Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΥΠΟΙΚ !!!Τι γράφει το cnn.gr :

Τη νομιμοποίηση απροσδιόριστων δαπανών του υπουργείου Οικονομικών παρελθόντων ετών προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα(σ.σ. χθες) στη Βουλή. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την τροπολογία, η δαπάνη που θα προκληθεί είναι ύψους 900 χιλιάδων ευρώ περίπου.

Σύμφωνα με την τροπολογία, οι κάθε είδους δαπάνες του υπουργείου Οικονομικών που διενεργήθηκαν κατά τα οικονομικά έτη 2016, 2017 και 2018 ή βαρύνουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου για τα ίδια ως άνω οικονομικά έτη, θεωρούνται νόμιμες κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, και δύνανται να καταβάλλονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομικών του τρέχοντος και του επομένου οικονομικού έτους.

Επιπλέον, προβλέπεται πως οι διενεργηθείσες δαπάνες του υπουργείου Οικονομικών κατά την λήξη του οικονομικού έτους 2013 για τις οποίες δεν κατέστη δυνατόν να τηρηθούν οι διαδικασίες ανάληψης υποχρεώσεων θεωρούνται νόμιμες ως προς αυτό και μόνο, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας των συγκεκριμένων δαπανών.

Τέλος, η τροπολογία προβλέπει πως δαπάνες για τις οποίες οι σχετικές αποφάσεις ανάκλησης πιστώσεων του προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομικών οικονομικού έτους 2014, δεν κατέστη δυνατόν να εκδοθούν μέχρι 31.12.2014, δύνανται να καταβληθούν σε βάρος των πιστώσεων του τρέχοντος ή και του επόμενου οικονομικού έτους κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αυτών.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates