.

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018

ΑΑΔΕ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ !!!

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 90 ΗΜΕΡΕΣ
Να επιταχύνει τις επιστροφές φόρου επιχειρεί με μια ακόμη κίνηση η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.Με δεδομένο ότι οι εκκαθαρισμένες εκκρεμείς επιστροφές φόρων ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ γίνεται προσπάθεια προκειμένου να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το στοκ των οφειλών προς ιδιώτες και να τονωθεί η ρευστότητα της αγοράς.

Με απόφαση της ΑΑΔΕ που προβλέπει αλλαγές στο επιχειρησιακό της σχέδιο προστίθεται η δράση της δημιουργίας συστήματος για την "Παρακολούθηση χρονολογικής ωρίμανσης αποπληρωμής υποχρεώσεων άνω των 90 ημερών στις οικονομικές αναφορές της Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου η Αρχή να λαμβάνει πληρέστερη ενημέρωση για τις υποχρεώσεις από επιστροφές φόρων”.

Στην πράξη η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ θα παρακολουθεί συνεχώς την πορεία ικανοποίησης των αιτήσεων επιστροφής φόρων, όπως είναι ο ΦΠΑ σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα και ο φόρος εισοδήματος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι βάσει της φορολογικής νομοθεσίας η επιστροφή ενός φόρου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 90 ημερών από την εκκαθάρισή του. Στην περίπτωση που η επιστροφή καθυστερήσει το δημόσιο υποχρεώνεται να επιστρέψει εντόκως το σχετικό ποσό.

Σημειώνεται ότι οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ανέρχονταν στο τέλος Ιουλίου στο ποσό των περίπου 1,8 δισ ευρώ. Για την επιτάχυνση των επιστροφών το υπουργείο Οικονομικών ψήφισε πρόσφατα διάταξη με την οποία επιστρέφονται άμεσα και χωρίς περαιτέρω έλεγχο ποσά έως 10.000 ευρώ.

Η απόφαση της ΑΑΔΕ προβλέπει επίσης ότι έως το τέλος του 2019 πρόκειται να συνταχθεί και λεπτομερής χάρτα για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορολογούμενων έναντι των φορολογικών υπηρεσιών.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι το έργο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης πρόκειται να ξεκινήσει σε πιλοτική βάση έως το τέλος του 2019 ενώ έως το τέλος του 2019 πρόκειται να καθιερωθεί ως ο μοναδικός τρόπος έκδοσης τιμολογίων στην αγορά. Παράλληλα θα καθιερωθεί και η ηλεκτρονική έκδοση δελτίων αποστολής. Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι το βασικό όπλο που προτίθεται να χρησιμοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω της έκδοσης πλαστών και εικονικών τιμολογίων.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates