.

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

ΚΑΤΑΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΗ ΔΕΔ ΦΟΡΟ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ "ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΖΗΛΟΥ" !!!Διαγράφουν φορο-πρόστιμα που έπεσαν "δι’ ασήμαντον αφορμήν"


Η χρησιμότητα της δημιουργίας της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών αποδεικνύεται καθημερινά. Η συγκεκριμένη υπηρεσία αναδεικνύεται σε καταφύγιο των φορολογούμενων που έχουν ουσιαστικά πέσει θύματα του υπερβάλλοντος ζήλου και της τυπολατρίας στελεχών της φορολογικής διοίκησης, τα οποία κοιτάζουν περισσότερο το γράμμα και λιγότερο το πνεύμα του νόμου.

Μετά από δεκάδες αποφάσεις διαγραφής προστίμου, ήρθε πρόσφατα ακόμη μία η οποία μάλιστα αφορά πολλούς φορολογούμενους. Με την απόφαση διαγράφεται πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε μόνο και μόνο επειδή ο φορολογούμενος θέλησε να διορθώσει τον αριθμό παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος. Συγκεκριμένα ο φορολογούμενος που προσέφυγε είχε δηλώσει στην αρχική του φορολογική δήλωση τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, διαπίστωσε ότι είχε κάνει λάθος και ειδικότερα έναν αναριθμητισμό. Προχώρησε στην υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης μόνο και μόνο για να διορθώσει το λάθος αλλά η εφορία του επέβαλε πρόστιμο 100 ευρώ. Ο φορολογούμενος προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και δικαιώθηκε. Το σκεπτικό της ΔΕΔ ήταν το αυτονόητο. Επειδή με την τροποποίηση της φορολογικής δήλωσης δεν αλλάζει η φορολογητέα ύλη δεν πρέπει να επιβληθεί πρόστιμο: "η εν λόγω μεταβολή στην τροποποιητική δήλωση, δεν συνιστά μεταβολή στην δηλούμενη φορολογητέα ύλη, ούτε δήλωση νέας φορολογητέας ύλης, ούτε τροποποίηση ή συμπλήρωση ουσιαστικών στοιχείων της δήλωσης”.

Έχουν προηγηθεί πολλαπλές αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών για τη διαγραφή προστίμων τα οποία επιβλήθηκαν για ουσιαστικά ασήμαντες αφορμές. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις για τη διαγραφή προστίμων που αφορούν σε:

-Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων που εκδόθηκαν καθυστερημένα.

Πρόκειται για περιπτώσεις μισθωτών και συνταξιούχων που τα ασφαλιστικά ταμεία και οι εργοδότες τους δεν εξέδωσαν έγκαιρα τις βεβαιώσεις αποδοχών τους.

-Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος για την διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους. Φορολογούμενος είχε κάνει λάθος στα στοιχεία του παιδιού του.

-Εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.

-Εκπρόθεσμη τροποποιητική φορολογική δήλωση για τη διαγραφή συζύγου.

-Εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η οποία έγινε για την μεταβολή του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates