.

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018

ΒΟΜΒΑ !!! ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΒΓΑΖΕΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΗ 3.100.000€ !!!


ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΒΓΑΖΕΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΗ 3.100.000 €

Άτιμο καπιταλιστικό κεφάλαιο τι κάνεις στους προλετάριους και τους υποκινείς να πάρουν δάνεια για να προάγουν τον σοσιαλισμό και την ένωση της εργατικής τάξης....

ΠΟΣΟ (ΟΦΕΙΛΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ: Διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000,00 €) το οποίο ποσό αποτελεί μέρος της συνολικής επιταχθείσης απαιτήσεως της Τράπεζας (3.100.681,39 €), δυνάμει της ως άνω και από 05.06.2018 παραγγελίας επίδοσης με επιταγή πλέον των τόκων και εξόδων εκτελέσεως και επισπευδόμενου πλειστηριασμού μέχρι το τέλος αυτού, με τη ρητή επιφύλαξη για την είσπραξη του υπόλοιπου επιταχθέντος ποσού με νέα αναγκαστική εκτέλεση ή αναγγελία στον ίδιο ή σε άλλον πλειστηριασμό κάνοντας ρητά μνεία ότι ο περιορισμός στο ποσό αυτό έγινε αποκλειστικά και μόνο για μείωση των εξόδων.

«ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και μέχρι τις 12.10.2018 υπάρχουν και τα ακόλουθα άλλα Βάρη : Προσημείωση κατά της «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και υπέρ της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» για δρχ. 2.500.000.000 εγγραφείσα στις 24.12.1996, στον τόμο 126 και α.α. 100. Προσημείωση υπέρ και κατά των ιδίων ως άνω για δρχ. 1.500.000.000 εγγραφείσα στις 14.09.1998, στον τόμο 126 και α.α. 100. Προσημείωση υπέρ και κατά των ιδίων ως άνω για ευρώ 2.500.000,00 εγγραφείσα στις 07.03.2007, στον τόμο 238 και α.α. 130. Προσημείωση κατά της «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και υπέρ της «ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΑΛΦΑΝΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ – ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε.» για ευρώ 5.400.000,00 εγγραφείσα στις 23.06.2011, στον τόμο 238 και α.α. 130. Προσημείωση κατά της «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και υπέρ της «MYLLYKOSKI SALES GmbH» για ευρώ 5.000.000,00 εγγραφείσα στις 13.07.2011, στον τόμο 287 και α.α. 37. Προσημείωση κατά της «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» για ευρώ 50.000,00 εγγραφείσα στις 28.07.2017, στον τόμο 287 και α.α. 37. Η από 06.02.2012 Προσωρινή Διαταγή της Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών εγγραφείσα στις 23.02.2012 τη επισπεύσει «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» Η από 16.05.2012 Προσωρινή Διαταγή του Πρωτοδικείου Αθηνών εγγραφείσα στις 22.03.2013 τη επισπεύσει «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» Αναγκαστική Κατάσχεση τη επισπεύσει «Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.» για ευρώ 897.130,03 εγγραφείσα στις 23.10.2013 στον τόμο 185 και α.α. 31. Αναγκαστική Κατάσχεση τη επισπεύσει ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ για ευρώ 2.555.319,18 εγγραφείσα στις 19.05.2015 στον τόμο 189 και α.α. 137.

ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΓΙΑΤΙ Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ ΕΙΧΕ ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ EUROBANK. 
ΕΙΧΕ ΟΦΕΙΛΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ !!!


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates