.

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018

ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ !!!

ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Διάταξη με αναδρομική ισχύ από την 1-1-2018 θα επιτρέπει στους εφοριακούς να κάνουν εφόδους στις τράπεζες αναζητώντας «μαύρο χρήμα» !!!


Φύλλο και φτερό θα κάνουν οι εφοριακοί τους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υπόπτων ατόμων για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος», με τις υπερεξουσίες που δίνει στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή.

Ειδικότερα, με διατάξεις του νομοσχεδίου επιτρέπεται στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων χρηματοοικονομικών εταιρειών ώστε να τσεκάρουν περιπτώσεις υπόπτων ατόμων, για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στην ουσία δηλαδή, οι εφοριακοί θα μπορούν να κάνουν κυριολεκτικά φύλλο και φτερό τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη της διάταξης ότι το νέο καθεστώς ισχύει αναδρομικά από την 1-1-2018.

Επίσης, η ΑΑΔΕ αποκτά την αρμοδιότητα να ελέγχει και λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού όπως και οι φορολογικές άλλων χωρών της ΕΕ, θα μπορούν να ανοίγουν άμεσα λογαριασμούς σε ελληνικές τράπεζες.

Μέχρι σήμερα το καθεστώς είναι γραφειοκρατικό και αναποτελεσματικό. Η ΑΑΔΕ ζητεί στοιχεία από τις τράπεζες οι οποίες τα παραχωρούν μετά από αρκετό διάστημα και δεν δίνουν όλες τις λεπτομέρειες που ζητούν, αλλά πρέπει να επανέλθουν με νέο αίτημα και χάνεται πολύτιμος χρόνος. Η διαδικασία παροχής στοιχείων είναι πιο ευέλικτη όταν υπάρχει εισαγγελική παραγγελία.

Πλέον με την ψήφιση της διάταξης, η πρόσβαση των φορολογικών αρχών στους τραπεζικούς, ασφαλιστικούς και άλλους επενδυτικούς λογαριασμούς, θα είναι άμεση.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4557/2018, που αφορά στην «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» θεσμοθετείται η πρόσβαση, αφενός της Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης, δηλαδή των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., και αφετέρου των φορολογικών αρχών των άλλων κρατών-μελών της E.E. στους μηχανισμούς και τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας που οφείλουν να τηρούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την εξακρίβωση περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ειδικότερα, η πρόσβαση επιτρέπεται πλέον σε όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που αφορούν στην πιστοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας κάθε πελάτη χρηματοπιστωτικού οργανισμούκαι του κάθε πραγματικού δικαιούχου, καθώς επίσης και σε όλες τις πληροφορίες τραπεζικού, μετοχικού και ασφαλιστικού χαρακτήρα που αφορούν στον πελάτη και τον πραγματικό δικαιούχο.

Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού της Φορολογικής Διοίκησης, όσον αφορά τη δυνατότητά του να παρακολουθεί, να ελέγχει και να επιβεβαιώνει ότι τα χρηματοπιστωτικό ιδρύματα εφαρμόζουν ορθά την οδηγία της διοικητικής συνεργασίας και τέλος ότι προσδιορίζουν ορθώς και αναφέρουν τα ελέγχοντα πρόσωπα ενδιάμεσων οντοτήτων.

Επισημαίνεται ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν ήδη από 1.1.2016 τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, δυνάμει του πλαισίου της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών επί των χρηματοοικονομικών λογαριασμών και η πρώτη, εντός αυτού του πλαισίου, αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών διενεργήθηκε ήδη μεταξύ των κρατών μελών τον Σεπτέμβριο του 2017.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ενισχύεται η αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού μηχανισμού της Φορολογικής Διοίκησης, όσον αφορά τη δυνατότητα του να παρακολουθεί, να ελέγχει και να επιβεβαιώνει ότι τα χρηματοπιστωτικό ιδρύματα εφαρμόζουν ορθά την οδηγία της διοικητικής συνεργασίας και τέλος ότι προσδιορίζουν ορθώς και αναφέρουν τα ελέγχοντα πρόσωπα ενδιάμεσων οντοτήτων.

Προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης κοινής απόφασης του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον καθορισμό των ειδικότερων θεμάτων της πρόσβασης της Φορολογικής Διοίκησης και εν γένει των φορολογικών αρχών στους μηχανισμούς, τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τις πληροφορίες.

Ακόμη προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό τυχόν ειδικότερων θεμάτων που αφορούν τους φορολογικούς ελέγχους στο πλαίσιο εφαρμογής του πλαισίου της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής.πηγη: sofokleousin.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates