Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΕΡΧΕΤΑΙ Η...ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ !!!

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σε 24ωρη βάση θα λειτουργεί στον ΕΦΚΑ η... ασφαλιστική αστυνομία, που συστήνεται βάσει του νέου Οργανισμού του Ταμείου.
Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, που εκκρεμεί εδώ και πολλούς μήνες, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και προβλέπει τη διάρθρωση των υπηρεσιών του, την καταγραφή των αρμοδιοτήτων τους, τα περιγράμματα των καθηκόντων των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων και τα προσόντα για την επιλογή τους, τις οργανικές θέσεις του προσωπικού και την κατανομή τους στις επιμέρους οργανικές μονάδες, την κατάταξή τους σε αντίστοιχους κλάδους και ειδικότητες, τα προσόντα διορισμού, μεταβατικές διατάξεις, κ.α.

Μεταξύ άλλων, προβλέπει τη λειτουργία 11 Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης, των γνωστών ΠΕΚΑ, που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Τα ΠΕΚΑ θα έχουν ειδικό ρόλο στους ελέγχους που θα διενεργούνται στις επιχειρήσεις και η λειτουργία τους θα είναι 24ωρη.

Στόχος είναι να αποφορτιστεί το ΚΕΑΟ από την ελεγκτική - γραφειοκρατική δουλειά και να επικεντρωθεί σε στοχευμένους ελέγχους, που έχουν και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, συνήθως. Άλλωστε το ΚΕΑΟ, το οποίο επίσης εντάσσεται μέσω του νέου Οργανογράμματος στον ΕΦΚΑ, αναλαμβάνει τη συνεργασία με τις φορολογικές και με τις αστυνομικές αρχές, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν τα χρέη προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Τα ΠΕΚΑ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με εναλλαγή του προσωπικού τους. Προβλέπεται δε, δυνατότητα υπερωριακής εργασίας κατά τις ημέρες αργιών και τις νυχτερινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες. Και αυτό, γιατί οι ελεγκτές των Κέντρων θα πραγματοποιούν επιτόπιους, τακτικούς, έκτακτους και ειδικούς ελέγχους για την εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας και τον καταλογισμό των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών επιβαρύνσεων σε βάρος ασφαλισμένων, εργοδοτών και επιχειρήσεων.

Βάσει των προβλέψεων, οι ελεγκτές από κάθε ΠΕΚΑ θα μπορούν να πραγματοποιούν ελέγχους σε οποιοδήποτε μέρος της Επικράτειας, ενώ προβλέπεται και συνεργασία μεταξύ δύο ή και περισσότερων Περιφερειακών κέντρων.

Σημειώνεται ότι στον ΕΦΚΑ προβλέπονται συνολικά, βάσει του οργανογράμματος,8.502 θέσεις υπαλλήλων. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού ανέρχονται σε 7.315, ενώ έχουν συσταθεί και 1.187 προσωποπαγείς θέσεις.

Σύμφωνα, πάντως, με συνδικαλιστές προερχόμενους από την κοινωνική ασφάλιση, το Οργανόγραμμα αναμένεται να αποτελέσει «κενό γράμμα» μέχρι την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ για το νόμο Κατρούγκαλου, καθώς ενδέχεται να ανατρέψει κάθε προγραμματισμό, ενώ «κλειδί» για τη λειτουργία του ταμείου θεωρείται ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών και Ασφάλισης, που ακόμη καθυστερεί.

Να σημειωθεί ότι μετά από γνωμοδότηση του ΣτΕ, διαγράφηκε το άρθρο που παρείχε τη δυνατότητα μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργανικών μονάδων του ΕΦΚΑ.


ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates