Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ & ΔΕΔ ΕΣΒΗΣΑΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΦΟΡΟΥΣ ΥΨΟΥΣ 2 ΔΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2017 !!!

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Στο ΥΠΟΙΚ φοβούνται διόγκωση των διαγραφών φόρων και προστίμων στη διάρκεια του 2018.Σε διαγραφές φόρων και προστίμων ύψους 2 δισ. ευρώ, προχώρησε η Εφορία το 2017 , αποκαλύπτει έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που υποβλήθηκε στη Βουλή.

Πρόκειται για φόρους και πρόστιμα, που καταλογίστηκαν μεν, από τις φοροελεγκτικές αρχές αλλά στη συνέχεια «σβήστηκαν» από τα δικαστήρια και από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι άκρως ανησυχητικά, για το υπουργείο Οικονομικών καθώς, υπηρεσιακοί παράγοντες φοβούνται διόγκωση των διαγραφών φόρων και προστίμων στη διάρκεια του 2018.

Αιτία είναι οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τις οποίες περιορίστηκε αυστηρά στην πενταετία ο χρόνος της παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων. Με αφορμή τις αποφάσεις αυτές, φορολογούμενοι στους οποίους είχαν επιβληθεί πρόστιμα και προσαυξήσεις, προσέφυγαν στη ΔΕΔ και πέτυχαν διαγραφή ή μείωση των προστίμων που τους είχαν επιβληθεί.

Αυτό που φοβίζει το υπουργείο Οικονομικών είναι ότι οι αποφάσεις των ανώτατων δικαστηρίων εκδόθηκαν στο β εξάμηνο του 2017, οι οποίες και προκάλεσαν μαζικό κύμα προσφυγών στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, από το περασμένο φθινόπωρο και εντάθηκε στη διάρκεια του 2018. Στο πλαίσιο αυτό εικάζεται, όπως προκύπτει και από το πλήθος των αποφάσεων της ΔΕΔ, ότι οι επιστροφές έχουν αυξηθεί σημαντικά φέτος, για πρόστιμα που αφορούσαν ελέγχους σε φορολογικά έτη προ του 2011.

Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που παρουσιάζει το Σin αναφέρει συγκεκριμένα ότι το 2017 οι διαγραφές εσόδων ανήλθαν στο ποσό των 1.955.880.437,75 ευρώ, έναντι ποσού 1.840.995.211,28 ευρώ του προηγούμενου έτους (2016).

Οι διαγραφές αναλύονται ανά κατηγορία εσόδου ως εξής: 

  • Ποσό 961.357.874,90 ευρώ αφορά σε διαγραφές εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους και πιο συγκεκριμένα φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και φόρους περιουσίας
  • Ποσό 555.971.230,71 ευρώ αφορά σε διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων. 
  • Ποσό 259.431.131,64 ευρώ αφορά σε διαγραφές προστίμων και προσαυξήσεων.
  • Ποσό 179.120.200,50 ευρώ αφορά σε λοιπές βεβαιωμένες οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο, διενήργησε έλεγχο στη διαδικασία των διαγραφών για τη χρήση 2017, από τον οποίο διαπιστώθηκαν τα εξής:

Ποσοστό 95% των διαγραφών έτους 2017 αφορά σε διαγραφές ποσών που βεβαιώθηκαν από το έτος 2010 έως και το έτος 2017.

Επίσης αναφέρει ότι, ποσό 1.297.917.532,99 ευρώ αφορά σε διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών νομικών προσώπων, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 657.962.904,76 ευρώ αφορά σε οφειλές φυσικών προσώπων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε. από το συνολικό ποσό των διαγραφών, μόνο 21.382.717,18 ευρώ ή ποσοστό 1,09%, αφορούν σε παραγεγραμμένες οφειλές φορολογούμενων.

Το υπόλοιπο ποσό έχει διαγραφεί είτε σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων είτε σε εκτέλεση αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών επί ενδικοφανών προσφυγών. Επίσης, μόνο 9 από τις 120 Δ.Ο.Υ. έχουν διενεργήσει διαγραφές οφειλών λόγω παραγραφής.

Ακόμη τονίζει ότι οι Δ.Ο.Υ. δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα σε έλεγχο των προς παραγραφή απαιτήσεων και ως εκ τούτου το ποσό των διαγραφών παραγεγραμμένων απαιτήσεων ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο. Εξάλλου από τα στοιχεία της Δ.ΗΛΕ.Δ. προκύπτει ότι τα βεβαιωμένα έσοδα, για τα οποία δεν έχουν ληφθεί μέτρα διακοπής της παραγραφής, ανέρχονται στο ποσό των 260.050.456,91 ευρώ.

Τα ανωτέρω καταδεικνύουν τις χρονοβόρες διαδικασίες διαγραφής παραγεγραμμένων απαιτήσεων του Κράτους, με αποτέλεσμα την ισόποση αύξηση του αριθμού των μη ρευστοποιήσιμων απαιτήσεων, σημειώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.


πηγη: sofokleousin.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates