Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018

ΤτΕ: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ Μ.ΣΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ 11 ΠΡΩΗΝ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ LIBRA-ΛΟΓΟΘΕΤΗ !!!

ΧΟΝΤΡΑΙΝΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΑΛΛΑ-ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
Με πρόστιμα που αρχίζουν από 390.000 ευρώ για τον πρώην πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλη Σάλλα και 150.000 ευρώ για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Άνθιμο Θωμόπουλο, ενώ κινούνται προς τα κάτω για τα υπόλοιπα πρώην στελέχη της τράπεζας.
Με πρόστιμα που αρχίζουν από 390.000 ευρώ για τον πρώην πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλη Σάλλα και 150.000 ευρώ για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Άνθιμο Θωμόπουλο και κινούνται προς τα κάτω για τους υπολοίπους, η Τράπεζα της Ελλάδος επέβαλε συνολικά σε 12 πρώην στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς διοικητικές κυρώσεις για μια σειρά χορηγήσεων που συνδέονται με δάνεια που δόθηκαν στον όμιλο Λογοθέτη George M. Logothetis | Libra Group, χωρίς να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διατάξεις. Ο όμιλος Λογοθέτη, σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται κοντά του, έχει επιστρέψει 550 εκατομμύρια ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας αφήσει «ακάλυπτο» μόνο το δάνειο που έλαβε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Η απόφαση, που έχει στην κατοχή του το inside story και κοινοποίησε στους εναγόμενους ο διευθυντής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, Σπύρος Παντελιάς, στηρίχθηκε σε μία σειρά από ελέγχους και πορίσματα, τόσο της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και της ίδιας της Τράπεζας Πειραιώς. Ενδεικτικά αναφέρονται η Έκθεση Ελέγχου της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της ΤτΕ, ως προς την τήρηση για το διάστημα 2014-2016 των διατάξεων του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το από 12/04/2018 Πόρισμα Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας Πειραιώς σχετικά με την χρέωση εσωτερικού λογαριασμού του πιστωτικού ιδρύματος και τη διενέργεια εμβασμάτων στην Κύπρο και το από 21/08/2017 Πόρισμα Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας Πειραιώς σχετικά με δάνεια των στελεχών της τράπεζας τα οποία πωλήθηκαν στην εταιρεία Lindfield Worlwide Ltd. Eπίσης κλήθηκαν σε απολογία περί τα 40 στελέχη της τράπεζας. Οι υποθέσεις που αφορά η απόφαση είναι:

Η πώληση δανείων εννέα διευθυντικών στελεχών και τριών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς προς την εταιρεία Lindfield Worldwide Ltd. Η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει πως, για τη συναλλαγή αυτή, τα αρμόδια για την άσκηση της διοίκησης στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς δεν επέδειξαν την απαιτούμενη αυξημένη δέουσα επιμέλεια – καθώς επρόκειτο για υπεράκτια εταιρεία – προκειμένου να πιστοποιήσουν την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου, κατά παράβαση των διατάξεων αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος. Επίσης δεν διαμόρφωσαν πλήρες οικονομικό και συναλλακτικό προφίλ της εταιρείας Lindfield Worlwide Ltd, ειδικά ως προς το μέγεθος και τις πηγές των περιουσιακών στοιχείων και των εισοδημάτων της, κατά παράβαση διατάξεων της Τράπεζας της Ελλάδος. Σύμφωνα με την ΤτΕ θα έπρεπε να κινητοποιηθεί η διαδικασία της «ασυνήθιστης και ύποπτης συναλλαγής», καθώς η σύμβαση αφορούσε 28 δάνεια που είχε συνάψει το πιστωτικό ίδρυμα, δηλαδή η Τράπεζα Πειραιώς, με τα 12 στελέχη της, συνολικού ύψους 32 εκατομμυρίων, για να πάρουν μέρος στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας το 2007 και το 2011. Το τίμημα για την αγορά των δανείων καταβλήθηκε σε επτά δόσεις ως τον Ιούλιο του 2016 μέσω της γερμανικής τράπεζας Barenberg και εντολέα μια τρίτη άγνωστη εταιρεία ονόματι Albion Navigation Ltd και όχι από την Lindfield Worlwide Ltd, με την οποία πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή κατά παράβαση διατάξεων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Δάνεια που δόθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς σε διάφορα νομικά πρόσωπα συνδεόμενα με τον επιχειρηματία Γ. Λογοθέτη για να χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που είχε πουλήσει μια γαλλική εταιρεία. Μέρος των δανείων αυτών και συγκεκριμένα ποσό 56 εκατ. ευρώ πιστώθηκε στους λογαριασμούς των εταιρειών WF Wind Fenix, Macorta Holdings Ltd, προερχόμενα από την χρέωση του λογαριασμού γενικής λογιστικής της τράπεζας, που χρησιμοποιείται για λειτουργικές ανάγκες της τράπεζας μεταξύ αυτών και την καταβολή της μισθοδοσίας, παραβιάζοντας τα capital controls. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς δεν επέδειξαν την απαιτούμενη δέουσα επιμέλεια προκειμένου να πιστοποιηθεί η ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου της εταιρείας WF Wind Fenix, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων. Επίσης τα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς δεν διαμόρφωσαν πλήρες οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ των εταιρειών Macorta Holdings Ltd και WF Wind Fenix ως προς την προβλεπόμενη κίνηση του λογαριασμού και την αναμενόμενη πηγή κεφαλαίων που θα πιστώνονταν στον λογαριασμό καθεμιάς από αυτές, κατά παράβαση σχετικών διατάξεων.
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates