.

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΕΠΙ: ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΡΥΦΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ;;;Τι αποκαλύπτει το bankingnews.gr :


Τον ασκό του Αιόλου ανοίγει η υπόθεση της παραίτησης της Γενικής Διευθύντριας του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας κας Ειρήνη Σταματούδη καθώς αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει και τρίτο πόρισμα από την ελεγκτική εταιρία Ernst & Young για την ΑΕΠΙ το οποίο αποκρύφθηκε από τις δικαστικές αρχές που διερευνούν την υπόθεση μέχρι που το κατέθεσε όπως ισχυρίζεται η ίδια η κ. Σταματούδη.

Το πόρισμα αυτό όμως φαίνεται να αφορά πολλά μεγάλα ονόματα της χώρας που είχαν λάβει τεράστιες προκαταβολές από την ΑΕΠΙ χωρίς να τις δικαιούνται και ουσιαστικά καταδεικνύει συμμετοχή τους στο πάρτι που γινόταν στην ΑΕΠΙ. 

Την ίδια στιγμή η πλειοψηφία των δημιουργών όχι μόνο έμεινε ξεκρέμαστη αλλά και υποχρεωτικά μεταφέρθηκε στην περίφημη ΕΥΕΔ της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης που εισπράττει και διανέμει δικαιώματα (σε μεταβατικό στάδιο και έως δύο έτη) και τη λειτουργία της έχει αναλάβει ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας που είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση Επόπτης και Εποπτευόμενος. 

Το εντυπωσιακό όμως είναι αυτό που συντελέστηκε με τη μεταφορά των δημιουργών στην ΕΥΕΔ από την ΑΕΠΙ. Ειδικότερα στο Νόμο 4531/2018 αναφέρεται ότι «Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας λειτουργίας οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η διαχείριση των δικαιωμάτων των δικαιούχων ανατίθεται στον ΟΠΙ, εκτάκτως και προσωρινά, μέχρις ότου τη συλλογική διαχείριση αναλάβει άλλος οργανισμός»!

Ο νόμος δηλαδή λέει σαφώς για τη διαχείριση «μέχρι να την αναλάβει άλλος Οργανισμός» που στην συγκεκριμένη περίπτωση θα μπορούσε να είναι και η αυτοδιαχείριση.
Όμως στην ανάκληση της άδειας της ΑΕΠΙ παρακάμπτεται ο νόμος από την ίδια την υπηρεσία Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης. Συγκεκριμένα η Ειδική Διαχείριση αναφέρει πως «Οι δικαιούχοι και οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης έχουν το δικαίωμα εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης στο ΦΕΚ της ανάθεσης της συλλογικής διαχείρισης των δικαιούχων – μελών στην Ε.Υ.Ε.Δ., ήτοι από 8.6.2018 έως και 6.8.2018 να κοινοποιήσουν εγγράφως στον ΟΠΙ (είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Μετσόβου 5, Αθήνα 106 82, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ed@opi.gr) υπεύθυνη δήλωσή τους, με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή, ότι δεν επιθυμούν να αναθέσουν τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους στην Ε.Υ.Ε.Δ. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας έχουν ισχύ οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4481/2017 περί καταγγελίας της σύμβασης ανάθεσης»

Τι σημαίνει αυτό; Πως αν δεν υπάρχει εναντίωση υποχρεωτικά μεταφέρεται η διαχείριση στην ΕΥΕΔ αλλά και για να φύγει κάποιος θα πρέπει να προειδοποιήσει τρεις μήνες πριν.
Κι αυτό όταν ο νόμος προβλέπει τη μεταβατικότητα μέχρι να αναλάβει άλλος οργανισμός.
Την ίδια στιγμή βέβαια στην περίοδο που η επικεφαλής της ΕΥΕΔ κα Βλάχου ήταν επίτροπος στην ΑΕΠΙ φαίνεται να ακολούθησε την τακτική των συμψηφισμών από προκαταβολές πρωτοκλασάτων δημιουργών όταν την ίδια στιγμή έμεναν απλήρωτοι μικροί δημιουργοί. 

Η τακτική των συμψηφισμών όμως ακολουθείται και με την ενοικίαση ακινήτου της ΑΕΠΙ έναντι 10.000 ευρώ το μήνα προς τον ΟΠΙ. 

Μια οφειλή που προσεγγίζει το 1 εκ ευρώ και εδώ και χρόνια έπρεπε να έχει αποδώσει η ΑΕΠΙ αλλά ουδείς την ενοχλούσε.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates