποθέσεις.

Σχετικά με το ποσό του επιδόματος ασθένειας, αυτό προτείνεται να χορηγείται μετά το 3ήμερο αναμονής ως εξής:


-Για τις πρώτες 15 ημέρες αποχής από την εργασίας λόγω ασθένειας:

Να χορηγείται επίδομα ίσο με το 25% του μέσου ημερομισθίου των τελευταίων 50 ημερών του προηγούμενου της αναγγελίας της ασθένειας ημερολογιακού έτους ή του 12μήνου, με πλαφόν το 50% - 60% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη άνω των 25 ετών, συνυπολογίζοντας προσαύξηση 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος του δικαιούχου και μέχρι 4 μέλη.

Αν δεν συμπληρώνονται οι 50 ημέρες το προηγούμενο ημερολογιακό έτος το επίδομα υπολογίζεται με το 25% του μέσου ημερομισθίου των πρώτων 50 ημερών του 12μήνου που προηγείται της αναγγελίας της ασθένειας.

Παράδειγμα: Μισθωτός με έναρξη ασφάλισης 01/01/2018 ασθενεί τον 12/2018. Το επίδομα ασθένειας υπολογίζεται επί των πρώτων 50 ημερών Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018

-Για τις επόμενες μετά την 15η ημέρα αποχής από την εργασία λόγω ασθένειας:

Να χορηγείται επίδομα ίσο με το 50% του μέσου ημερομισθίου των τελευταίων 50 ημερών του προηγούμενου έτους ή του προηγούμενου της αναγγελίας της ασθένειας 12μήνου, με πλαφόν το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη άνω των 25 ετών (εναλλακτικά έως ενάμιση ημερομίσθιο), συνυπολογίζοντας προσαύξηση 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος του δικαιούχου και μέχρι 4 μέλη.

Στην περίπτωση ανικανότητας για εργασία (που διαρκεί πέραν των 3 ημερών) λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, δεν απαιτούνται χρονικές προϋποθέσεις, και αρκεί η ασφάλιση την ημέρα του ατυχήματος για τη χορήγηση επιδόματος ασθένειας.

Για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους), το επίδομα ασθένειας λόγω εργατικού ατυχήματος προτείνεται να χορηγείται σε περίπτωση πρόσκαιρης ανικανότητας για την άσκηση του επαγγέλματος που οφείλεται σε βίαιο συμβάν κατά την άσκηση του επαγγέλματος ή εξ αφορμής αυτού.

Στην περίπτωση εκτός εργασίας ατυχήματος, για τη χορήγηση επιδόματος ασθένειας αρκεί η συμπλήρωση του μισού μόνο αριθμού ημερών ασφάλισης, όπως ορίζονται για τους μισθωτούς (ή 2 ή 3 μήνες εναλλακτικά).

Απαιτείται, η διάρκεια της ανικανότητας να υπερβαίνει - αποδεδειγμένα - τις 30 ημέρες, και η επιδότηση ασθένειας λόγω εξωεργατικού ατυχήματος θα χορηγείται για όσο χρόνο ο παθών κρίνεται ανίκανος να ασκήσει το επάγγελμά του και μέχρι 6 μήνες κατ΄ ανώτατο όριο.

Στην περίπτωση της παράλληλης ασφάλισης, ο ασφαλισμένος, κατά την ημερομηνία της ασθένειας είτε θα έχει την μία μόνο ιδιότητα (μόνο σαν μισθωτός ή μόνο σαν ελεύθερος επαγγελματίας), είτε θα έχει και τις δύο ιδιότητες (και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας).

Η επιδότηση ασθένειας λόγω εργατικού ατυχήματος προτείνεται να γίνεται με βάση τα πραγματικά περιστατικά του εργατικού ατυχήματος.

Αν για παράδειγμα αυτό γίνει κατά τη διάρκεια της μισθωτής εργασίας ή λόγω αυτής, τότε ο ασφαλισμένος θα δικαιούται επίδομα ως μισθωτός.

Αν γίνει κατά τη διάρκεια του ελεύθερου επαγγέλματος τότε θα δικαιούται επίδομα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ελεύθερου επαγγέλματος και παράλληλα θα δικαιούται εξωεργατικό επίδομα ως μισθωτός με τις προϋποθέσεις των μισθωτών.

Μισθωτός (άρθρο 38), παράλληλα απασχολούμενος σε δύο εργοδότες, θα λαμβάνει το επίδομά του ως μισθωτός, σύμφωνα με τις νέες προϋποθέσεις.

Δημόσιος υπάλληλος και μισθωτός στον ιδιωτικό τομέα (άρθρο 38) προτείνεται να λαμβάνει επίδομα ασθένειας ως μισθωτός του ιδιωτικού τομέα (άρθρο 38), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των μισθωτών.

Για τους Δημόσιους υπαλλήλους, Δημοτικούς υπαλλήλους, Στρατιωτικούς, εξακολουθούν τα ισχύοντα στις γενικές – ειδικές διατάξεις νόμου.

2. Επίδομα μητρότητας

Ο στόχος του επιδόματος είναι η αναπλήρωση του μισθού εξαιτίας απουσίας από την εργασία λόγω τοκετού και λοχείας.

-Στις ασφαλισμένες μισθωτές για τις οποίες προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις, η καταβολή αποδοχών από τον εργοδότη κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από την εργασία λόγω τοκετού και λοχείας, τούτο συνεχίζει να ισχύει (ΔΗΜΟΣΙΟ / ΤΥΔΚΥ / ΤΑΠ-ΟΤΕ / ΤΣΠ-ΗΣΑΠ / ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ / ΤΑΠ-ΔΕΗ)

-Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα ασκούν παράλληλη απασχόληση ή πολλαπλή π.χ. Δημόσιο, πρώην ΙΚΑ (και συνεπώς καταβάλλουν διπλές εισφορές) δεν δικαιούνται επιδόματος τοκετού και λοχείας (δεδομένου ότι η αναπλήρωση του μισθού τους έχει ήδη πραγματωθεί).

Προϋποθέσεις χορήγησης

- 200 ημέρες ή 8 μήνες ασφάλισης στον ΕΦΚΑ κατά την τελευταία 2ετία πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού

- Αποχή από τη μισθωτή εργασία για τις (και) μισθωτές

-Ασφαλιστική ικανότητα για παροχές σε είδος κατά την ημερομηνία τοκετού και ταμειακή ενημερότητα (δηλ. να μην οφείλει ή να έχει ενταχθεί σε ρύθμιση)

- Να μην δικαιούται επιδόματος κύησης και λοχείας από άλλη πηγή (π.χ. ΤΕ, ΕΔΟΕΑΠ)

Ύψος επιδόματος

α) Για όσες υπαγόμενες στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ μισθωτές δικαιούνται συμπλήρωσης του επιδόματος από τον ΟΑΕΔ (μισθωτές του ιδιωτικού τομέα) :

Για κάθε ημέρα απουσίας 50% του ημερομισθίου που προκύπτει με βάση το μέσο όρο των αποδοχών των 50 τελευταίων ημερών εργασίας του προηγούμενου ημερολογιακού έτους (ή και πριν από αυτό αν δεν υπάρχουν στο τελευταίο ημερολογιακό έτος) προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος και μέχρι 4 προστατευόμενα μέλη.

Κατώτατο ποσό ημερήσιας επιδότησης: το 20% - 30% (4,56€ - 6,85€) του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη κάτω των 25 ετών χωρίς προστατευόμενα μέλη.

Ανώτατο ποσό ημερήσιας επιδότησης : Η ανειδίκευτη εργάτρια κάτω των 25 ετών (22,83 x 2 = 45€, χωρίς προστατευόμενα μέλη

ή

45 x 10%, 1 προστατευόμενο μέλος = 49,5€

4 προστατευόμενα μέλη = 63€

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το παραπάνω επίδομα συμπληρώνεται από τον ΟΑΕΔ μέχρι του ύψους των αποδοχών που καταβάλλει ο εργοδότης, εάν αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλλε ο ΕΦΚΑ για το ίδιο διάστημα. (Για τον πρώτο μήνα, εάν η ασφαλισμένη έχει κλείσει ένα χρόνο στον ίδιο εργοδότη, ο εργοδότης συμπληρώνει όσα δίνει το πρώην ΙΚΑ. Για τους υπόλοιπους 3 μήνες, εφόσον η ασφαλισμένη έχει ενεργή εργασία, συμπληρώνει ο ΟΑΕΔ)

β) Για τις υπακτέες στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ:

- Οι αυτοαπασχολούμενες του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ θα λαμβάνουν ότι και οι υπόλοιπες αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ

- Οι μισθωτές του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που δεν θα λαμβάνουν επίδομα κυοφορίας-λοχείας από τον ΕΔΟΕΑΠ:

Θα παίρνουν το επίδομα από τον ΕΦΚΑ και θα συμπληρώνεται από τον ΟΑΕΔ, καταργούμενων των κλάδων ανεργίας και δώρου.

Προτείνεται η κατάργηση κλάδων ανεργίας και δώρου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και υπαγωγή στον ΟΑΕΔ (όσων ασφαλισμένων δεν υπάγονται στον ΕΔΟΕΑΠ), προκειμένου να εφαρμόζονται τα ίδια με τις λοιπές μισθωτές.

γ) Για όσες υπακτέες στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως αυτοαπασχολούμενες, άμεσα ασφαλισμένες (αρ.39,40, 41§2, 41§3) πληρούν τις προϋποθέσεις:

Τι ισχύει σήμερα:

ΟΓΑ : 486,77€ (εφάπαξ ποσό) + 50% προσαύξηση για δίδυμα

ΟΑΕΕ : 150 x 4 μήνες = 600€

ΕΤΑΑ : 200 x 4 μήνες = 800 €

Προτείνεται (μετά από οικονομική μελέτη) να γίνει π.χ. 160€/μήνα για όλους τους αυτοαπασχολούμενους : 640 € για 4 μήνες (και για τους αυτοαπασχολούμενους του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

Παράλληλη ασφάλιση

Στις ασφαλισμένες που κατά την πιθανή ημερομηνία τοκετού, πληρούν τις προϋποθέσεις λήψης επιδόματος τοκετού και λοχείας τόσο ως μισθωτές όσο και ως αυτοτελώς απασχολούμενες/ελ. επαγγελματίες και εφόσον κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από τη μισθωτή εργασία δεν τους καταβάλλονται αποδοχές από τον εργοδότη και εφόσον δεν δικαιούνται του επιδόματος από άλλο ασφαλιστικό φορέα ή άλλη πηγή και εφόσον κατά την πιθανή ημερομηνία τοκετού:

- είτε έχουν ενεργό ασφαλιστικό δεσμό με τον ΕΦΚΑ και με τις δύο ιδιότητες (ελ. επαγγελματίας και μισθωτή)

- είτε δεν έχουν ενεργό ασφαλιστικό δεσμό με τον ΕΦΚΑ με καμία από τις δύο ιδιότητες (αλλά πληρούν τις τιθέμενες προϋποθέσεις)

Χορηγείται από τον ΕΦΚΑ το επίδομα τοκετού και λοχείας που αναλογεί στο εισόδημα από τη βασική πηγή βιοπορισμού όπως αυτή προκύπτει με βάση ή το υψηλότερο εισόδημα ή τις υψηλότερες αποδοχές επί των οποίων κατεβλήθησαν εισφορές στον ΕΦΚΑ κατά την προηγούμενη διετία πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου.

Παράδειγμα:

Αν την προηγούμενη διετία :

Αποδοχές μισθωτής : 20.000 €

Ελ. επάγγελμα : 10.000 €

θα λάβει επίδομα τοκετού ως μισθωτή.

Παράδειγμα:

Ημερομηνία έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας και μισθωτής απασχόλησης 01/01/2018.

Ημερομηνία τοκετού 01/11/2018.

Έχει συμπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις λήψης επιδόματος τοκετού και λοχείας ως μισθωτή και ελ. επαγγελματίας εντός του 2018, χωρίς να έχει απασχόληση το 2017 και το 2016.

Θα κριθεί με βάση τις υψηλότερες αποδοχές (ως μισθωτή) ή το υψηλότερο εισόδημα (ως ελεύθερη επαγγελματίας) επί των οποίων κατεβλήθησαν εισφορές.

-Εννοείται ότι αν κατά την πιθανή ημερομηνία τοκετού έχουν ενεργό ασφαλιστικό δεσμό μόνο με μία εκ των δύο ιδιοτήτων, δικαιούνται το επίδομα τοκετού και λοχείας με βάση την ιδιότητα αυτή.

Τα ανωτέρω, ισχύουν και για τις συνταξιούχους που πληρούν και συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις μετά την συνταξιοδότησή τους.

3. Ειδικό επίδομα μητρότητας του Π.Δ. 176/97

Προτείνεται η διατήρησή του, επεκτεινόμενο στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ.

4. Έξοδα κηδείας

Προτείνεται, τα έξοδα κηδείας (ή αποτέφρωσης) να τα χορηγεί ο Ε.Φ.Κ.Α. και να τα δικαιούται τόσο ο άμεσα ασφαλισμένος όσο και τα έμμεσα μέλη, με προϋποθέσεις την ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας κατά την ημερομηνία του θανάτου από τον άμεσα ασφαλισμένο-θανόντα, ή κατά την ημερομηνία του θανάτου ο άμεσα ασφαλισμένος-θανών να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 1.500 ημέρες ασφάλισης σε όλο τον εργασιακό βίο του.

Όσον αφορά τους συνταξιούχους, η ιδιότητα και μόνο του συνταξιούχου τους καθιστά δικαιούχους των εξόδων κηδείας.

Δικαιούχοι:

α) άμεσα ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ και

β) τα μέλη της οικογένειάς τους

Το ποσό που θα δίνεται ως βοήθημα προτείνεται να είναι:

α) στους άμεσα ασφαλισμένους 800€ (ή όποιο άλλο ποσό αποφασιστεί από την Επιτροπή)

β) στους έμμεσα ασφαλισμένους 400 € (ή όποιο άλλο μικρότερο της (α) περίπτωσης ποσό, αποφασιστεί)

Τα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται για τη χορήγηση των εξόδων κηδείας, η διαδικασία απόδοσής τους, η προθεσμία υποβολής της αίτησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, θα οριστούν με Υπουργική Απόφαση.

5. Λοιπές παροχές

Προτάθηκε η κατάργηση των παρακάτω λοιπών παροχών:

*Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού (Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών - τέως ΕΤΑΑ)

Στις άμεσα ασφαλισμένες γυναίκες δικηγόρους και γυναίκες ασκούμενους δικηγόρους, για την παραμονή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ασφαλισμένων στον Τομέα παιδιών ηλικίας από 1 μέχρι 5 ετών.

Το ποσό καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α και καταβάλλεται μέχρι ένδεκα (11) μήνες ανά έτος.

*Επίδομα Αλληλοβοηθείας (Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης-τέως ΕΤΑΑ)

Παρέχεται (Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.ΚΑ.) στους μετόχους εν ενεργεία δικηγόρους μια φορά το χρόνο σε περιόδους αποδεδειγμένης οικονομικής κρίσης τους και εφό­σον δεν έχουν πόρους από άλλη πηγή, εφόσον:

- έχουν εξοφλήσει τις όλες τις ετήσιες εισφορές των δύο τελευταίων ετών

- δεν κατέχουν θέση με πάγια αντιμισθία και δεν είναι έμμισθοι

- δεν εργάζεται εργάζεται ο ή η σύζυγος και δεν έχουν πόρους από άλλη πηγή (ακίνητα, κλπ.) (Απόδειξη με προσκόμιση του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας.

Το ποσό καθορίζεται από το τιμολόγιο του Τομέα

* Ειδικό Επίδομα Αλληλοβοήθειας (τέως ΕΤΑΑ)

Δίδεται (με αιτιολογημένη απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α.)σε εξαιρετικές περιπτώσεις απόλυτης οικονομικής κρίσης οφειλόμενης σε έκτακτα βίαια και απρόβλεπτα γεγονότα, συνεπεία των οποίων έχει προκληθεί σημαντική οικονομική ζημία του αιτούντος η οποία δεν καλύπτεται από οποιαδήποτε άλλη πηγή

Προϋποθέσεις: ίδιες με το Επίδομα Αλληλοβοηθείας

Το ποσό είναι τετραπλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος επιδόματος αλληλοβοήθειας

*Έξοδα συμμετοχής σε βρεφονηπιακούς σταθμούς (τέως ΕΤΑΑ)

Δίδεται:

- Στα παιδιά των µετόχων, δικηγόρων, υπαλλήλων και ασκούμενων που δεν έχουν συμπληρώσει την προνηπιακή ηλικία , εφόσον αποδεδειγμένα εργάζεται ο άλλος σύζυγος.

- Για το τρίτο και πέραν παιδί στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες για το τρίτο και πέραν παιδί, εφόσον ο άλλος σύζυγος δεν εργάζεται και δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό φορέα

Για συζύγους διαζευγμένους, λαμβάνεται υπόψη µόνο αν η επιμέλεια δόθηκε στον γονέα-δικηγόρο

Για συζύγους σε διάσταση, η προϋπόθεση εργασίας του άλλου συζύγου δεν εξετάζεται, εφόσον η επιµέλεια των παιδιών ανατέθηκε στον γονέα - δικηγόρο και επιδικάστηκε διατροφή.

Κατ' οίκον έξοδα φύλαξης τέκνων δεν αναγνωρίζονται.

Το ποσό αντιστοιχεί στο 1/7 της ετήσιας ενιαίας ασφαλιστικής εισφοράς δικηγόρων άνω της πενταετίας ασφαλισμένων έως 31/12/92, η οποία ισχύει στην αρχή της σαιζόν και στρογγυλοποιείται στην κατώτερη εκατοντάδα

Για παιδιά που είναι ασφαλισμένα σε άλλο φορέα, ο οποίος δεν χορηγεί την παροχή ο Τομέας συμμετέχει στα έξοδα µε την προϋπόθεση καταβολής εισφορών συμπληρωματικής ασφάλισης.

*Επίδομα οίκων επιμέλειας-φροντίδας (τέως ΕΤΑΑ)

- Επίδομα οίκοι επιμέλειας-φροντίδας (τέως ΕΤΑΑ)

Πρόκειται για μηνιαίο επίδομα στους εν ενεργεία και συνταξιούχους δικηγόρους ως και στα μέλη της ιδίας οικογενείας τους τα οποία είναι ασφαλισμένα στον Τομέα, που είναι μονίμως κατάκοιτοι και πλήρως ανίκανοι προς αυτοεξυπηρέτηση και χρειάζονται κατ' οίκον νοσηλεία (διότι δεν δύνανται χωρίς τη βοήθεια άλλου προσώπου να ικανοποιούν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους και πρέπει να τελούν υπό συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου) λόγω Ca, μακροχρόνιων νόσων και βαρειών αναπηριών .

Το ποσό αντιστοιχεί στο 22% της ετήσιας ενιαίας ασφαλιστικής εισφοράς δικηγόρων άνω της πενταετίας ασφαλισμένων μέχρι 31/12/92 στρογγυλοποιούμενο στην κατώτερη μονάδα για κατ' οίκον νοσηλευτική επιμέλεια- φροντίδα

Το επίδομα δεν χορηγείται από τη στιγμή που η κατ' οίκον νοσηλευτική επιμέλεια-φροντίδα παρέχεται από νοσηλευτικό ίδρυμα

-Δαπάνη οίκοι επιμέλειας-φροντίδας (τέως ΕΤΑΑ)

Εάν δεν χορηγείται το επίδομα οίκοι επιμέλειας-φροντίδας στα ανωτέρω περιστατικά, δύναται να χορηγηθεί αμοιβή επαγγελματία νοσηλεύτριας για κατ' οίκον επίσκεψη - νοσηλεία, μέχρι 8 επισκέψεις ανά μήνα

Το ποσό αντιστοιχεί σε δαπάνη ανά επίσκεψη 14,00 € με την υποχρέωση εκδόσεως θεωρημένων Α.Π.Υ. ανά επίσκεψη

Έκτακτα χρηματικά βοηθήματα (Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ / ΤΑΠ-ΔΕΗ - τέως ΤΑΥΤΕΚΩ)

Παρέχεται στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους, σε εξαιρετικές καταστάσεις και εφόσον συντρέχουν κοινωνικοί λόγοι

Το ποσό καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ.

Το ποσό αφορά για όσους έχουν ατομικό εισόδημα από 11.000,00 € έως 19.000,00 €, χρηματικό βοήθημα2.250,00 €-600,00 € και Οικογενειακό εισόδημα από 20.000,00 € έως 30.000,00 € και άνω, χρηματικό βοήθημα 3.000,00 €-750,00 €}

Επίδομα θηλασμού ( Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος / ΤΑΠ-ΕΤΕ - τέως ΤΑΥΤΕΚΩ)

Αφορά σε άμεσα ασφαλισμένες του Τομέα σε περίπτωση τοκετού, εφόσον το νεογέννητο βρίσκεται στη ζωή και για όσο χρονικό διάστημα χορηγείται το επίδομα λοχείας.

Το ποσό αντιστοιχεί μέχρι και στο 5πλάσιο του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει στην αρχή κάθε χρόνου.

*Επίδομα ιδιαίτερης κλιματοδιαιτητικής αγωγής (Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος / ΤΑΠ-ΕΤΕ - τέως ΤΑΥΤΕΚΩ)

(Με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής)

Αφορά σε παιδιά ασφαλισμένων, ηλικίας μέχρι 10 ετών συμπληρωμένων που πάσχουν από νοσήματα θώρακα (νοσήματα φυματίωσης και κακοήθους νεοπλασίας) και υπό την προϋπόθεση προηγούμενης νοσηλείας σε κρατικό θεραπευτήριο που βεβαιώνεται από το Διευθυντή της Κλινικής και το Διοικητικό Διευθυντή του Θεραπευτηρίου,

Το ποσό αντιστοιχεί μέχρι και στο 15πλάσιο του ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, καταβαλλόμενο κατά μήνα και για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα μήνες

Βοήθημα σε αποχωρούντες λόγω ασθένειας (Τομέας Ασθένειας προσωπικού ΗΣΑΠ / ΤΑΠ-ΗΣΑΠ)

Πρόκειται για εφάπαξ ποσό στους αποχωρούντες από την υπηρεσία:

α) Για λόγους ασθένειας και μη δικαιούμενους σύνταξης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον (6) έτη στην ασφάλιση του Τομέα.

Το ποσό είναι ίσο με τις αποδοχές ενός (1) μηνός.

β) Λόγω ανικανότητας που πιστοποιείται από τα ΚΕΠΑ και δικαιούμενους σύνταξης.

Το ποσό αντιστοιχεί στη διαφορά, μεταξύ τεσσάρων (4) μηνιαίων συντάξιμων μισθών και τεσσάρων (4) μηνιαίων συντάξεων

*Βοήθημα οικονομικής ενίσχυσης (Τομέας Ασθένειας προσωπικού ΗΣΑΠ / ΤΑΠ-ΗΣΑΠ)

Παρέχεται (με απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ), στους μετόχους (ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι που καταβάλλουν εισφορά στον Τομέα), που περιήλθαν σε πρόσκαιρη οικονομική δυσχέρεια λόγω μακροχρόνιας ασθένειας των ιδίων ή ασφαλισμένου μέλους της οικογένειάς τους ή από άλλο σοβαρό λόγο εξακριβωμένο και για τις δύο αυτές περιπτώσεις.

Το ποσό αντιστοιχεί μέχρι το μισό (1/2) ενός μηνιαίου μισθού ή μιας σύνταξης, μία φορά το χρόνο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ποσό μέχρι 1 μισθό ή σύνταξη.

*Βοήθημα απροσάρμοστων παιδιών (Τομέας Ασθένειας προσωπικού ΗΣΑΠ / ΤΑΠ-ΗΣΑΠ)

Πρόκειται για εφάπαξ βοήθημα κάθε χρόνο στα ανάπηρα, απροσάρμοστα παιδιά των μετόχων, τα οποία δε νοσηλεύονται σε ιδρύματα και παραμένουν στο σπίτι

Το ποσό καθορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ΕΦ.Κ.Α, μέχρι είκοσι (20) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη

Βοήθημα οικονομικής ενίσχυσης (Τομέας Ασθένειας προσωπικού Η.Λ.Π.Α.Π / ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ)

Αφορά στους μονίμους υπαλλήλους, τεχνίτες ή εργάτες οι οποίοι έχουν περιέλθει σε πρόσκαιρη οικονομική δυσχέρεια, η οποία πιστοποιείται και εξακριβώνεται από τους προϊσταμένους τους, λόγω ασθενείας (Υποχρεωτική χορήγηση ύστερα από πρόταση του ΔΣ του ΕΦΚΑ):

*των ιδίων πέραν των τριών μηνών

*των μελών οικογένειας τους για μακρά και παρατεταμένη περίοδο.

Το ποσό αφορά ένα εφάπαξ κατ’έτος ποσό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το 1/2 των μηνιαίων απολαβών επί των οποίων υπολογίζεται η εισφορά ασθένειας.

Το σύνολο των βοηθημάτων που καταβάλλει ο Τομέας, δεν μπορεί να υπερβεί κατ’έτος το 1/20 των διαθέσιμων πόρων του.

*Βοήθημα Θανάτου (Τομέας Ασθένειας προσωπικού ΗΛΠΑΠ / ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ)

Καταβάλλεται σε περίπτωση θανάτου μονίμου υπαλλήλου τεχνίτη ή εργάτη, στα ασφαλισμένα μέλη οικογένειας του εφόσον δεν έχουν άλλους πόρους, ανεξαρτήτως αν αυτά δικαιούνται σύνταξη.

Το ποσό αντιστοιχεί σε:

*3 μηνιαίους μισθούς για υπηρεσία μέχρι 10 έτη.

*3 μηνιαίους μισθούς για υπηρεσία άνω των 10 ετών.

*Ειδικό επίδομα σε ξενοδοχοϋπάλληλους και εργαζόμενους στον Τομέα του επισιτισμού ασφαλισμένους τ. Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων, που κατέστησαν ασφαλισμένοι του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (για το τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Το ποσό αντιστοιχεί (με απόφαση ΔΣ του ΕΦΚΑ) αποδοχές 1 μήνα για την κάλυψη δαπανών ασθένειας προστατευόμενων μελών οικογένειας.

*Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού στους ασφαλισμένους υπαλλήλους και συνταξιούχους υπαλλήλους του ΟΓΑ (τέως ΟΓΑ)

Αφορά (Λογαριασμό Παροχών σε χρήμα ΟΓΑ), στους ασφαλισμένους υπαλλήλους και συνταξιούχους υπαλλήλους του ΟΓΑ μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, για την παραμονή των τέκνων τους σε νομίμως λειτουργούσες Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης.

Το ποσό αντιστοιχεί στο 30% του βασικού μηνιαίου μισθού του βαθμού ΣΤ` της κατηγορίας ΠΕ του ν. 4024/2011, όπως ισχύει κάθε φορά.


ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates