Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ Η ΜΠΙΖΝΑ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ !!!
Ένας καλός φίλος του www.banks.com.gr μας έστειλε μια ενδιαφέρουσα επιστολή με την οποία προσπαθεί να ερμηνεύσει αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική κεφαλαιαγορά, με φόντο την τεράστια αγορά των «κόκκινων δανείων»…

Ας την διαβάσουμε με προσοχή για να αντλήσουμε τα δικά μας συμπεράσματα…

«Στόχος είναι να “σπάσει” η μονοπωλιακή αγορά των vulture/distress funds που έχουν “κανονίσει” να αγοράζουν τα τιτλοποιημένα δάνεια εκβιαστικά μόλις στα 7-8 σεντ/ευρώ.

Συνεπώς, είτε θα ανέβουν οι τιμές και θα πωληθούν σε υψηλότερες είτε θα αποφευχθεί το συμβαίνον, δηλαδή:

1. Είτε εικονικοί μέτοχοι των funds διαχείρισης κόκκινων δανείων (πρώην μέτοχοι των τραπεζών όμως), να επαναγοράζουν έμμεσα τα πωληθέντα στα υψηλά του 2006-2008 πακέτα μετοχών των τραπεζών τους, αγοράζοντας δάνεια και την αποπληρωμή τους που έχει 100% κέρδος),
2. είτε να καίνε μετρητά οι τράπεζες που επαναγοράζουν οι ίδιες ή οι θυγατρικές τους διαχείρισης ακινήτων στους πλειστηριασμούς τα ακίνητα που δεν έχουν υπερθεματιστές τρίτους, σε τιμές υψηλότερες αυτών της α΄προσφοράς

(γράφοντας έτσι διπλή ζημία:

  • κάψιμο ελάχιστων διαθέσιμων μετρητών και εγγραφή υψηλής λογιστικής ζημιάς,
  • με παράλληλη υποχρέωση δημιουργίας νέων προβλέψεων,αφού μεταξύ άλλων, 

δημιουργείται χειρότερο benchmark στις αποτιμήσεις παγίων και αναγκάζονται να εκπονήσουν νέα πιο αυστηρά-πιεστικά σχέδια εξυγίανσης ενώ ταυτόχρονα, δεν μπορούν να παράξουν κέρδη από χορήγηση νέων δανείων, με τις καταθέσεις να μην αυξάνονται. …)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates