Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΣΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΕΙ !!!

ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ως μέρος της περιουσίας του Δημοσίου θα αξιοποιούνται πλέον δεσμευμένα και δημευμένα περιουσιακά στοιχεία, κινητά και ακίνητα, που έχουν περιέλθει στο κράτος από δεσμεύσεις της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του ΣΔΟΕ, της Οικονομικής Αστυνομίας και της ΕΛ.ΑΣ !!!Διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, προβλέπει τη σύσταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που θα αναλάβει να καθορίσει το νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τη διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων.

Να σημειωθεί πως ήδη από πέρυσι με το ν. 4478/2017 η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) του υπουργείου Οικονομικών, και ειδικότερα το Τμήμα Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αμοιβαίας Συνδρομής της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών, ορίσθηκε ως αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων.

Η σχετική διάταξη του ν. 4478/2017 προέβλεπε πως το Τμήμα Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αμοιβαίας Συνδρομής της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών του ΣΔΟΕ θα έχει ως αρμοδιότητα «τη διαχείριση των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση αυτών για το δημόσιο συμφέρον, για κοινωνικούς σκοπούς ή για την ικανοποίηση του θύματος, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται ενόψει πιθανής δήμευσης». Στην ίδια διάταξη ξεκαθαριζόταν πως «η αποτελεσματική διαχείριση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει τη δυνατότητα πώλησης ή μεταβίβασης αυτών, όταν κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της οικονομικής τους αξίας».

Μέχρι και σήμερα οι αρμοδιότητες αυτές δεν μπορούσαν να ασκηθούν διότι δεν είχε συνταχθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τη διαχείριση των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων. Αυτό θα αναλάβει να κάνει η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή. Λόγω δε του εξειδικευμένου χαρακτήρα και της περιπλοκότητας που παρουσιάζει το εγχείρημα του καθορισμού του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, στην ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, θα συμμετέχουν δικαστές των διοικητικών, πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, ένα µέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ένα μέλος ΔΕΠ Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και στελέχη των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή θα καταρτίσει ουσιαστικά ένα κανονισμό διαχείρισης των δεσμευμένων και δημευμένων περιουσιακών στοιχείων, με τον οποίο θα προτείνονται οι βέλτιστες λύσεις, ώστε να ανακτά το Δημόσιο έσοδα από ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή, κατάχρηση δημόσιας περιουσίας, εγκλήματα, κ.α..

Για παράδειγμα το ΣΔΟΕ θα μπορεί να ενοικιάζει δημευμένα εμπορικά ακίνητα και να εισπράττει ενοίκια προς όφελος του Δημοσίου ή να στεγάζει δημόσιες υπηρεσίες σε αυτά, εξοικονομώντας χιλιάδες ευρώ που πηγαίνουν σήμερα σε ενοίκια. Θα μπορεί ακόμη να πωλεί ή να μισθώνει δημευμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, καλύπτοντας έτσι τα χρέη που έχουν δημιουργήσει ιδιώτες σε δημοσίους φορείς.
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates