Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ: Η ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΦΟΥΣΚΑΣ !!!

Γράφει ο Κυριάκος Τόμπρας

ΤΙΤΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ Ο ΑΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΝΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
Για να απολαμβάνουν τα οφέλη του αναβαλλόμενου φόρου, οι τράπεζες, θα πρέπει υποχρεωτικά να εμφανίζουν κέρδη. Στην αντίθετη περίπτωση, όσο δλδ καταγράφουν ζημίες, το Δημόσιο θα πρέπει να καλύπτει τις ζημίες αυτές με φρέσκο χρήμα και να λαμβάνει ως αποζημίωση νέες τραπεζικές μετοχές. Βρισκόμαστε δλδ στην πράξη μπροστά σε μια νέα, έμμεση ανακεφαλαιοποίηση, με δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους, δλδ και πάλι με χρήματα των φορολογουμένων, ήτοι και των ίδιων των δανειοληπτών με τα κόκκινα δάνεια !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :


Σχέδιο για την μείωση των κόκκινων δανείων κατά 40 δισ. ευρώ επεξεργάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η Τράπεζα της Ελλάδος.Συγκεκριμένα, το εν λόγω σχέδιο, θα περιλαμβάνεται στην έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία θα δημοσιοποιηθεί, κατά πληροφορίες, στο τέλος της εβδομάδας. Μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει την εκχώρηση από τις τράπεζες του μισού κεφαλαίου τους, το οποίο έχει προέλθει από τον αναβαλλόμενο φόρο σε μια εταιρία ειδικού σκοπού (SPV). Στη συνέχεια η εταιρία αυτή, θα εκδόσει ομόλογα με τα οποία θα αγοράσει από τις 4 συστημικές τράπεζες μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ονομαστικής αξίας περίπου 40 δισ. ευρώ, μειώνοντας έτσι, περίπου, στο μισό το συνολικό απόθεμα των κόκκινων δανείων.

Το σχέδιο αυτό, έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό SSM, στη Δ/νση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και στο υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνεται, ότι εκτός από την έγκριση όλων των παραπάνω φορέων, η υλοποίηση του σχεδίου απαιτεί νομοθετική ρύθμιση από την Κυβέρνηση.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους υφιστάμενους λογιστικούς κανόνες, με την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση μια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα, να συμψηφίζει ζημίες παλαιότερων χρήσεων με κερδοφόρες χρήσεις, καταβάλλοντας μικρότερο φόρο από αυτόν που της αναλογεί.

Για τις ελληνικές τράπεζες έχει θεσπιστεί από το 2014 ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς, προκειμένου να συμψηφίσουν με φόρους από μελλοντική κερδοφορία τις μεγάλες ζημίες που υπέστησαν από το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων (PSI) και τις μαζικές διαγραφές μη εξυπηρετούμενων δανείων των παρελθόντων ετών, οι οποίες ξεπέρασαν τα 60 δισ. ευρώ.

Αυτή η ρύθμιση είναι εξαιρετικά ευνοϊκή για τις τράπεζες, καθώς οι ζημιές τους έχουν συμψηφισθεί με τα κέρδη των επόμενων 20 ετών! Τι σημαίνει αυτό; Πως οι τράπεζες δεν θα πληρώνουν σε αυτό το διάστημα φόρο για τα κέρδη που θα εμφανίζουν έως ότου συμπληρωθεί το απαιτούμενο ποσό των περίπου 19 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σήμερα στην αναβαλλόμενη φορολογία.

"Πιο σχηματικά, είναι σαν το Δημόσιο να αναγνωρίζει πως οφείλει χρήματα στα πιστωτικά ιδρύματα και να υπόσχεται πως για το λόγο αυτό δεν θα τους ζητήσει να πληρώσουν φόρο για τα κέρδη τους την επομένη 20ετία. Αυτή την υπόσχεση οι τράπεζες την έχουν περάσει στα βιβλία τους και την εμφανίζουν ως κεφάλαιο." Αυτή η υπόσχεση όμως ισχύει υπό μια αυστηρή προϋπόθεση που τίθεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων.

Για να απολαμβάνουν τα οφέλη του αναβαλλόμενου οι τράπεζες θα πρέπει υποχρεωτικά να εμφανίζουν κέρδη σε επίπεδο μητρικής. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή καταγράψουν ζημιά,το Δημόσιο θα πρέπει να καλύψει τη ζημιά αυτή με «φρέσκο χρήμα» και να λάβει ως αποζημίωση νέες μετοχές της τράπεζας.

Αυτή η προϋπόθεση δεν έχει τεθεί τυχαία. Λειτουργεί ως διαρκές κίνητρο ώστε οι τράπεζες να διατηρούνται σε κερδοφόρο πορεία και να υλοποιούν ταχύτερα τα σχέδια αναδιάρθρωσης τους. Ωστόσο οι Έλληνες τραπεζίτες ζητάνε επίμονα τα τελευταία χρόνια να παρακαμφθεί ο κανονισμός 575/2013 ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος αύξησης της παρουσίας τους Δημοσίου εάν οι τράπεζες τους καταγράψουν ζημίες. Το ζήτημα έχει τεθεί και στο παρελθόν στους θεσμούς, αλλά προσέκρουσε στην αντίρρηση τόσο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και της ΕΚΤ.

Το νέο επιχείρημα των τραπεζιτών , το οποίο το υιοθετεί και η Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι πως το σχήμα του αναβαλλομένου φόρου δεν επιτρέπει στις τράπεζες να προχωρήσουν σε ριζικές λύσεις μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους (καθώς εάν περάσουν σε ζημίες το Δημόσιο θα αυξήσει το ποσοστό τους σε αυτές ). Ως εκ τούτου, οι τραπεζικές διοικήσεις υποστηρίζουν πως είναι αναγκασμένες να εφαρμόσουν τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς μείωσης των «κόκκινων» δανείων, με λιγότερο επιθετικό τρόπο. Δηλαδή με άλλα λόγια υποστηρίζουν πως ο αναβαλλόμενος τις εμποδίζει να κάνουν τη δουλειά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates