Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018

ΜΕΤΑ ΤΗ FOLLI FOLLIE Η...ΔΕΗ: ΖΗΜΙΕΣ 249.000.000€ ΕΓΙΝΑΝ ΚΕΡΔΗ !!!

ΑΚΟΜΑ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ...
Ένα χρόνο αργότερα ανακάλυψαν οι νέοι ορκωτοί λογιστές το "λαθάκι" των 280.000.000€ !!!Η διερεύνηση της υπόθεσης αναμόρφωσης μεγεθών της ΔΕΗ, η οποία συνοδεύτηκε παράλληλα με την αλλαγή του ορκωτού ελεγκτή μπαίνει στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), η οποία καλείται να ανακαλύψει πως στο πρώτο εξάμηνο πέρυσι, ο όμιλος ΔΕΗ εμφάνισε κέρδη 31,1 εκατ. ευρώ, όταν στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είχε εμφανίσει ζημιές 249,5 εκατ. ευρώ. Η λογιστική απόκλιση ξεπερνά τα 280 εκατ. ευρώ, και υπολείπεται 57 εκατ. ευρώ της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης της επιχείρισης, ύψους 336,8 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, πέρυσι το πρώτο εξάμηνο η ΔΕΗ εμφάνισε 202,1 εκατ. ευρώ λειτουργικά κέρδη (EBITDA) όταν θα έπρεπε αυτά να μην ξεπερνούν τα 90 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης ο κύκλος εργασιών της ανήλθε στα 2,46 δισ., όταν στην πραγματικότητα θα έπρεπε να είναι 2,35 δισ.

Στο στόχαστρο της ΕΛΤΕ, βρίσκονται οι Ορκωτοί Ελεγκτές του ΣΟΛ, οι οποίοι έβαλαν τις υπογραφές τους στον περυσινό εξαμηνιαίο ισολογισμό της ΔΕΗ ενώ η επιχείρηση μέχρι στιγμής κρατά σιγή ισχύος, στο ερώτημα γιατί χρειάστηκε να περάσει ένας και πλέον χρόνος, προκειμένου να γίνει γνωστή αυτή η απόκλιση των 280 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2017. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξηγήσεις ζητούν και οι τράπεζες που έχουν δανειακές συμβάσεις με την ΔΕΗ.

Η υπόθεση με τα αναμορφωμένα αποτελέσματα, ήρθε στο φως με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για το φετινό εξάμηνο, όταν οι νέοι ορκωτοί της ΔΕΗ, η Ernst & Young προχώρησαν σε αναπροσαρμογή αποτελεσμάτων για την χρήση του 2017.

Σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις της ΔΕΗ, ο πρώτος λόγος της αναμόρφωσης είναι η αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου στο ενεργητικό για την υποχρέωση από την ΔΕΗ της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους εργαζόμενους του ομίλου μετά την συνταξιοδότησή τους για τις χρήσεις 2016 και το α΄εξάμηνο του 2017. Ο δεύτερος λόγος, όπως αναφέρει η ΔΕΗ είναι η εφαρμογή της ενδεδειγμένης μεθόδου εκτίμησης σχετικά με τον υπολογισμό του ποσού της ενέργειας που διατέθηκε αλλά δεν τιμολογήθηκε σε πελάτες χαμηλής τάσης για τις χρήσεις 2015 -2016 και το α΄ εξάμηνο του 2017. Και τα δύο αυτά θέματα απαλείφθηκαν ως λάθη χωρίς επιπτώσεις και διορθώθηκαν.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εξαμήνου που ανακοίνωσε η ΔΕΗ την προηγούμενη εβδομάδα οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 2,36 δισ. ευρώ από 2,46 δισ. ευρώ πέρσι και τα EBITDA σε 90 εκατ. ευρώ έναντι 202,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο. Επίσης ανακοίνωσε ότι για το ίδιο διάστημα (εξάμηνο 2017) εμφάνισε ζημιές 249,5 εκατ. ευρώ από κέρδη 31,1 εκατ. συμπεριλαμβανομένου και του κέρδους από την πώληση του ΑΔΜΗΕ.

Το τελευταίο λόγο θα έχει η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων που είναι η Εθνική Εποπτική Αρχή του ελεγκτικολογιστικού επαγγέλματος και είναι αρμόδια για τη θέσπιση και την εποπτεία της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates